Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Dom i Herkules-saken

Av Therese Karoline Larsen, 24. november 2015

blogg

5 av 5 dommere mente at carried interest ikke er lønn, men eieravkastning - stikk i strid med skatteetatens påstand.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Refusjon av mva i UK - frist 31. desember 2015

Av Sharon Tan Lauten, 18. november 2015

Sharon

Norske virksomheter som pådrar seg mva-kostnader i utlandet kan på visse vilkår få disse refundert. Dette oppnås ved å sende en søknad til avgiftsmyndighetene i det aktuelle landet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Fredag den 13. for skatteetaten - Herkules vant "carry-saken"!

Av Therese Karoline Larsen, 13. november 2015

blogg

Det ble tidligere i dag kjent at Herkules Capital AS og de tre partnerne vant skattesaken mot skatt øst i Høyesterett. Saken gjelder beskatning av såkalt carried interest, eller suksesshonorar som det også kalles, i Private Equity-bransjen. Saken er nærmere omtalt her på Norges Skatteblogg. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nå er Norges første carry-sak i Høyesteretts hender…

Av Therese Karoline Larsen, 5. november 2015

blogg

Forrige fredag ble siste ord sagt fra advokatene til partene i Herkules-saken, store mengder faktiske og juridiske utdrag ble lukket igjen og pakket ned, og Høyesterett trakk seg tilbake. Svært mange venter nå i spenning på Høyesteretts avgjørelse.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter, 4. november 2015

pwc-picture

Det kommer kanskje litt an på hva du forventer av en julegave. OECD gjør i alle fall et forsøk, og introduserer en valgfri og forenklet tilnærming til prising og dokumentasjon av management-tjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Endringer i forslaget til statsbudsjett

Av Kjetil Vinnes Raknerud, 30. oktober 2015

PwC

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse med økningen i antall asylsøkere til Norge, og tilleggsproposisjonen var også varslet da statsbudsjettet ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

Av Lars Hallvard Walby, 29. oktober 2015

pwc-picture

Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet til 15 aksjonspunkter for å forhindre uthuling av statenes skattefundament og sikre at inntekter skattlegges der verdiskapingen skjer.

Vi har laget et nyhetsbrev om BEPS rapportene. I den første delen av nyhetsbrevet behandler vi de mest sentrale aksjonspunktene med særlig fokus på virkningene i Norge. Deretter behandler vi øvrige punkter, samt særlige spørsmål knyttet til implementering i Norge.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Humankapital i oppkjøpsprosesser

Av Anne-Lene Festervoll, 26. oktober 2015

PwC

Vi lever i en tid preget av organisatoriske omveltninger. Transaksjoner i form av oppkjøp og sammenslåinger står høyt på mange bedriftslederes agenda. Finanser og juridiske aspekter utgjør som regel kjernen i beslutningen og fremstilles ofte som «deal breakers» i tilfeller der transaksjonen ikke blir gjennomført. Men hva med humankapitalen?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

Av Mats Hestad, 20. oktober 2015

pwc-picture

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk morselskap er i strid med EU-retten. Dommen medfører at franske selskap nå kan søke om refusjon av tidligere ilagt fransk skatt på utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Finansnæringen – ingen skattejakt i 2016? Statsbudsjettet 2016

Av Eystein Anders Aarseth, 16. oktober 2015

PwC

Skattereglene for finansnæringen har vært et hett tema det siste året, men regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 medfører ikke mange store endringer. Imidlertid kan oppfølgingen av Scheel-utvalgets rapport i skattemeldingen gi en pekepinn på hva som kan forventes i nær fremtid.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen: