<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provides advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.


per.kirknes@pwc.com
Du finner meg på:

USA mot røkla

Av Per Kirknes , 29. juni 2018

per-kirknes-2

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Brexit – tollkonsekvenser for norske bedrifter

Av Per Kirknes , 5. januar 2018

vat.jpg

Hvordan Brexit kommer til å påvirke norske bedrifter er svært uklart. Mange har en «vent og se»- holdning, men er det den beste strategien? Etter mitt syn er det på tide å analysere hvor dere står, og hva dere kan gjøre for å redusere eventuelle negative utslag av de forhandlingene som pågår.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Av Per Kirknes , 15. september 2017

per-kirknes-2.jpg

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Vanskeligheter med ny mva-melding

Av Per Kirknes , 20. april 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i meldingen som ikke gjelder import kan misforstås.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Av Per Kirknes , 7. februar 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene har nå for første gang publisert import for den enkelte importør i Altinn, og importørene må ta stilling til hvordan oversikten og import-mva skal implementeres i bokføringen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

Av Per Kirknes , 26. januar 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar er det innført overtredelsesgebyr i tolloven. Tilsvarende gebyr er også innført for andre skattetyper i skatteforvaltningsloven. Overtredelsesgebyr vil erstatte tilleggsavgift til import-moms som straffereaksjon i mange saker.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Av Per Kirknes , 17. november 2016

per-kirknes-2.jpg

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved import er myket opp med umiddelbar virkning.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Av Per Kirknes , 6. oktober 2016

per-kirknes-2.jpg

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Et grønt skifte i Statsbudsjettet?

Av Per Kirknes , 30. september 2016

 per-kirknes-2.jpg

På en pressekonferanse i dag har Regjeringen presentert endringer i bilavgiftene. Endringene vil neppe imponere samarbeidspartnerne og miljøbevegelsen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Hvordan blir det med import-momsen?

Av Per Kirknes , 5. september 2016

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 endres rapporteringen av import-moms radikalt. Den nye ordningen legger ansvaret for beregning av avgiften på importørene, men vil dette la seg gjennomføre?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter