Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Skattevettreglene

Av Kristine Veiteberg Braaten, 25. mars 2015

pwc-portugal

Påsken er rett rundt hjørnet og mange av oss planlegger å reise til fjells. Det lukter appelsin, kvikklunsj og solvegg lang vei. Det som imidlertid også er rett rundt hjørnet er fristen for å levere selvangivelsen. De aller fleste kjenner fjellvettreglene, men har du hørt om skattevettreglene? Ikke? Da anbefaler jeg deg å lese videre her. Kanskje plukker du opp et tips før du leverer årets selvangivelse.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Hvordan unngå tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften?

Av Therese Karoline Larsen, 17. mars 2015

Skatteklagenemda

Skatteretten er ikke enkel. Ofte oppstår det tilfeller hvor både personer og selskaper er usikre på riktig skattemessig behandling. Er det eksempelvis fradragsrett for en kostnad, eller er en inntekt skattepliktig? Hvordan håndterer man denne usikkerheten? Det man er mest redd for er i mange tilfeller det store tilleggsskattespøkelset.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Av Trine Lise Fromreide, 12. mars 2015

pwc-trine-lise-fromreide

Da er Høyre, Venstre, FrP og KrF blitt enige om ny arbeidsmiljølov. Det ble avholdt en pressekonferanse i dag kl. 13.00 hvor avtalen ble fremlagt. Det har blitt stilt spørsmål, spesielt om KrF, kunne klare å bli enige basert på de forslagene som tidligere er fremsatt. Men nå har de altså blitt enige om følgende:

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 11. mars 2015

kjetil-raknerud

I går kom nyheten om at plastposeavgiften allikevel ikke blir innført fra 15. mars. Forklaringen i Finansdepartementets pressemelding er at beslutningen skyldes innspillene i høringsrunden, og for de som har lest en del av disse innspillene er dett lett å forstå avgjørelsen. Mange har sett utfordringer med utformingen av avgiften og avgrensningen av den, og mange har reagert på at avgiften er fremstilt som en miljøavgift når det fiskale formålet er så betydelig.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut – del 4

Av Hege Merete Oftedal, 5. mars 2015

hege-merete-oftedahl-blogg

Likvidasjon eller begjæring om oppbud? Insolvensspøkelset nærmer seg II.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Tap på krav – mva kan korrigeres selv om selger og kjøper er nærstående

Av Marit Barth, 2. mars 2015

blog-bilde-avlang-marit-2

Spørsmålet om muligheten til å korrigere tidligere oppkrevd mva etter kundens konkurs ble behandlet av Høyesterett i dom avsagt 9. februar 2015. Den næringsdrivende vant og fikk adgang til å korrigere. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsfelle ved overdragelse av næringslokaler

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 12. februar 2015

bjornar-elverhoy

En ny uttalelse fra Skatteetaten skaper problemer for aktører innen næringseiendom. Ved overdragelse av næringslokaler under oppføring eller oppussing risikerer man nå betydelige momskrav fra Staten.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Kommuner kan sparke og spare

Av Trine Lise Fromreide, 2. februar 2015

trine-lise-fromreide-advokat

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

Av Hege Merete Oftedal, 29. januar 2015

hege-merete-oftedahl-blogg

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke vanskelige valg. Rene kostnadskutt og nedbemanninger er normalt den primære strategi, men det er ikke alltid tilstrekkelig til å snu skuta. Dersom ordrebøkene er tomme, likviditeten strupt, nedbemanning og/eller permittering er iverksatt uten tilstrekkelige resultater på bunnlinjen og ytterligere kutt uforsvarlig sett hen til den løpende drift, må styret ta grep.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Poseavgiften i praksis

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 26. januar 2015

kjetil-raknerud

Etter at Regjeringen og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 er det lite som har fått så mye oppmerksomhet i media som "poseavgiften". I påvente av nødvendige endringer i særavgiftsforskriften, har avgiften ikke trådt i kraft ennå. Forslaget til forskriftsendringer er nå sendt på høring, og vi har dermed fått de første indikasjonene på hvordan denne avgiften skal fungere i praksis.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen