<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Ny forretningsmodell eller bare strøm på papir?

Av Alexander Gray , 17. mars 2017

Noen ganger kan det faktisk være godt nok å bare “sette strøm på papir”. I hvert fall midlertidig.

PwCs årlige undersøkelse innen Digital IQ viser at til tross for at digitalisering stadig løftes på toppledernes agenda, så har selvtilliten innen digital modenhet sunket. Blant annet fordi det allerede enorme mulighetsrommet stadig vokser, i takt med den teknologiske utviklingen. Det har rett og slett blitt enda vanskeligere å vite hvor man skal satse innen digitalisering.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Automatisering, Strategi, Effektivisering

Dele artikkelen:

RPA: Når tar robotene over?

Av Håvard Lande , 24. februar 2017

Robotene er på vei inn i bedriftene våre med stormskritt, og mange er nok både spente på hva de kan bidra med og hva som hender når mange oppgaver på arbeidsplasser blir erstattet med en datamaskin. RPA, Robotic Process Automation, er en måte å automatisere arbeidsprosesser eller -oppgaver på slik at vi mennesker får mer tid til å kunne gjøre annet, mer verdifullt arbeid. På samme måte som industriroboter har tatt over repetitive oppgaver som for eksempel sveising og sortering i produksjonsindustrien kan disse robotene gjøre det samme for administrative oppgaver.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Om gode brukeropplevelser - og samspillet mellom digitale og tradisjonelle kanaler

Av Anders Långberg , 21. desember 2016

Har du opplevd å starte en netthandel med en god intensjon om å kjøpe noe, men så avslutte halvveis i prosessen på grunn av alt for mange felter som skal fylles ut, at du ikke kommer videre, eller bare i ren frustrasjon over at løsningen er for dårlig? Eller rett og slett gitt opp på grunn av manglende samspill mellom digitale og tradisjonelle kanaler?

Brukerne har i den digitale tidsalder flere valgmuligheter og tilnærmet ubegrenset tilgang til informasjon, noe som gir økt forhandlingsmakt og høyere forventninger. Da blir det avgjørende å utforme helhetlige tjenester på brukernes premisser. Et større fokus på brukerorientering vil være avgjørende i de fleste bransjer, og brukerne forventer at tjenester individualiseres og situasjonstilpasses.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Kundeopplevelse

Dele artikkelen:

Fra død kapital til deling - hvorfor du bør dele bilen din med andre

Av Thea Sørvig Østbye , 8. desember 2016

Vi gratulerer årets gasellevinner i Oslo, Salto Ladestasjoner AS, og årets gasellevinner nasjonalt, Norsk Oppdrettsservice AS. Med denne kåringen og dette innlegget avslutter vi dermed gasellebloggen for 2016.

- Vi eier ingenting. Vi lager en virtuell garasje der alle kan ha tilgang til den bilen de trenger til enhver tid, sier Even Heggernes, daglig leder i bildelingsselskapet Nabobil.

Forrige uke var Heggernes invitert til et frokostseminar i PwC for å fortelle om Nabobil og delingsøkonomi - og hvorfor du bør dele bilen din med andre.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Emerging technology, Omstilling, Delingsøkonomi, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Hvor var du da Trump ble valgt? Gartner symposium 2016, Barcelona

Av Christine Høst , Alexander Gray og Renate Enemark Bergersen , 11. november 2016

Gartner Symposium i Barcelona er en av årets store begivenheter for alle med over middels interesse for digitalisering og IT. Med over 6000 deltakere og 135 utstillere er dette det største årlige arrangementet innen digitalisering i Europa. Norge, som er en av de best representerte nasjonene, hadde i år over 450 deltakere fra 150 ulike virksomheter. Årets tema? “Digital to the Core”.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Omstilling, Emerging technology, Gartner

Dele artikkelen:

Digitale kappløp, for gaseller og andre

Av Christine Høst og Are Muri , 26. oktober 2016

Gratulerer til årets gasellevinner i Akershus, det digitale selskapet Videxio.

"We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don't let yourself be lulled into inaction.” Bill Gates.

Selskaper lever kortere og kortere. Mens gjennomsnittsalderen på et selskap var over 61 år i 1958 er den i dag knapt 18, og synkende, sa Are Muri, Partner i PwC Consulting, da han i dag åpnet årets gasellekonferanser med presentasjonen "Digitalisering som suksessfaktor".

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Emerging technology, Omstilling, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

7 spørsmål om digitalisering ditt selskap bør stille seg

Av Alexander Gray , 17. oktober 2016

PwCs årlige topplederundersøkelse forteller oss at over halvparten av alle CEO’er nå gjør vesentlige endringer i egen virksomhet for å møte teknologirevolusjonen vi befinner oss i. Digitalisering er for lengst på alles radar, og teknologi og digitalisering er nå et prioritert satsingsområde for de aller fleste kundene våre. De aller fleste virksomheter er også svært bevisst på at digitalisering krever en dyptgående endring i hvordan virksomheten opererer. Nå handler diskusjonen vi har med våre kunder i langt større grad om hva de skal satse på og hvordan de skal gjennomføre.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Too big to fail. Faren for teknologidrevet virksomhetsutvikling

Av Christine Høst og Anne Gry Ulfstein , 19. september 2016

Har du noen gang vært en del av noe som er for stort til å feile? Du vet at du er på vei mot stupet, men det er lettere å gå utfor stupet og ta fallet, enn å stoppe på kanten. Det å stoppe er ikke lenger et alternativ, fordi investeringene har vært for høye og forventningene fra alle rundt deg er for store. Alle venter på det store svevet.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Programstyring, Prosjektstyring, Omstilling

Dele artikkelen:

Mot en felles visjon om én journal

Av Lene Skjervheim , 23. juni 2016

Regjeringen ga i går sin tilslutning til at hver innbygger skal ha én journal. Hvordan får man 17.000 virksomheter til å gå i takt for å realisere visjonen?

Helse – og omsorgssektoren er en av de mest kunnskaps-, teknologi-, og informasjonsintensive sektorene vi har. Den er stor og kompleks med over 300.000 ansatte fordelt på omkring 17.000 virksomheter. Det er blant annet statlige sykehus, kommunale sykehjem, selvstendig næringsdrivende fastleger, samt private aktører.

Les artikkel

Interesseområder: Porteføljestyring, Digitalisering

Dele artikkelen:

Velkommen til vår nye blogg om digital transformasjon

Av Christine Høst , 23. juni 2016

"Projects are the means by which we introduce change"

Vi i PwC brenner for prosjekter og prosjektstyring. Ikke for prosjektene i seg selv, men for endringen de er med på å skape, både i næringslivet og i samfunnet. Vår ambisjon er å jobbe sammen med våre kunder med å løse komplekse og viktige problemstillinger, som driver samfunnet og næringslivet fremover.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Prosjektstyring, Programstyring, Porteføljestyring, Emerging technology, Gevinstrealisering, Omstilling

Dele artikkelen: