Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, og spesielt med spørsmål rundt verdipapirhandelloven. I forbindelse med MiFID II direktivet vil det bli store endringer på dette området, og jeg er tilknyttet PwC sin internasjonale arbeidsgruppe for bistand til klienter i forbindelse med innføringen av MiFID II. Av andre aktuelle områder kan jeg nevne finansforetaksloven, AIF-loven, godtgjørelsesordninger i finanssektoren, regelverk om kapitalkrav (Solvency II, CRD IV), kommende IDD og PRIIPs regelverk fra EU. Ta gjerne kontakt med meg.
[email protected]

Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av MiFID II og MiFIR i Norge

Av Daniel Næsse , 9. mars 2017

MiFID II og MiFIR er nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter. Regelverket trer i kraft i EU 3. januar 2018. Endringene fra MiFID I vil stille en rekke nye krav til aktørene.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Finansregulatorisk regelverk for kapitalinnhenting gjennom “crowdfunding”/“folkefinansiering”

Av Daniel Næsse , 3. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Telemark og Vestfold!

Crowdfunding er et virksomhetsområde i vekst. Konseptet gir oppstartsbedrifter og gründere med gode ideer tilgang til kapital, og småsparere, privatpersoner og mindre bedrifter mulighet til å delta i prosjekter som ellers kanskje bare tilbys større, profesjonelle investorer. Crowdfunding kan dermed bidra til økt innovasjon, sysselsetting og tilgang til gode investeringer for “alle”, og kan derfor være en glimrende idé fra et samfunnsmessig ståsted.

Les artikkel

Interesseområder: Gaselle 2016

Dele artikkelen:

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Av Daniel Næsse , 9. juli 2016

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Av Daniel Næsse , 24. juni 2016


Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. Samtidig er nå de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MIFID[1] II publisert. I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni med levering av sin utredning knyttet til MiFID II og MiFIR[2].

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Av Daniel Næsse , 24. mai 2016

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Europeiske langsiktige investeringsfond

Av Daniel Næsse , 18. mai 2016

Finansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig som du og jeg nyter godt av resultatene. Dette muliggjøres ved innføring av europeiske langsiktige investeringsfond.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

MiFID II – tydeliggjøring av regler rundt godtgjørelser

Av Daniel Næsse , 20. april 2016

EU-kommisjonen publiserte nylig en såkalt "Delegated Directive" til MiFID II. Her belyses blant annet kravet til innholdet i kriteriet «designed to enhance the quality of the relevant service»

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Utkontraktering av compliancefunksjonen i verdipapirforetak

Av Daniel Næsse , 5. april 2016

Finanstilsynet har besøkt verdipapirforetak rundt om i Norge og er ikke fornøyd med det de har funnet. Spesielt compliancefunksjonen er mangelfull, mener de.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Av Daniel Næsse , 14. mars 2016

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Gjennomføring av MiFID II er utsatt ­- er du lur jobber du mens andre sover

Av Daniel Næsse , 3. mars 2016

Selv om detaljene i regelverket først vil bli klart i løpet av 2016 er de store linjene allerede klare. Foretak som starter forberedelsesprosessen tidlig vil sannsynligvis kunne gjennomføre den bedre og mer strategisk innrettet.

 
Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen: