Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

Av Christel Reksten, 20. januar 2015

christel-reksten-skattebloggen

Mange arbeidsgivere opplever deler av utlendingsregelverket som et reelt hinder på veien i å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og vi hilser derfor initiativ til å gjøre regelverket smidigere hjertelig velkommen!  

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Av Lene Sakariassen, 17. januar 2015

lene-sakariassen

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så vanskelig.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Forslag om 41 % skatt på eierinntekter - er det en god ide?

Av Trine Agathe Lorentzen, 14. januar 2015

blog-bilde-avlang-trine-1

Etter mitt syn er Scheelutvalgets forslag om 41 % skatt på eierinntekter treffsikkert hvis formålet er å redusere privatpersoners aksjeinvesteringer. Forslaget er dessverre langt mer inngripende enn det kan synes som ved første øyekast. Les mer om forslaget nedenfor og bedøm selv.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut... DEL 1 NEDBEMANNING

Av Lene Sakariassen, 6. januar 2015

blog-bilde-avlang-lene-2

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater kommer gjerne når alle kostnadene er redusert så langt det lar seg gjøre, men kniven likevel må frem på ny. Hva nå?

Dette er en kritisk situasjon hvor både selskapets ledelse, styre og de ansatte påvirkes. I noen uker fremover vil min kollega Hege Merete Oftedal og jeg gi noen overordnede tanker om ulike sider av virksomheten som potensielt berøres og gi noen tips om hvordan man kan resonnere og gripe situasjonen an.  

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

Av Cathrine Lund Haagensen, 19. desember 2014

eivind-falck-ytter-tax-awards

Nå er det gått noen dager siden Scheel utvalget la frem sin innstilling hvor det ble foreslått å skattlegge finansiell sektor ved å innføre merverdiavgift på deler av sektoren samt å innføre en marginskatt. Den verste røyken har nå lagt seg og vi spør oss hva virkningene egentlig kommer til å bli av den noe «tåkelagte» innstillingen. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Julegaver og julebord – hvordan var disse skattereglene igjen?

Av Mette Riise Marré, 17. desember 2014

pwc-blogg

Med kun få dager igjen til julaften er det også høytid for gaver og oppmerksomheter fra arbeidsgiver til ansatte og forretningsforbindelser.  Den skattemessige håndteringen av eksempelvis julegaver, juleturer eller julebord står nok ikke i hovedfokus i disse tider, men vi kan vel alle være enige om at sjefens julehilsen ikke blir fullt så hyggelig dersom du må betale skatt av den.. Så hvordan var disse skattereglene igjen?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Av Trine Lise Fromreide, 8. desember 2014

pwc-trine-lise-fromreide

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode argumenter er fremlagt og veiet mot hverandre, og nå er altså resultatet som gjelder midlertidige ansettelser fremlagt i Prop. 39 L (2014–2015). Øvrige forslag er ikke behandlet i denne omgang og vil komme senere. Her skal vi gi dere en kort oversikt over foreslåtte vilkår for midlertidig ansettelse.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Scheel-utvalget - neppe rett i skuffen...

Av Knut Ekern, 2. desember 2014

pwc-blogg

Scheelutvalget har i dag levert sin innstilling, NOU 2014: 13 om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget foreslår en selskapsskattesats på 20 % og netto skattelettelse for selskaper på 13,5 mrd. Noe overraskende foreslås det også en vesentlig omlegging av personskatten med netto skattelettelser på minst 4,7 mrd. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

Av Knut Ekern, 20. november 2014

pwc-blogg

PwC's ferske globale skatteundersøkelse viser at den effektive norske selskapsskattesatsen ligger markant over gjennomsnittet for EØS-landene, men samlet beskatning er på tilsvarende nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momsbombe i finanssektoren?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 13. november 2014

bjornar-elverhoy

Skal det beregnes moms på corporate finance-tjenester? Tja, med mest vekt på ja, er svaret fra Oslo tingrett i en fersk dom. Retten kom til at det skulle ha vært beregnet moms på 3 av 4 corporate finance-oppdrag. Et verdipapirforetak må derfor innbetale flere millioner kroner i moms til staten.

 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen