<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

Transcript av filmen
lene.sakariassen@pwc.com
Du finner meg på:

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtaler

Av Lene Sakariassen , 7. mars 2016

577A7548_banner

Vil de nye reglene i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler få anvendelse på konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtale når selger også er ansatt i selskapet? Nei, mener jeg. Det er flere grunner til det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Legal, konkurranseklausuler, arbeidsmiljøloven, avtaleloven

Dele artikkelen:

Ny finansforetakslov gir usikker rettstilstand

Av Lene Sakariassen , 30. november 2015

PwC

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

Av Lene Sakariassen , 8. oktober 2015

trine-lise-fromreide-advokat

I forbindelse med Regjeringens budsjettforslag for 2016 introduseres en reform for deler av statlig innkjøpsvirksomhet. I Avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som hittil kun har hatt en rådgivende funksjon ved statlige innkjøp, skal det nå etableres en egen innkjøpsenhet. Denne enheten skal overta ansvaret for å etablere og forvalte sentralt inngåtte rammeavtaler på vegne av statlige forvaltningsorgan i sivil sektor. Reformen skal gi mer effektive innkjøp, frigjøre ressurser fra innkjøp i departementene og etatene, samt legge til rette for økt konkurranse for private bedrifters leveranse til staten.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Minstelønn på transportområdet

Av Lene Sakariassen , 10. september 2015

blog-bilde-avlang-lene-1

Transporterer din virksomhet gods til eller fra Norge? Eller kanskje i Norge? Ja, i så fall vil jeg minne om at tariffavtalen for godstransport på vei ble allmenngjort med virkning fra 1. juli 2015. Og den gjelder også selv om transportselskapet ikke er norsk. Transportkundene er solidarisk ansvarlige for at sjåføren får lønn i henhold til norske minstelønnskrav.

Les artikkel

Dele artikkelen:

7 forenklinger i anskaffelsesregelverket fra 1. juli

Av Lene Sakariassen , 26. juni 2015

trine-lise-fromreide-advokat

Det er siste året varslet store endringer i anskaffelsesregelverket og den 1. juli skal noen av de foreslåtte endringene tre i kraft. Vi ser av endringene at Regjeringen nå har startet arbeidet med å forenkle det detaljerte og ressurskrevende anskaffelsesregelverket. De endringer som trer i kraft 1. juli er likevel ikke «store» og vi må nok vente på resterende endringer før dette får en større praktisk betydning for leverandører og oppdragsgivere.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

Av Lene Sakariassen , 5. mai 2015

blog-bilde-avlang-lene-1

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til til 72 år, og laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense er hevet fra 67 til 70 år. Disse endringene må implementeres innen 1. juli 2016 med mindre ordningen har sitt grunnlag i tariffavtale, da kan implementeringen av den nye aldersgrensen vente til tariffavtalen utløper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Kompensasjon for konkurranseklausul lovfestes

Av Lene Sakariassen , 7. april 2015

lene-sakariassen-sluttpakke

Arbeids- og sosialdepartementet har nå etter mange år i tenkeboksen etter høringsrunden fremlagt et lovforslag om kompensasjon til arbeidstakere som omfattes av en konkurranseklausul 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Av Lene Sakariassen , 12. mars 2015

pwc-trine-lise-fromreide

Da er Høyre, Venstre, FrP og KrF blitt enige om ny arbeidsmiljølov. Det ble avholdt en pressekonferanse i dag kl. 13.00 hvor avtalen ble fremlagt. Det har blitt stilt spørsmål, spesielt om KrF, kunne klare å bli enige basert på de forslagene som tidligere er fremsatt. Men nå har de altså blitt enige om følgende:

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Kommuner kan sparke og spare

Av Lene Sakariassen , 2. februar 2015

trine-lise-fromreide-advokat

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Av Lene Sakariassen , 17. januar 2015

lene-sakariassen

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så vanskelig.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter