Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2016 – Fradrag for forsikringstekniske avsetninger etter innføring av Solvens II i norsk rett

Av Liv Haneberg Lundqvist, 8. oktober 2015

LivLundqvist

Regjeringen endrer ikke fradragsretten for forsikringstekniske avsetninger i 2016. En slik endring ble varslet i mai, men på bakgrunn av høringsinnspillene ble det tidlig i høst klart at den utsettes. Den ordlydsendringen som foreslås i skatteloven § 8-5 er etter min oppfatning unødvendig for å sikre videreføring av dagens nivå på fradragsretten for avsetninger for å dekke eller sikre kontraktsmessig overtatte forpliktelser overfor de forsikrede. Regjeringen vil foreta en nærmere gjennomgang av skattereglene for forsikringsselskap, men varsler at reglene tidligst vil bli endret fra og med inntektsåret 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

Av Trine Lise Fromreide, 8. oktober 2015

trine-lise-fromreide-advokat

I forbindelse med Regjeringens budsjettforslag for 2016 introduseres en reform for deler av statlig innkjøpsvirksomhet. I Avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som hittil kun har hatt en rådgivende funksjon ved statlige innkjøp, skal det nå etableres en egen innkjøpsenhet. Denne enheten skal overta ansvaret for å etablere og forvalte sentralt inngåtte rammeavtaler på vegne av statlige forvaltningsorgan i sivil sektor. Reformen skal gi mer effektive innkjøp, frigjøre ressurser fra innkjøp i departementene og etatene, samt legge til rette for økt konkurranse for private bedrifters leveranse til staten.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

National budget 2016 – Tax reform - Corporate taxation

Av Cecilie Beck, 7. oktober 2015

pwc-portugal

The proposal for the national budget for 2016 and the Government’s follow up of the Scheel committee’s proposal for a tax reform were submitted today at 10 am. The budget and the tax reform report provide fewer surprises than we had expected. However, they give a certain hint of where the Government is headed.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattemessig behandling av verdipapirfond

Av Anders Torkildsen Nytrøen, 7. oktober 2015

PwC

Finansdepartement har foreslått nye regler for skattemessig behandling av verdipapirfond. Reglene er i stor grad i tråd med vårens høringsforslag, men enkelte endringer er blitt foreslått. Blant annet er sjablongen for beregning av aksjeandel, og dermed skattemessig behandling av utdeling til andelseierne, endret slik at mer enn 80 % aksjeandel gir full aksjebeskatning, mens aksjeandel under 20 % aksjeandel gir full rentebeskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, skatteendringer

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattereform – Næringsbeskatningen

Av Trine Agathe Lorentzen, 7. oktober 2015

blog-bilde-avlang-trine-2.jpg

Forslag til statsbudsjett for 2016 og Regjeringens oppfølging av Scheel-utvalgets forslag til skattereform ble lagt frem i dag kl 10. Til tross for et betydelig antall lekkasjer i forkant knyttet det seg stor spenning til hva som ville komme. Jeg hadde ventet meg noen flere overraskelser enn det både budsjettet og stortingsmeldingen legger opp til. En viss pekepinn om hvor Regjeringen er på vei har vi imidlertid fått.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

Av Synne Hangeland, 7. oktober 2015

IMG_1899

Scheel-utvalgets forslag til endringer i momssatsene var beregnet til å kunne øke avgiftsinntektene med 5,7 milliarder kroner.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, avgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Therese Karoline Larsen, 7. oktober 2015

Skatteklagenemda

Økt toppskatt, redusert skatt på alminnelig inntekt, innstramming for aksjeinntekter, endringer i skattereglene for bil, for øvrig mindre justeringer. Det var kort oppsummert. I dette blogginnlegget får du flere detaljer om de foreslåtte endringer i Statsbudsjettet for 2016 og Regjeringens tanker om skattereform på personskatt- og lønnsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

Av Per Kirknes, 7. oktober 2015

per-kirknes

I årets statsbudsjett foreslås det ingen endringer i tollsatsene. Det er heller ingen store omlegginger når det gjelder særavgifter og gebyrer, og de fleste avgiftene reguleres bare i tråd med konsumprisindeksen. Dette innlegget gir en oversikt over de endringene som foreslås med virkning fra 1. januar 2016.

Les artikkel

Interesseområder: toll, avgift

Dele artikkelen:

Webseminar om BEPS-prosjektets innvirkning på transfer pricing

Av Ståle Wangen, 5. oktober 2015

pwc

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Grenseløs pendling - ny trend med skattemessige utfordringer

Av Erland Nørstebø, 5. oktober 2015

pwc-portugal

I DN lørdag 3. oktober kunne vi lese om "Ekstrempendlerne" - ansatte som pendler til jobb utenfor Europa. Dette, sammen med pendling innenfor Europa, blir mer og mer vanlig. Internasjonal mobilitet er blitt en naturlig del av norske og utenlandske bedrifters hverdag. Men er det bare å sette de ansatte på flyet og tenke at det blir jo som å pendle mellom Oslo og Trondheim?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen