Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Henning Eik Tomren

Jeg heter Henning Eik Tomren og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg mest med selskapsrettslige spørsmål og merverdiavgift og bistår våre klienter med blant annet omorganiseringer, restruktureringer/egenkapitaltransaksjoner, aksjonærforhold og generasjonsskifter. I tillegg jobber jeg også mye med oppkjøp og transaksjoner, herunder due diligence-arbeid og rådgivning i den forbindelse.

Jeg har vært i PwC siden desember 2012, og før det hadde jeg 2 år i et regnskaps- og rådgivningsbyrå som ble kjøpt opp og nå utgjør PwC Accounting i Bergen.

Ta kontakt om dere har spørsmål!


[email protected]

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

Av Henning Eik Tomren , 6. mars 2017

konsert.jpg

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning utarbeidet av oss hvor vi har sett nærmere på mulige konsekvenser for musikkbransjen ved innføring av såkalt “kulturmoms”. I denne sammenheng betyr det moms på konsertbilletter og/eller artisters honorar for kunstnerisk fremføring av åndsverk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, skatteendringer

Dele artikkelen:

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Av Henning Eik Tomren , 19. august 2016

pwc.jpg

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele eller leie ut alt fra drillen du fikk til jul til familiehytten på fjellet. Flere og flere benytter delingsøkonomiens muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Det som til nå har vært noe uklart, er hvordan slik utleie og «deling» skal håndteres skatte- og avgiftsmessig. Det er fra myndighetenes side satt ned et utvalg som skal utrede konsekvensene av delingsøkonomien, herunder om det er behov for tilpasninger av lovgivningen. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling. Skatteetaten har imidlertid allerede nå publisert en bindende forhåndsuttalelse knyttet til utleie gjennom løsningen AirBnB, hvor de bekrefter at slik utleie kan ha både en skattemessig og en merverdiavgiftsmessig side dersom aktiviteten overstiger et visst nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter