Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

"Momsfrie" varer fra utlandet – slutt på moroa?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 25. september 2014

bjornar-elverhoy

Varer som koster under 200 kroner kan kjøpes momsfritt fra utlandet. Nå har det kommet en dom fra Oslo tingrett som strammer inn på denne moroa.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Etterlengtede endringer i arbeidsmiljøloven - eller?

Av Trine Lise Fromreide, 24. september 2014

pwc-trine-lise-fromreide

I juni la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kort fortalt gikk forslaget ut på større fleksibilitet både for arbeidsgiver- og taker. Ikke overraskende har forslaget medført delte reaksjoner. Arbeidstakerorganisasjonene hevder at flere midlertidige ansettelser vil virke stigmatiserende på svake grupper, mens arbeids- og næringsliv på sin side jubler for større handlingsrom og valgfrihet.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Misligheter kan også ha en skatteside

Av Trine Agathe Lorentzen, 15. september 2014

Trine Agathe Lorentzen, partner og advokat i PwC

Tør du å tenke på risikoen for misligheter i ditt selskap? Det kan dukke opp ugress i alle hager. Hvis din virksomhet ikke avdekker "ugresset" risikerer dere å ha medvirket til skatteunndragelser og i verste fall hvitvasking.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Den internasjonale kampen om skattekronene

Av Ståle Wangen, 11. september 2014

Den internasjonale kampen om skattekronene

Etter min mening er det all grunn til å stille noen kritiske spørsmål til det arbeidet som OECD*  holder på med om dagen knyttet til BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Dette arbeidet handler kort fortalt om å  tette hull i internasjonale og nasjonale skatteregler. Siktemålet er å sikre at ikke multinasjonale selskaper kan utnytte slike skattehull til skatteplanlegging. I tillegg skal overskuddet i større grad skattlegges der den verdiskapende aktiviteten utøves. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Fungerer MVA-reglene i Norge for grenseoverskridende tjenester?

Av Espen Qvist, 3. september 2014

espen-qvist-pwc
Svaret på spørsmålet er etter mitt syn et rungende nei!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Anbudsreglene - et monster?

Av Trine Lise Fromreide, 2. september 2014

trine-lise-fromreide-advokat

Alle selskaper må i dag følge regelverket om offentlige anskaffelser dersom de ønsker å tilby tjenester til offentlig sektor. Anbudsrunden er en møysommelig prosess både for innkjøper og tilbudsgiver. Prosessen er så byråkratisk og tungrodd at regelverket nå kakteriseres som et monster i media. Med rette?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Skatt på styrets bord – har du kontroll?

Av Trine Agathe Lorentzen, 27. august 2014

blog-bilde-avlang-trine-1
Er du deg ditt ansvar bevisst? Det finnes mange dyktige, samvittighetsfulle og pliktoppfyllende styremedlemmer der ute og du er sikkert en av disse. Men har du noen gang reflektert over hvilket ansvar styret har for skatte- og avgiftsrisiko i selskapet?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Sommer = høysesong for fiktive fakturaer

Av Marit Barth, 22. august 2014

blog-bilde-avlang-marit-1

Mens de fleste av oss har nytt sommeren med bading og is, så er det noen som jobber. Ikke alle av de som jobber om sommeren har "rent mel i posen".

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Av Lene Sakariassen, 18. august 2014

blog-bilde-avlang-lene-2

Vips var høsten over oss og arbeidet  i full gang etter en fantastisk sommer. Kanskje er tiden inne for en liten "opprydning i skapet"? Ryddetemaet her på bloggen i dag knytter seg til daglig leders forhold til styret. Ambisjonen er å inspirere til å kaste et blikk på hvordan daglig leder forholder seg til styret, og -  hvis potensialet er der – gjennomgå rutinene med sikte på å effektivisere både daglig leders og styrets arbeid.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Klar over konsekvensene ved utkjøp av ansatt med bindingstid?

Av Therese Karoline Gjerde, 14. august 2014

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

Utdanning i arbeidsforhold er en av de absolutt mest lukrative frynsegodene vi har i Norge. Har man vært ansatt og arbeidet hos arbeidsgiver i minst ett år ved studiestart, kan arbeidsgiver skattefritt dekke skolepenger, utstyr og relaterte kostnader for studier med varighet på inntil 20 måneder.

Det er veldig vanlig at arbeidsgivere som tilbyr slik utdanning krever en viss bindingstid av den ansatte. Konsekvensene dersom den ansatte likevel velger å bytte jobb før bindingstiden er over, er gjerne at deler av den skattefrie studiestøtten må betales tilbake.

I noen tilfeller ønsker ny arbeidsgiver å dekke denne kostnaden. Spørsmålet er hvilke skattemessige konsekvenser dette får?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen