Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Av Henning Eik Tomren, 19. august 2016

pwc.jpg

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele eller leie ut alt fra drillen du fikk til jul til familiehytten på fjellet. Flere og flere benytter delingsøkonomiens muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Det som til nå har vært noe uklart, er hvordan slik utleie og «deling» skal håndteres skatte- og avgiftsmessig. Det er fra myndighetenes side satt ned et utvalg som skal utrede konsekvensene av delingsøkonomien, herunder om det er behov for tilpasninger av lovgivningen. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling. Skatteetaten har imidlertid allerede nå publisert en bindende forhåndsuttalelse knyttet til utleie gjennom løsningen AirBnB, hvor de bekrefter at slik utleie kan ha både en skattemessig og en merverdiavgiftsmessig side dersom aktiviteten overstiger et visst nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momsrapportering for importører fra 2017

Av Per Kirknes, 11. juli 2016

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar vil momsoppgaven endres. Flere nye poster kommer inn, og bedriftene må sørge for at regnskapssystemene håndterer dette.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Full seier for Konserthuset i kompensasjonssaken!

Av Oddgeir Wiig, 8. juli 2016

pwc-picture.jpg

Advokatfirmaet PwC har bistått Stavanger Konserthus i momskompensasjonssaken som har pågått siden 2008. På bakgrunn av vår klage, har Skattedirektoratet nå fattet vedtak om å minke etterberegningen med MNOK 175,6 i tillegg til allerede godkjent fradrag med MNOK 42,3. Dette innebærer en reduksjon på 85 % av det opprinnelige momskravet på MNOK 256,8. Dette er i realiteten en full seier i saken!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

Av Nina Thommesen, 5. juli 2016

Bilde_Nina.jpg

Skatt vest frafalt den 22. juni 2016 sitt krav overfor selskapet Ross Offshore AS etter at skattekontoret i over ett år hadde forsøkt å kreve inn merverdiavgift for det samme forhold to ganger. På vegne av selskapet anførte vi at det ikke forelå rettslig grunnlag for å kreve inn det samme merverdiavgiftsbeløpet to ganger. Til tross for manglende argumenter fra skattekontorets side var det imidlertid medias oppmerksomhet som bidro til at Skatt vest til slutt frafalt sitt krav.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, mva

Dele artikkelen:

Utenlandsk virksomhet i Norge - hvordan etterleve skattereglene…?!

Av Therese Karoline Larsen, 1. juli 2016

577A7558_banner.jpg

Å etterleve skatte-, immigrasjons- og rapporteringsregler kan være en utfordring for utenlandske selskaper som har aktivitet i Norge. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre hvor du finner en oversikt over de pliktene selskapet får når de har ansatte i Norge. Visste du at de samme forpliktelsene gjelder så fort selskapet har personell i Norge som ikke kun er på forretningsreise? Faktisk gjelder de samme pliktene da som om du hadde etablert en permanent virksomhet her.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Brexit – Hva nå for norske virksomheter som er involvert i internasjonal handel?

Av Espen Qvist, 28. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

På selveste St. Hansaften stemte det britiske folk for å tre ut av den Europeiske Unionen (EU). Dette kom nokså overraskende på mange og man spør seg – hva skjer nå?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

I disse internasjonale tider så er det bare å ta med seg pc’en og jobbe hvor som helst – eller er det egentlig det?

Av Kristin Jacament, 28. juni 2016

pwc.jpg

Når en person arbeider innenfor EU/EØS området følger plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift trygdemedlemskapet til den ansatte. Imidlertid har både arbeidsgivere og ansatte ofte et lite bevisst forhold til trygdetilhørigheten, og hvor selskapet og den ansatte har rettigheter og forpliktelser. Man legger som oftest til grunn at dersom man bor i Norge og skatter her så er man også medlem i folketrygden. Det behøver slett ikke være tilfellet!

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

VAT Action Plan - Ny merverdiavgiftsreform på gang i EU

Av Espen Qvist, 23. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

Den 7. april publiserte EU kommisjonen en aksjonsplan for et fremtidsrettet merverdiavgiftssystem i EU. Behovet for å reformere dagens VAT system har vært påtrengende i lang tid. Vi ser konturene av en omfattende reformering av dagens merverdiavgiftssystem i EU, hvorav flere av tiltakene vil ha svært stor betydning for norske virksomheter. Flere av tiltakene er foreslått lansert i perioden 2016 – 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Av Richard Haave Hanssen, 15. juni 2016

pwc.jpg

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine konklusjoner. Jeg håper at de også må endre uttalelsene om at overdragelse av maskiner kan utløse uttaks mva og at salg av aksjer fører til tilbakeføringsplikt når man samtidig trer ut av en fellesregistrering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

Av Therese Karoline Larsen, 2. juni 2016

577A7582_banner.jpg

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen