Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Lån til personlig aksjonær er utbytte - unntaksregler vedtatt

Av Therese Karoline Larsen, 9. februar 2016

blogg

 Finansdepartementet vedtok før helgen forskrift til skatteloven § 10-11 4. ledd. Forskriften angir unntakene fra når lån til personlig aksjonær skal anses som utbytte skattemessig. Unntaksreglene er noe utvidet sammenlignet med høringsforslaget, basert på innspill fra høringsinnstansene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

Av Richard Haave Hanssen, 8. februar 2016

pwc-picture

I forrige uke kom den mest positive merverdiavgift nyheten for eiendomsutviklere på lenge. Oslo tingrett har nylig konkludert med at overføring av infrastruktur til det offentlige ikke utløser plikt til justering av tidligere fradragsført merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Av Arild Haaland, 8. februar 2016

PwC

Etter å ha skattlagt bruttoinntekten til pokerspillere og sportstippere i over 10 år uten å vurdere hvorvidt den enkelte spiller faktisk har hatt overskudd, har Skattedirektoratet nå omsider innsett at bruttobeskatning ikke hører hjemme i vårt skattesystem. Det er derfor varslet om endring av skatteloven § 5-50.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Har Schibsted gjort "skattekupp i Finn.no"?

Av Steinar Hareide, 2. februar 2016

pwc-picture

I gårsdagens DN kunne vi lese at "Schibsted gjør skattekupp i Finn.no". På framsiden var vinklingen "Betalte 15 mill - sparer 100 mill i skatt". Kan det være sant?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Verdipapirfond - nye skatteregler for investorer og fond fra nyttår

Av Bodil Marie Myklebust, 2. februar 2016

PwC

Fra nyttår ble skattereglene for beskatning av norske verdipapirfond samt norske investorer i norske og utenlandske verdipapirfond betydelig endret. Nedenfor får du en oversikt over de viktigste endringene.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Nye regler om at lån til aksjonær er utbytte - utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Av Therese Karoline Larsen, 29. januar 2016

blogg

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven 31. januar nærmer seg, og mange må i den forbindelse forholde seg til de nye reglene om at lån til aksjonær skal behandles som utbytte skattemessig. Utbyttet må innrapporteres som en egen hendelse på hhv. selskaps- og aksjonærnivå i aksjonærregisteroppgaven for 2015. Spørsmålene står i kø om anvendelseområdet for de nye reglene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Handel i konsern under tollvesenets lupe

Av Per Kirknes, 28. januar 2016

per-kirknes-2

Tollmyndighetene har en aggressiv holdning til internprising, som gjør at importører bør gjøre grep for å sikre seg at man ikke kommer skjevt ut.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

Av Synne Hangeland, 26. januar 2016

IMG_1899

I går kom den gledelige nyheten om at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent nullmoms for elektroniske nyhetstjenester. Etter all sannsynlighet vil derfor momsfritaket tre i kraft fra 1. mars 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Arbeidsopphold i utlandet og registrert som utflyttet i folkeregisteret? Det kan gi uventede konsekvenser!

Av Vidar Buksrud, 25. januar 2016

PwC

Ved arbeidsopphold i utlandet er det mye å holde orden på. Det du kanskje ikke vet er at folkeregistreringen kan få noen litt uforutsette konsekvenser. Blant annet kan dette ha betydning for hva som skjer dersom du blir frastjålet førerkortet når du er i utlandet. Noen opplever også at barnetrygden stopper opp. Dette kan skyldes folkeregistreringen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Full forvirring om moms og finansiell leasing

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 22. januar 2016

bjornar-elverhoy

Tidligere har det vært klart at finansiell leasing av gjenstander eller bygg har vært betraktet som utleie fra et merverdiavgiftsmessig synspunkt. Konsekvensen har vært at utleier har kunnet sikre seg fullt momsfradrag på anskaffelsen. En ny uttalelse fra Skattedirektoratet skaper nå full forvirring omkring moms og finansiell leasing.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen