<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Hvorfor og hvordan foregår korrupsjon – "Organisatoriske" røde flagg

Av Knut Erik Friis , 29. mai 2015

IMG_0877_BANNER

Antikorrupsjonsprogrammer handler mye om retningslinjer, kontroll og myndighetsforventninger. De forteller imidlertid lite om hvordan vi skal bygge en organisasjonskultur som bidrar til å redusere risiko for korrupsjon.

I en interessant gjesteartikkel i FCPA-blog peker Alison Tayler på at organisasjons- og teamkultur er overveldende viktig for å forklare hvorfor og hvordan korrupsjon foregår. Hun peker blant annet på viktigheten av beslutningsprosesser og insentivordninger.

Alison har gjort en lite prosjekt ved å intervjue 23 antikorrupsjonseksperter om karakteristika ved selskaper der det har foregått korrupsjon. Nøkkelelementer hun peker på og som gjerne hver for seg kan benyttes som «red-flags» for økt korrupsjonsrisiko er:

  • Strategi: Vekst er det primære mål og andre hensyn er irrelevante. Høy grad av konkurranse og underliggende forståelse for at målet helliger midlet.
  • Lederskap: Lederskapet oppleves som selvtilfreds, ugjennomsiktig og arrogant. Informasjon hamstres, kommunikasjon er ovenfra og nedad. Liten forståelse for hverdagen som møter de ansatte og akkurat lite nok til at ledere med en viss troverdighet kan hevde seg ukjent med forretningspraksisen som utøves. Ledere for virksomheter som utøver korrupsjon vil ironisk nok fremstå som hardtarbeidende og med høy anseelse.
  • Struktur: Stor lokal autonomi kombinert med begrenset oversikt. Gruppen og teamet isolerer seg og dette genererer en form for mystikk kombinert med høy grad av kommersiell suksess.
  • Autoritet: Beslutningstaking er strengt hierarkisk og top-down. Beslutninger preges av å være kortsiktige og med liten involvering.
  • Insentiver: Insentivordninger innebærer høye belønninger, men forventningene til å kunne oppnå bonuser er urealistiske i forhold til markedsutsikter og risiko.
  • Verdier: Organisasjonen kan preges av fryktkultur, usikkerhet og intern rivalisering. Det benyttes språkbruk hentet fra krig, spill og sport. Korrupte handlinger beskrives gjennom spøk og omskrivninger grunnet behov for å skape avstand og redusere skamfølelse.

Kroneksempelet for korrupsjon er, ifølge Alison, et team som blant annet opererer fra lokasjon borte fra hovedkontoret, opplever suksess gjennom å oppnå urealistiske salgsmålsetninger og ledes av en ivrig og kontrollerende leder. Teamet oppleves som suksessrikt, hardtarbeidende og det er mystikk og forvirring rundt hvordan de klarer å oppnå sine resultater.

Flere av karakteristikaene (kombinert, men på ingen måte alle samtidig) kjenner jeg igjen fra saker jeg har arbeidet med. De kan sikkert diskuteres, suppleres og tilpasses, men er interessante som en øvelse for å vurdere egen virksomhet (og korrupsjonsrisiko) eller benyttes under en due diligence prosess ved transaksjoner.

Les hele artikkelen her: http://www.fcpablog.com/blog/2015/5/19/inside-view-what-do-corrupt-organizations-look-like.html

 

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Knut Erik Friis

Knut Erik Friis

Jeg heter Knut Erik Friis og jobber som partner i PwCs Granskingsenhet. Jeg arbeider inn mot alle våre tjenesteområder, men har et spesielt fokus mot implementering av antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. I tilknytning til dette har jeg arbeidet med selskaper i Brasil, Etiopia, Indonesia, Haiti. Kasakhstan, Kenya, Libanon, Mexico, Russland, Nigeria, Sør-Sudan, Uganda, USA mv. både i forbindelse med utredninger og antikorrupsjonstiltak. Jeg har også på vegne av Verdensbanken arbeidet for å veilede og monitorere virksomheters implementering av antikorrupsjonstiltak.

Jeg har tidligere arbeidet som strategisk og operativ etteretningsanalytiker og med nasjonal krisehåndtering og beredskap, og har deretter arbeidet med antikorrupsjon og gransking i PwC siden 2006.

I denne bloggen har jeg spesielt lyst å fokusere på trender, forventninger og krav til antikorrupsjon og hvordan virksomheter med enkle praktiske tiltak kan begrense sin eksponering på dette feltet.


knut.erik.friis@no.pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere