<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Therese Karoline Larsen Advokat | Partner

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kostgodtgjørelse - hva gjelder i 2018?

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 4. januar 2018

therese_larsen.png

Hva kan utbetales i trekk- og skattefri kostgodtgjørelse i 2018? Er du i tvil? Da er du ikke alene… Her kommer et forsøk på oppklaring.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - personskatt

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , Torbjørn Sven Stokke og Kristine Veiteberg Braaten , 12. oktober 2017

2.png

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem klokken 10.00 i dag. Her får du en oversikt over de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatning- og lønnsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Aksjesparekonto fra 1. september

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 27. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Fra 1. september kan du spare i den skattefavoriserte aksjespartekonto-ordningen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 6. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter har vært suspendert siden 2016 i påvente av ESAs vurdering av lovligheten av regelverket. ESA har nå konkludert med at reglene ikke strider mot EØS-reglene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag til endring i reglene om beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 30. mars 2017

577A7558_banner.jpg

Det har i en lengre periode foregått et arbeid i Skattedirektoratet for å forenkle regelverket rundt naturalytelser. Dette er bra! I forslaget fremheves nettopp siktemålet å være “å forbedre regelverket og derigjennom øke rettssikkerheten og redusere etterlevelseskostnadene”. Går forslaget langt nok i å oppnå nettopp dette, og treffer direktoratet der skoen trykker mest? Det korte svaret er nei.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 22. desember 2016

577A7582_banner.jpg

Når finansskatten innføres fra nyttår, må alle virksomheter som omfattes betale 5 % finansskatt på lønn til ansatte. Fordi plikten til å betale finansskatt vil følge de samme reglene som plikten til å betale arbeidsgiveravgift, vil lønnsytelser som er opptjent i 2016, men som ikke utbetales før i 2017 bli rammet av finansskatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Kundepleie - hvordan navigere riktig i skattereglene?

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 30. august 2016

577A7582_banner.jpg

I sommer har det vært både OL og Fotball-EM. Kanskje har du eller din bedrift invitert med kundeforbindelser på tur, eller kanskje til middag og kamp i VIP-området på Kontraskjæret? Eller kanskje planlegger dere større eller mindre kundeevents senere i høst?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Utenlandsk virksomhet i Norge - hvordan etterleve skattereglene…?!

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 1. juli 2016

577A7558_banner.jpg

Å etterleve skatte-, immigrasjons- og rapporteringsregler kan være en utfordring for utenlandske selskaper som har aktivitet i Norge. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre hvor du finner en oversikt over de pliktene selskapet får når de har ansatte i Norge. Visste du at de samme forpliktelsene gjelder så fort selskapet har personell i Norge som ikke kun er på forretningsreise? Faktisk gjelder de samme pliktene da som om du hadde etablert en permanent virksomhet her.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 2. juni 2016

577A7582_banner.jpg

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Ikke de store nyhetene i revidert budsjett

Av Therese Karoline Larsen Advokat | Partner , 11. mai 2016

577A7558_banner.jpg

Forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble lagt frem i dag 11. mai klokken 11. Det var få forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale forslagene til endringer. Se i tillegg egen artikkel om forslag til endringer i vindkraftbeskatning her

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter