Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Fokus på moms og private equity

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 30. juni 2015

bjornar-elverhoy

Skatteetaten har for tiden betydelig fokus på moms og finansielle tjenester. I et større pågående prosjekt retter Skatteetaten fokus mot moms i private equity-bransjen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

7 forenklinger i anskaffelsesregelverket fra 1. juli

Av Trine Lise Fromreide, 26. juni 2015

trine-lise-fromreide-advokat

Det er siste året varslet store endringer i anskaffelsesregelverket og den 1. juli skal noen av de foreslåtte endringene tre i kraft. Vi ser av endringene at Regjeringen nå har startet arbeidet med å forenkle det detaljerte og ressurskrevende anskaffelsesregelverket. De endringer som trer i kraft 1. juli er likevel ikke «store» og vi må nok vente på resterende endringer før dette får en større praktisk betydning for leverandører og oppdragsgivere.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Eiendomsbeskatning av produksjonsmaskiner mv. – høringsnotat med betydelige forbedringer for industrien

Av Knut Ekern, 22. juni 2015

knut-ekern

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt som i utgangspunktet utskrives på fast eiendom. Kommunene som skattekreditor håndterer både fastsettelsen, utskrivningen, klageordningen og innkrevingen. Det gjelder forskjellig takseringsprinsipper for annen næringseiendom, typisk kontorbygg, og industrianlegg («verk og bruk»). Kombinert med skjønnsmessige regler om hva som inngår i skattegrunnlaget for industrivirksomhet gir dette opphav til tvister. I et høringsnotat av 18. juni 2015 har regjeringen foreslått endringer som vil representere en betydelig forbedring for industrivirksomhet ved at produksjonsmaskineri mv. ikke lenger skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattlegging av nettolønn på ville veier

Av Torbjørn Sven Stokke, 17. juni 2015

pwc-portugal

Er det riktig å skattlegge noen på grunnlag av en hypotetisk fordel? Rart spørsmål tenker du kanskje, men det skal lagmannsretten ta stilling til denne måneden.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

Av Heidi Beate Daaland, 9. juni 2015

advokat-heidi-daaland

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og det er i utgangspunktet et godt spørsmål. Ikke for å ødelegge spenningen og unngå at du leser resten av innlegget, men svaret er nesten alltid nei. Det finnes selvfølgelig noen unntak, men hvis aksjonæravtalen skal være et nyttig styringsverktøy holder sjeldent en standardavtale mål.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Jaaaaaa, til forenklinger av firmabilreglene!

Av Therese Karoline Larsen, 4. juni 2015

blog-bilde-avlane-therese-1

Noen vil si at det går med "babysteps", men det går hvertfall i riktig retning. Jeg applauderer forslag til forenklinger i skattereglene om firmabilbeskatning for ansatte.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag til nye avgiftsfritak ved omorganiseringer

Av Synne Hangeland, 26. mai 2015

pwc-portugal

Finansdepartementet sendte på fredag et forslag på høring om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt også skal slippe å betale omregistreringsavgift og dokumentavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Feriepenger – en kilde til restskatt?

Av Arne Jermund Stavheim, 18. mai 2015

pwc-portugal

Vi nærmer oss juni og da vil mange av oss få utbetalt feriepenger. Selv om feriepenger er skattepliktig på lik linje med øvrige lønnsinntekter har vi et system for skattetrekk i Norge som gjør at arbeidsgiver kan utbetale feriepenger opptjent i fjor uten å trekke skatt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

Av Per Kirknes, 13. mai 2015

per-kirknes

Samtidig med gårsdagens fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett ble det også sendt et forslag på høring som er av stor interesse for norske import-bedrifter. Som et ledd i omorganiseringen av toll- og skatteetaten, foreslår regjeringen en ny modell for fastsettelse av import-moms og særavgift på importerte produkter.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Tiltak mot «svarte kasser»

Av Synne Hangeland, 12. mai 2015

pwc-portugal

Det er i revidert budsjett fremlagt forslag til nytt regelverk for kassasystemer. Forslaget får betydning for alle bokføringspliktige som har kontantomsetning, samt leverandørene av kassasystemene. Formålet med det nye regelverket er å bekjempe svart økonomi. Jeg mener dette er et positivt virkemiddel i denne kampen, og håper de positive virkningene vil veie opp for byrdene man pålegger de lovlydige næringsdrivende ved nye krav til kassasystem.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen