Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Tap på krav – mva kan korrigeres selv om selger og kjøper er nærstående

Av Marit Barth, 2. mars 2015

blog-bilde-avlang-marit-2

Spørsmålet om muligheten til å korrigere tidligere oppkrevd mva etter kundens konkurs ble behandlet av Høyesterett i dom avsagt 9. februar 2015. Den næringsdrivende vant og fikk adgang til å korrigere. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsfelle ved overdragelse av næringslokaler

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 12. februar 2015

bjornar-elverhoy

En ny uttalelse fra Skatteetaten skaper problemer for aktører innen næringseiendom. Ved overdragelse av næringslokaler under oppføring eller oppussing risikerer man nå betydelige momskrav fra Staten.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Kommuner kan sparke og spare

Av Trine Lise Fromreide, 2. februar 2015

trine-lise-fromreide-advokat

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

Av Hege Merete Oftedal, 29. januar 2015

hege-merete-oftedahl-blogg

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke vanskelige valg. Rene kostnadskutt og nedbemanninger er normalt den primære strategi, men det er ikke alltid tilstrekkelig til å snu skuta. Dersom ordrebøkene er tomme, likviditeten strupt, nedbemanning og/eller permittering er iverksatt uten tilstrekkelige resultater på bunnlinjen og ytterligere kutt uforsvarlig sett hen til den løpende drift, må styret ta grep.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Poseavgiften i praksis

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 26. januar 2015

kjetil-raknerud

Etter at Regjeringen og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 er det lite som har fått så mye oppmerksomhet i media som "poseavgiften". I påvente av nødvendige endringer i særavgiftsforskriften, har avgiften ikke trådt i kraft ennå. Forslaget til forskriftsendringer er nå sendt på høring, og vi har dermed fått de første indikasjonene på hvordan denne avgiften skal fungere i praksis.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

Av Christel Reksten, 20. januar 2015

christel-reksten-skattebloggen

Mange arbeidsgivere opplever deler av utlendingsregelverket som et reelt hinder på veien i å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og vi hilser derfor initiativ til å gjøre regelverket smidigere hjertelig velkommen!  

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Av Lene Sakariassen, 17. januar 2015

lene-sakariassen

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så vanskelig.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Forslag om 41 % skatt på eierinntekter - er det en god ide?

Av Trine Agathe Lorentzen, 14. januar 2015

blog-bilde-avlang-trine-1

Etter mitt syn er Scheelutvalgets forslag om 41 % skatt på eierinntekter treffsikkert hvis formålet er å redusere privatpersoners aksjeinvesteringer. Forslaget er dessverre langt mer inngripende enn det kan synes som ved første øyekast. Les mer om forslaget nedenfor og bedøm selv.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut... DEL 1 NEDBEMANNING

Av Lene Sakariassen, 6. januar 2015

blog-bilde-avlang-lene-2

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater kommer gjerne når alle kostnadene er redusert så langt det lar seg gjøre, men kniven likevel må frem på ny. Hva nå?

Dette er en kritisk situasjon hvor både selskapets ledelse, styre og de ansatte påvirkes. I noen uker fremover vil min kollega Hege Merete Oftedal og jeg gi noen overordnede tanker om ulike sider av virksomheten som potensielt berøres og gi noen tips om hvordan man kan resonnere og gripe situasjonen an.  

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

Av Cathrine Lund Haagensen, 19. desember 2014

eivind-falck-ytter-tax-awards

Nå er det gått noen dager siden Scheel utvalget la frem sin innstilling hvor det ble foreslått å skattlegge finansiell sektor ved å innføre merverdiavgift på deler av sektoren samt å innføre en marginskatt. Den verste røyken har nå lagt seg og vi spør oss hva virkningene egentlig kommer til å bli av den noe «tåkelagte» innstillingen. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen