<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Elin Sarai

Jeg heter Elin Sarai og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder vår Global Mobility og ITS avdeling i Bergen, og i tillegg arbeider jeg med personvern (GDPR) og arbeidsrett. Jeg har jobbet i PwC i over 20 år nå. Tidligere har jeg jobbet ved Universitetet i Bergen, først som universitetslektor, og deretter som stipendiat da jeg jobbet med doktoravhandlingen min om "Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold". Nå har jeg en mindre stilling som førsteamanuensis II der jeg underviser i skatterett ved UiB.

I mitt daglige virke bistår jeg selskaper med all slags juridisk kompetanse, som spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett på både selskaps- og personnivå, personvern, samt arbeidsrettslige og kontraktsmessige spørsmål. I en stadig mer kompleks verden, er det vår store fordel at vi hele tiden har et kompetansehus med svært mange dyktige kollegaer med ekspertise på de fleste fagfelt å lene oss på. Det er utrolig givende å kunne hjelpe våre kunder med å løse alle slags problemer, enten de er store eller små.

Så ring eller mail meg gjerne om det er noe du ønsker å diskutere!


elin.sarai@pwc.com

Pålagt reisetid skal anses som arbeidstid

Av Elin Sarai , 6. desember 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle virksomheter som ikke har ansett reisetid som arbeidstid ved utarbeidelse av vaktordninger, rotasjoner, beregning av overtidstillegg etc.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Aksjebeskatning

Av Elin Sarai , 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

I forslag til statsbudsjett for 2017, er det foreslått flere endringer knyttet til beskatning av aksjer. Forslagene innebærer økning av oppjusteringsfaktor for beskatning av utbytte mv., endringer i skjermingsrenten, forslag om aksjesparekonto for personlige skattytere, økning av den skattefrie rabatten der ansatte erverver aksjer i  arbeidsgiverselskapet og verdsettelsesrabatt ved formuesbeskatning av aksjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Elin Sarai , 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem kl. 10.00 i dag, og i det følgende får du de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatningsområdet. Kort fortalt innebærer forslagene redusert skatt på alminnelig inntekt, økt trinnskatt, innstramming for beskatning av aksjeinnteker, samt noen andre mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Legitim bruk av skatteparadiser

Av Elin Sarai , 25. april 2016

pwc.jpg

Den offentlige debatten som har fulgt i kjølvannet av nyhetssakene om skatteparadiser, tilslører hvordan såkalte skatteparadiser hovedsakelig brukes av norsk og internasjonalt næringsliv. Virkeligheten er nemlig ikke at skatteparadisene fortrinnsvis brukes til å skjule inntekter og eierskap og unndra seg beskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter suspenderes fra 2016

Av Elin Sarai , 18. desember 2015

pwc-picture

Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) ser ut til å bli en «never ending story».

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter