Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har mer enn 15 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 15 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.


[email protected]

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

Av Hilde Thorstad , 11. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EØS-selskaper som tidligere har hatt en norsk filial med skattemessig underskudd til fremføring har i mange år blitt nektet å utnytte det fremførbare underskuddet ved å motta konsernbidrag med skattemessig effekt fra andre konsernselskaper med norsk skatteplikt. Dette var også tilfelle for noen av PwC sine kunder, som med bistand fra PwC tok opp kampen mot skattekontorets praksis ved å ta ut søksmål mot skattekontorenes vedtak.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

Av Hilde Thorstad , 14. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

EFTA-domstolen har i en ny rådgivende uttalelse av 13. september 2017 uttalt at det kan være i strid med etableringsfriheten etter EØS-retten å nekte norske selskaper skattemessig fradrag for konsernbidrag ytet til et konsernselskap i en EØS stat som har skattemessig underskudd i denne staten. Et vilkår er at underskuddet i konsernselskapet er endelig, og ikke kan utnyttes i hjemstaten i tidligere perioder eller i fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

EU-Kommisjonens avgjørelse om ulovlig statsstøtte til Apple i Irland

Av Hilde Thorstad , 1. september 2016

pwc.jpg

Les PwCs nyhetsbrev om pressemeldingen hvor Europakommisjonen kunngjør sin endelige avgjørelse i statsstøttesaken som gjelder overskuddsdeling i og selskapsbeskatning av Apple i Irland.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter