Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

Av Synne Hangeland, 29. april 2016

 IMG_1899.jpg

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

Av Marit Barth, 28. april 2016

577A7524_banner.jpg

Det siste året har antallet flyktninger til Norge økt og det har blitt et behov for akuttinnkvartering av flyktningene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Legitim bruk av skatteparadiser

Av Elin Sarai, 25. april 2016

pwc.jpg

Den offentlige debatten som har fulgt i kjølvannet av nyhetssakene om skatteparadiser, tilslører hvordan såkalte skatteparadiser hovedsakelig brukes av norsk og internasjonalt næringsliv. Virkeligheten er nemlig ikke at skatteparadisene fortrinnsvis brukes til å skjule inntekter og eierskap og unndra seg beskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Selvangivelsen og opplysningsplikten. Hva må du gi informasjon om?

Av Christel Reksten, 15. april 2016

christel-reksten-skattebloggen.png

April er for mange synonymt med vår, båtpuss og årets første sykkeltur. April er imidlertid også måneden for å levere selvangivelsen! De fleste av oss leverer kanskje selvangivelsen via stille aksept og tenker ikke mer på den. Husk imidlertid på at du har en opplysningsplikt overfor skattemyndighetene og at selvangivelsen er dokumentet du bruker til å oppfylle denne plikten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag til lovfesting av gjennomskjæring – et forslag om senket terskel for gjennomskjæring?

Av Mats Hestad, 12. april 2016

577A7635_banner.jpg

Professor emeritus Fredrik Zimmer har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet en lovfestet omgåelsesnorm for alle skatter og avgifter. Den lovfestede omgåelsesnorm er tenkt å skulle erstatte den någjeldende ulovfestede gjennomskjæringsnorm som er utviklet av Høyesterett. I hovedsak tar utredningens forslag sikte på å videreføre innholdet av den ulovfestede gjennomskjæringsnorm. På enkelte punkter innebærer imidlertid utredningens forslag endringer, som vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

Av Kristine Baltzersen, 7. april 2016

2015-10-27_13.03.19_KRISTINE_1_oppdatert_utsnitt_2

I en klagesak mot skatteetaten har det vært stor uenighet om betydningen av Finansdepartementets uttalelse fra 1971 vedrørende (utenlandsk) eierskap ved fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten har hevdet at kontrollhensynet tilsier at uttalelsen står seg like sterkt i dag, til tross for den teknologiske utviklingen som har funnet sted de siste 45 årene. Det er derfor en gladnyhet at SKD nå har innsett at informasjon om selskapsstrukturer er lettere tilgjengelig i dag enn det var i 1971, og nå har besluttet at kontrollhensynet ikke bør være til hinder for fellesregistreringer med utenlandsk eierskap i mer enn ett ledd.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nye tollregler i EU

Av Per Kirknes, 6. april 2016

per-kirknes-2

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Av Dag Saltnes, 31. mars 2016

pwc

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i tilfelle av oppløsning av et sameie som bestod av flere tinglyste eiendommer. Det betyr at loven går foran Stortingets årlige dokumentavgiftsvedtak når dette er til ugunst for borgerne, og motsatt hvis det er til fordel. Dette er godt nytt for skatteyterne og som har stor betydning for en forutsigbar anvendelse av skattereglene.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil fra 2016

Av Therese Karoline Larsen, 30. mars 2016

577A7558_banner

Nye regler som tar sikte på å forenkle reglene om beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1.1.2016. I et nøtteskall går reglene ut på at man kan velge mellom en sjablongmodell og en individuell verdsettelse. Regelendringen gjelder kun for yrkesbiler, og skattepliktig fordel for “ordinære firmabiler” skal fortsatt skal følge sjablonreglene for firmabil. Vi skal nedenfor se nærmere på de to alternativene for beskatning av yrkesbiler. Et annet spørsmål er om de kompliserte reglene rundt beskatning av yrkesbiler da er historie? Det korte svaret er nei. Vi ser også nærmere på det nedenfor.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye skattevettregler

Av Kristine Veiteberg Braaten, 18. mars 2016

kristine-braaten

Uflaks, sa Severin Suveren. Les skattevettreglene, sier vi. Så trenger du ikke flaks i det hele tatt når du leverer selvangivelsen din rett over påske.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen