<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues. Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property. Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.


bjornar.michaelsen@pwc.com
Du finner meg på:

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 1. november 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. Avklaringen er nyttig både for utviklere av boliger og næringseiendom.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 5. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at Høyesterett i en annen dom nektet mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS. Er alle muligheter for mva-fradrag nå stengt?  

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 3. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om eiendommen brukes i mva-pliktig virksomhet. Resultatet er i strid med praksis fra Skatteetaten der mva-fradrag i slike tilfeller tidligere er godtatt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Moms på viderefakturering av kostnader?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 24. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Det oppstår ofte spørsmål om det skal beregnes utgående mva på viderefakturering av kostnader til andre. Samtidig oppstår også spørsmålet om den som viderefakturerer kan ta fradrag for inngående mva. Svarene vi får fra Skatteetaten er uklare.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 21. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Utbyggere blir ofte pålagt å bygge og bekoste offentlig infrastruktur. Kan utbygger få mva-fradrag for oppføringen av slik infrastruktur? Og kan mva-fradraget beholdes når infrastrukturen overføres til det offentlige? Disse spørsmålene måtte lagmannsretten nylig ta stilling til.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsfradrag ved kjøp av næringseiendom

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 24. januar 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Skatteetaten uttalte rett før jul at det nå ikke lengre godtas momsfradrag på transaksjonskostnader ved salg av næringseiendom. Dette gjelder selv om eiendommen har vært brukt i momspliktig virksomhet. I en ny dom fra lagmannsretten godtas likevel momsfradrag på transaksjonskostnader knyttet til kjøp av eiendom.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Slutt på momsfradrag ved salg av eiendommer

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 3. januar 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Skatteetaten har tidligere godtatt momsfradrag på transaksjonskostnadene ved salg av eiendomsselskaper. En forutsetning har vært at de solgte eiendomsselskapene har vært brukt i momspliktig utleievirksomhet, samt at de har hatt fellesregistrering med morselskapet. Skatteetaten har nylig gjort helomvending, og nekter nå momsfradrag i disse tilfellene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Merverdiavgift på forvaltning av fond – nye retningslinjer

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 1. desember 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Forvaltning av investeringsselskaper er unntatt fra merverdiavgift. Det har likevel vært tvil om avgiftsspørsmålet for aktører som yter tjenester inn mot private equity- og såkornfond. Skatteetaten har nå kommet med nye retningslinjer om hvordan MVA-unntaket skal praktiseres. Endret praksis gjelder fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 9. november 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Finansdepartementet har stevnet Skatteklagenemnda for retten. Bakgrunnen er et omstridt spørsmål om fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatteklagenemnda har i to saker sagt ja til fradragsrett. Finansdepartementet sier nei. Nå vil departementet at tingretten avgjør denne tvisten mellom de to statlige organene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansskatten – usikkerhet og tilpasningsmuligheter

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 7. november 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Regjeringen har foreslått å innføre en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Det er fortsatt stor usikkerhet omkring hvem og hva denne skatten vil ramme. De foreslåtte reglene åpner for tilpasninger.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, VAT, mva

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter