<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 19. februar 2018

eivind-falck-ytter.jpg

Norge implementerte lojalt land-for-land rapportering for skatteformål fra og med FY16. Selskap som er del av et internasjonalt konsern som leverer land-for-land rapport i utlandet skal notifisere norske myndigheter. Notifikasjonene skal skje i skattemeldingen (RF-1028). Ingen annen varsling er nødvendig.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Oljebeskatning og statsstøtte

Av Knut Ekern , 15. februar 2018

knut-ekern-1.jpg

I media har det siden fredag siste uke vært jevnlige oppslag om ESAs undersøkelse av om ordningen med leterefusjon innebærer ulovlig statsstøtte. Presisjonsnivået i dekningen har vært lav. I dette blogginnlegget gis det en oversikt over saken. Jeg beskriver også hvorfor media må anses for betydelig å ha overdrevet beløpsmessig worst case.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. februar 2018

LivLundqvist.jpg

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås det store og prinsipielle endringer som får betydelige konsekvenser for selskapene. Nå diskuteres det hvem som må dekke regningen. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. Høringsfristen er 7. mai 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mer nytt på mat og skatt...

Av Therese Karoline Larsen , 6. februar 2018

therese_larsen.png

For dere som er interessert i skattereglene for dekning av mat på reise, her kommer siste nytt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Skatteavtaler må få sikkerhetsventil

Av Øystein Andal , 5. februar 2018

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Internprising er i vinden som aldri før. Norske skattemyndigheter saumfarer ivrig transaksjoner mellom beslektede foretak, og påstår ofte at skattyter har benyttet feil internpris. Norsk skattepliktig inntekt økes tilsvarende.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

Av Frida Märta Thornér og Trine Agathe Lorentzen , 2. februar 2018

1.png

Det investeres mer enn noen gang i kryptovaluta, og nylige undersøkelser viser at hele 200 000 nordmenn nå har investert i kryptovaluta - dette til tross for at ikke alle nødvendigvis vet hva det dreier seg om.  Andelen som ikke kjenner de potensielle skattemessige konsekvensene av en slik investering er ofte like høy. Vi har derfor laget en oversikt over de viktigste punktene privatpersoner og næringsdrivende må kjenne til om de går med en tanke om å investere i kryptovaluta.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

Av Knut Ekern , 25. januar 2018

knut-ekern-1.jpg

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har levert en omfattende rapport hvor skattefrihet for offentlige aktørers tjenesteytelser er i fokus. Arbeidsgruppen er delt i synet på rekkevidden av statsstøttereglene i denne sammenheng. Det anbefales regnskapsmessig skille og begrenset skatteplikt. Et flertall går ikke inn for plikt til “bolagisering” av kommersiell virksomhet.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattereformen i USA er viktig for norske bedrifter

Av Einar Riddervold , 16. januar 2018

einar-riddervold.jpg

Skattereformen i USA trådte i kraft 1. januar 2018. Reformen gjør store endringer i skattleggingen av både personer og bedrifter. Endringene i bedriftsbeskatningen vil få stor betydning for norske selskaper med datterselskaper og/eller filialer i USA. Jeg anbefaler at selskapene blant annet gjør en ny vurdering av eierstruktur og finansiering av sin virksomhet i USA. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

De viktigste skatteendringene i 2018

Av Emilie Frederikke Sørensen , 9. januar 2018

3.png

Nytt år betyr nye skatte- og avgiftsregler. Vi gir deg en oversikt over hva som er nytt fra 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nytt år - ny momssats

Av Marit Barth , 9. januar 2018

577A7524_banner.jpg

Den lave momssatsen øker fra 10 til 12 % fra 1. januar 2018. Det er bare to år siden denne satsen ble økt sist gang. Politikernes jakt på inntekter øker i takt med reduksjon i skattesatsen. Det er helt tydelig at det er en dreining mot økt beskatning av forbruk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter