Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

Av Kjetil Øpstad, 23. september 2016

kjetilopstad.jpg

Flypassasjeravgiften ble innført med virkning fra 1. juni i år. Etter tre måneder er det bare 23 flyselskaper som har registrert seg og betaler avgiften. Skatteetaten sender i disse dager brev til selskaper det tror bør være registrert som avgiftspliktige. Disse selskapene bør derfor handle raskt for ikke å komme for skjevt ut.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Hvordan blir det med import-momsen?

Av Per Kirknes, 5. september 2016

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 endres rapporteringen av import-moms radikalt. Den nye ordningen legger ansvaret for beregning av avgiften på importørene, men vil dette la seg gjennomføre?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Rett til MVA-fradrag på transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskaper

Av Morten Fotland, 2. september 2016

IMG_2453-bloggformat.png

Klagenemnda for MVA har nylig slått fast at det foreligger fradragsrett for MVA på transaksjonskostnader (meglere/advokater mv.) som er pådratt i forbindelse med salg av aksjer i et eiendomsselskap.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

EU-Kommisjonens avgjørelse om ulovlig statsstøtte til Apple i Irland

Av Hilde Thorstad, 1. september 2016

pwc.jpg

Les PwCs nyhetsbrev om pressemeldingen hvor Europakommisjonen kunngjør sin endelige avgjørelse i statsstøttesaken som gjelder overskuddsdeling i og selskapsbeskatning av Apple i Irland.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Kundepleie - hvordan navigere riktig i skattereglene?

Av Therese Karoline Larsen, 30. august 2016

577A7582_banner.jpg

I sommer har det vært både OL og Fotball-EM. Kanskje har du eller din bedrift invitert med kundeforbindelser på tur, eller kanskje til middag og kamp i VIP-området på Kontraskjæret? Eller kanskje planlegger dere større eller mindre kundeevents senere i høst?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Av Henning Eik Tomren, 19. august 2016

pwc.jpg

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele eller leie ut alt fra drillen du fikk til jul til familiehytten på fjellet. Flere og flere benytter delingsøkonomiens muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Det som til nå har vært noe uklart, er hvordan slik utleie og «deling» skal håndteres skatte- og avgiftsmessig. Det er fra myndighetenes side satt ned et utvalg som skal utrede konsekvensene av delingsøkonomien, herunder om det er behov for tilpasninger av lovgivningen. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling. Skatteetaten har imidlertid allerede nå publisert en bindende forhåndsuttalelse knyttet til utleie gjennom løsningen AirBnB, hvor de bekrefter at slik utleie kan ha både en skattemessig og en merverdiavgiftsmessig side dersom aktiviteten overstiger et visst nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momsrapportering for importører fra 2017

Av Per Kirknes, 11. juli 2016

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar vil momsoppgaven endres. Flere nye poster kommer inn, og bedriftene må sørge for at regnskapssystemene håndterer dette.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Full seier for Konserthuset i kompensasjonssaken!

Av Oddgeir Wiig, 8. juli 2016

pwc-picture.jpg

Advokatfirmaet PwC har bistått Stavanger Konserthus i momskompensasjonssaken som har pågått siden 2008. På bakgrunn av vår klage, har Skattedirektoratet nå fattet vedtak om å minke etterberegningen med MNOK 175,6 i tillegg til allerede godkjent fradrag med MNOK 42,3. Dette innebærer en reduksjon på 85 % av det opprinnelige momskravet på MNOK 256,8. Dette er i realiteten en full seier i saken!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

Av Nina Thommesen, 5. juli 2016

Bilde_Nina.jpg

Skatt vest frafalt den 22. juni 2016 sitt krav overfor selskapet Ross Offshore AS etter at skattekontoret i over ett år hadde forsøkt å kreve inn merverdiavgift for det samme forhold to ganger. På vegne av selskapet anførte vi at det ikke forelå rettslig grunnlag for å kreve inn det samme merverdiavgiftsbeløpet to ganger. Til tross for manglende argumenter fra skattekontorets side var det imidlertid medias oppmerksomhet som bidro til at Skatt vest til slutt frafalt sitt krav.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, mva

Dele artikkelen:

Utenlandsk virksomhet i Norge - hvordan etterleve skattereglene…?!

Av Therese Karoline Larsen, 1. juli 2016

577A7558_banner.jpg

Å etterleve skatte-, immigrasjons- og rapporteringsregler kan være en utfordring for utenlandske selskaper som har aktivitet i Norge. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre hvor du finner en oversikt over de pliktene selskapet får når de har ansatte i Norge. Visste du at de samme forpliktelsene gjelder så fort selskapet har personell i Norge som ikke kun er på forretningsreise? Faktisk gjelder de samme pliktene da som om du hadde etablert en permanent virksomhet her.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen: