Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Taxfree-kjeltring?

Av Marit Barth, 9. juli 2014

blog-bilde-avlang-marit-2

Tollreglene i Norge er en helt egen liten "verden" av formalistiske og svært politisk styrte regler. Nå som det er sommer, er det særlig taxfree-kvotene som er i "vinden"..

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

JA til ROT-fradrag

Av Therese Karoline Gjerde, 3. juli 2014

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

"Typisk skatterådgivere", vil kanskje noen si, "å stemme for flere fradrag". Jeg hadde ønsket at dette fradraget var helt unødvendig, og slik sett er jeg egentlig prinsipielt i mot. Men jeg tror virkelig at dette kan være et godt virkemiddel mot svart arbeid, og da må jeg gi tommel opp.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Midlertidige ansettelser

Av Heidi Beate Daaland, 26. juni 2014

 advokat-heidi-daaland

Regjeringen foreslår å gi arbeidsgivere adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder "uten vilkår". Meningene har ikke latt vente på seg, men jeg spør meg selv… Hvor stor utvidelse fra dagens ordning innebærer egentlig forslaget? 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Det er jo så enkelt…

Av Therese Karoline Gjerde, 17. juni 2014

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

Bokettersyn på lønnsområdet dreier seg ofte om bedriften har håndtert reiseregninger riktig. Har man koll på hva som er skattefritt og hva som er skattepliktig? Det er spørsmålet når futen kommer.

Man tror kanskje at man har ganske gode rutiner og kjenner reglene, men så viser det seg ofte at det var ikke helt sånn.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Prosjekteringskostnader – unngå å miste momsfradraget

Av Marit Barth, 17. juni 2014

marit-barth-moms

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om utbyggere mister momsfradraget på prosjekteringskostnader. Det avgjørende er om kostnadene anses som «kapitalvarer»*.  Høyesterett har sluppet inn dette spørsmålet til behandling (saksnummer 2014/878).

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Har det blitt lettere å dele ut utbytte?

Av Trine Agathe Lorentzen, 10. juni 2014

blog-bilde-avlang-trine-2

Teknisk sett er svaret på spørsmålet ja. Vurderingsmessig? Tja... I beste fall.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Nei, du vant ikke på skatten, og feriepenger er ikke skattefrie

Av Therese Karoline Gjerde, 5. juni 2014

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

På denne tiden av året er skatt et hetere tema for de fleste enn ellers. Det henger sammen med at det er selvangivelsestid, og feriepengetid. Med selvangivelsen kommer restskattelotteriet, og den store snakkisen er om man vant eller ikke på årets skatteoppgjør. I

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Kjærkommen forenkling på trappene

Av Lene Sakariassen, 2. juni 2014

blog-bilde-avlang-lene-2

Alle forenklinger i det allerede overveldende byråkratiet er velkomne for min del og nå har regjeringen varslet at forenklinger i reglene om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er på trappene. Arbeids- og sosialministeren kaller dette "tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet" og antyder at endringene vil fjerne en mengde skjemaer og frigjøre 69 (!) årsverk som istedet skal brukes på oppfølging av sykmeldte. 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Hvor blir det av sikkerhetsventilen?

Av Trine Agathe Lorentzen, 27. mai 2014

blog-bilde-avlang-trine-1

Er det virkelig en ønsket bivirkning av rentebegrensningsreglene at norske konsern må bruke masse tid, energi og penger for å unngå å få en høyere skattesats enn 27 %? Eller at selskaper som ennå ikke har tjent penger likevel får betalbar skatt?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Styrket rettssikkerhet i skattesaker

Av Therese Karoline Gjerde, 23. mai 2014

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

Jeg hadde egentlig tenkt til å blogge om manglende rettssikkerhet ved klagebehandlingen i skattesaker, men guess what?! Nå er et forslag sendt ut på høring som faktisk retter opp i de fleste av de forholdene jeg mener er problematiske. Julekvelden på skattevis!

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen