Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

Av Cathrine Lund Haagensen, 19. desember 2014

eivind-falck-ytter-tax-awards

Nå er det gått noen dager siden Scheel utvalget la frem sin innstilling hvor det ble foreslått å skattlegge finansiell sektor ved å innføre merverdiavgift på deler av sektoren samt å innføre en marginskatt. Den verste røyken har nå lagt seg og vi spør oss hva virkningene egentlig kommer til å bli av den noe «tåkelagte» innstillingen. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Julegaver og julebord – hvordan var disse skattereglene igjen?

Av Mette Riise Marré, 17. desember 2014

pwc-blogg

Med kun få dager igjen til julaften er det også høytid for gaver og oppmerksomheter fra arbeidsgiver til ansatte og forretningsforbindelser.  Den skattemessige håndteringen av eksempelvis julegaver, juleturer eller julebord står nok ikke i hovedfokus i disse tider, men vi kan vel alle være enige om at sjefens julehilsen ikke blir fullt så hyggelig dersom du må betale skatt av den.. Så hvordan var disse skattereglene igjen?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Av Trine Lise Fromreide, 8. desember 2014

pwc-trine-lise-fromreide

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode argumenter er fremlagt og veiet mot hverandre, og nå er altså resultatet som gjelder midlertidige ansettelser fremlagt i Prop. 39 L (2014–2015). Øvrige forslag er ikke behandlet i denne omgang og vil komme senere. Her skal vi gi dere en kort oversikt over foreslåtte vilkår for midlertidig ansettelse.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Scheel-utvalget - neppe rett i skuffen...

Av Knut Ekern, 2. desember 2014

pwc-blogg

Scheelutvalget har i dag levert sin innstilling, NOU 2014: 13 om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget foreslår en selskapsskattesats på 20 % og netto skattelettelse for selskaper på 13,5 mrd. Noe overraskende foreslås det også en vesentlig omlegging av personskatten med netto skattelettelser på minst 4,7 mrd. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

Av Knut Ekern, 20. november 2014

pwc-blogg

PwC's ferske globale skatteundersøkelse viser at den effektive norske selskapsskattesatsen ligger markant over gjennomsnittet for EØS-landene, men samlet beskatning er på tilsvarende nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momsbombe i finanssektoren?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 13. november 2014

bjornar-elverhoy

Skal det beregnes moms på corporate finance-tjenester? Tja, med mest vekt på ja, er svaret fra Oslo tingrett i en fersk dom. Retten kom til at det skulle ha vært beregnet moms på 3 av 4 corporate finance-oppdrag. Et verdipapirforetak må derfor innbetale flere millioner kroner i moms til staten.

 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattyter vant i sak om beskatning av carried interest i Sverige

Av Therese Karoline Gjerde, 11. november 2014

blog-bilde-avlane-therese-1

Sverige har fått sin første rettskraftige dom vedrørende beskatning av carried interest. Saken stod om 700 millioner svenske kroner i arbeidsgiveravgift. Norge har hatt sin første sak i tingretten med sammenlignbar problemstilling. Saken er påanket og skal opp for lagmannsretten i begynnelsen av desember - vi venter i spenning. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Av Trine Lise Fromreide, 6. november 2014

Trine-Lise-fromreide-pwc

Det offentlige foretar innkjøp for over 400 milliarder kroner hvert år. Vinner dere anbud og får ta del i denne omsetningen eller bruker dere mye tid på å skrive tilbud som ikke når opp i konkurransen? 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Avgift på spillolje - hva betyr det egentlig?

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 30. oktober 2014

kjetil-raknerud

I en lite omtalt del av statsbudsjettet foreslår Regjeringen en utvidet avgiftsplikt for mineraloljer. I seg selv litt atypisk for en finansminister fra et parti som ble stiftet med reduksjon av avgifter som et hovedmål, men det er en annen diskusjon. I samme omgang økes tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje, og smøreoljeavgiften økes ganske kraftig for å finansiere dette. Forslagene ser ut til å være miljømessig begrunnet, og er kanskje en sukkerpille for å gjøre budsjettet smakelig for Venstre og KrF, men hva betyr egentlig forslaget i praksis?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Slik styrker styret selskapet

Av Lene Sakariassen, 22. oktober 2014

blog-bilde-avlang-lene-2

I dag gikk startskuddet for Gasellekonferansene for 2014 og jeg har hatt æren av å holde innlegg på dagens konferanse for Akershus om hvordan styret kan styrke bedriften. Kjempeflott opplevelse å holde foredrag for flinke folk som har lykkes med å skape gaseller i dagens krevende marked! I et inspirert humør gjengir jeg her noen hovedpunkter fra dagens seanse for de som måtte være nysgjerrige, og ikke minst for de som er klare for å bli utfordret!

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen