Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 21. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Utbyggere blir ofte pålagt å bygge og bekoste offentlig infrastruktur. Kan utbygger få mva-fradrag for oppføringen av slik infrastruktur? Og kan mva-fradraget beholdes når infrastrukturen overføres til det offentlige? Disse spørsmålene måtte lagmannsretten nylig ta stilling til.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Bestride sykemelding? Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker

Av Sigurd T. Kinge, 20. mars 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Arbeidsgivere som hevder en arbeidstaker ikke reelt sett er syk vinner frem i ankenemnda 2 av 3 ganger.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Av Anders Mauritzen Midbøe, 9. mars 2017

anders.jpg

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner nektes rett til merverdiavgiftskompensasjon på anskaffelser til oppføring og drift av slike boliger. Slik vi ser det er det grunn til å stille spørsmål ved om avgiftsmyndighetene praktiserer regelverket for strengt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Agent og kommisjonær-PE  – Et forhastet arbeid fra OECD?

Av Per Frode Sundby, 8. mars 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Mange konsern har organisert sin internasjonale salgsvirksomhet gjennom en agent- eller kommisjonærstruktur.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Av Ida Solberg Henning, 7. mars 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Vi omgis av informasjon om pensjon hver eneste dag. Media, interesseorganisasjoner, pensjonsforetak og arbeidsgivere er blant de som gir oss denne informasjonen. Det finnes mye god informasjon, og for at du skal forstå hva som er viktig for deg, er det vesentlig at du kjenner sentrale begreper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

Av Henning Eik Tomren, 6. mars 2017

konsert.jpg

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning utarbeidet av oss hvor vi har sett nærmere på mulige konsekvenser for musikkbransjen ved innføring av såkalt “kulturmoms”. I denne sammenheng betyr det moms på konsertbilletter og/eller artisters honorar for kunstnerisk fremføring av åndsverk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, skatteendringer

Dele artikkelen:

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Av Cathrine Lund Haagensen, 28. februar 2017

pwc.jpg

Svenske myndigheter har det siste året arbeidet med å innføre en finansskatt på 15 % knyttet til lønnsgrunnlaget for selskap som omsetter finansielle tjenester som er unntatt fra merverdiavgift, lik finansskatten som fra 1. januar i år (2017) er innført i Norge. Den svenske regjeringen har imidlertid avsluttet dette arbeidet og valgt å skrinlegge denne skatten!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

Av Oddgeir Wiig, 20. februar 2017

PwC_PC_Portugal_MB_05.jpg

Skattedirektoratets vedtak av 5. juli 2016 medførte at tidligere vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon for Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i det alt vesentligste ble opphevet. Direktoratet har imidlertid lagt til grunn at den såkalte ikke-bruken – det vil si tiden hvor de enkelte konsertsaler ikke brukes til et arrangement – skal begrense retten til momskompensasjon. For kommersielle arrangementer (økonomisk aktivitet) vil konserthuseier da ha et incentiv til å leie ut lokalene til en ekstern arrangør framfor å egenprodusere arrangementet. Dette er neppe i samsvar med kompensasjonslovens formål.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Av Ida Solberg Henning, 16. februar 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Folketrygden som offentlig pensjonsordning gjelder fortsatt som en bærebjelke i det nye pensjonssystemet. God pensjonsplanlegging krever kunnskap om folketrygdlovens regler om pensjon. Per dags dato regulerer folketrygdloven fire parallelle alderspensjonsordninger. Etter å ha lest denne bloggposten vil du kunne identifisere hvilken ordning som gjelder for deg. Det kan få vesentlig betydning for din fremtidige pensjon.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

Av Marit Barth, 15. februar 2017

577A7524_banner.jpg

Har ditt idrettslag bygget- eller rehabilitert idrettsanlegg? Visste du at det er mulig å søke om refusjon av merverdiavgift i forbindelse med bygging og drift av idrettsanlegg?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen