Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

Av Knut Ekern, 20. november 2014

pwc-blogg

PwC's ferske globale skatteundersøkelse viser at den effektive norske selskapsskattesatsen ligger markant over gjennomsnittet for EØS-landene, men samlet beskatning er på tilsvarende nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momsbombe i finanssektoren?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 13. november 2014

bjornar-elverhoy

Skal det beregnes moms på corporate finance-tjenester? Tja, med mest vekt på ja, er svaret fra Oslo tingrett i en fersk dom. Retten kom til at det skulle ha vært beregnet moms på 3 av 4 corporate finance-oppdrag. Et verdipapirforetak må derfor innbetale flere millioner kroner i moms til staten.

 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattyter vant i sak om beskatning av carried interest i Sverige

Av Therese Karoline Gjerde, 11. november 2014

blog-bilde-avlane-therese-1

Sverige har fått sin første rettskraftige dom vedrørende beskatning av carried interest. Saken stod om 700 millioner svenske kroner i arbeidsgiveravgift. Norge har hatt sin første sak i tingretten med sammenlignbar problemstilling. Saken er påanket og skal opp for lagmannsretten i begynnelsen av desember - vi venter i spenning. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Av Trine Lise Fromreide, 6. november 2014

Trine-Lise-fromreide-pwc

Det offentlige foretar innkjøp for over 400 milliarder kroner hvert år. Vinner dere anbud og får ta del i denne omsetningen eller bruker dere mye tid på å skrive tilbud som ikke når opp i konkurransen? 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Avgift på spillolje - hva betyr det egentlig?

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 30. oktober 2014

kjetil-raknerud

I en lite omtalt del av statsbudsjettet foreslår Regjeringen en utvidet avgiftsplikt for mineraloljer. I seg selv litt atypisk for en finansminister fra et parti som ble stiftet med reduksjon av avgifter som et hovedmål, men det er en annen diskusjon. I samme omgang økes tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje, og smøreoljeavgiften økes ganske kraftig for å finansiere dette. Forslagene ser ut til å være miljømessig begrunnet, og er kanskje en sukkerpille for å gjøre budsjettet smakelig for Venstre og KrF, men hva betyr egentlig forslaget i praksis?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Slik styrker styret selskapet

Av Lene Sakariassen, 22. oktober 2014

blog-bilde-avlang-lene-2

I dag gikk startskuddet for Gasellekonferansene for 2014 og jeg har hatt æren av å holde innlegg på dagens konferanse for Akershus om hvordan styret kan styrke bedriften. Kjempeflott opplevelse å holde foredrag for flinke folk som har lykkes med å skape gaseller i dagens krevende marked! I et inspirert humør gjengir jeg her noen hovedpunkter fra dagens seanse for de som måtte være nysgjerrige, og ikke minst for de som er klare for å bli utfordret!

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Nøytral moms i Staten - Helseforetak og utbyggere holdes utenfor i Statsbudsjettet

Av Trond Ingebrigtsen, 13. oktober 2014

trond-ingebrigtsen-advokat

Regjeringen Solberg varslet i fjorårets budsjett at den ville arbeide med å innføre nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Derfor hadde jeg store forventninger til hvordan dette skulle bli fulgt opp i årets statsbudsjett.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Sterk kost fra Regjeringen

Av Liv Haneberg Lundqvist, 9. oktober 2014

pwc-blogg

- foreslår å oppheve samordningsadgangen for kommandittister og stille deltakere

Les artikkel

Dele artikkelen:

Det mest spennende i årets budsjettforslag var noe det ikke kom noe om....

Av Therese Karoline Gjerde, 9. oktober 2014

blog-bilde-avlane-therese-1

De vanskelige reglene om skattlegging av naturalytelser skal forenkles og moderniseres. Med det snakker Finansdepartementet rett til mitt hjerte og dette ble for meg budsjettets mest spennende og gledelige punkt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Mens vi venter på Scheel…

Av Trine Agathe Lorentzen, 8. oktober 2014

blog-bilde-avlang-trine-1

Jeg hadde store forventninger til dagens fremleggelse av Statsbudsjettet for 2015 og håpet på noen spennende skattenyheter for næringslivet. Men for å være helt ærlig… Jeg ble litt skuffet.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen