Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 14 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og ligningsforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg gleder meg til å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

Transcript av filmen
My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more 15 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!

trine.agathe.lorentzen@no.pwc.com
Du finner meg på:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen, 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

På tide å skille snørr&barter...?

Av Trine Agathe Lorentzen, 16. februar 2016

blog-bilde-avlang-trine-2

Debatten i media ruller videre etter henleggelsen av Transocean-saken. Andre får uttale seg om den konkrete saken. Jeg har et hjertesukk om rettssikkerhet, forutberegnelighet og en tidvis forutinntatt skatteforvaltning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Budsjettforliket 2016

Av Trine Agathe Lorentzen, 26. november 2015

pwc-picture

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket kommet til enighet om statsbudsjettet for 2016 med enkelte endringer og merknader. Dette er endringer som kommer i tillegg til de endringene som ble foreslått i selve statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, med endringer i tilleggsproposisjonen 30. oktober. Hvis du ønsker full oversikt over skatte- og avgiftskonsekvensene av årets budsjett kan du lese våre andre artikler her.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattemessig behandling av verdipapirfond

Av Trine Agathe Lorentzen, 7. oktober 2015

PwC

Finansdepartement har foreslått nye regler for skattemessig behandling av verdipapirfond. Reglene er i stor grad i tråd med vårens høringsforslag, men enkelte endringer er blitt foreslått. Blant annet er sjablongen for beregning av aksjeandel, og dermed skattemessig behandling av utdeling til andelseierne, endret slik at mer enn 80 % aksjeandel gir full aksjebeskatning, mens aksjeandel under 20 % aksjeandel gir full rentebeskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, skatteendringer

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattereform – Næringsbeskatningen

Av Trine Agathe Lorentzen, 7. oktober 2015

blog-bilde-avlang-trine-2.jpg

Forslag til statsbudsjett for 2016 og Regjeringens oppfølging av Scheel-utvalgets forslag til skattereform ble lagt frem i dag kl 10. Til tross for et betydelig antall lekkasjer i forkant knyttet det seg stor spenning til hva som ville komme. Jeg hadde ventet meg noen flere overraskelser enn det både budsjettet og stortingsmeldingen legger opp til. En viss pekepinn om hvor Regjeringen er på vei har vi imidlertid fått.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Nok en spennende skattehøst!

Av Trine Agathe Lorentzen, 30. september 2015

eivind-falck-ytter-tax-awards

Statsbudsjettet er rett rundt hjørnet og Stortingsmeldingen om oppfølgingen av Scheel-utvalget er varslet – hva kan vi vente oss?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Høyesterett er krystallklare – forbudet mot dobbeltbeskatning gjelder etter norsk rett

Av Trine Agathe Lorentzen, 21. september 2015

blog-bilde-avlang-trine-1

Skattemyndighetene kan ikke fravike forbudet mot dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. Dette gjelder selv om skattyter er å bebreide for ikke å ha innlevert selvangivelse, for å ha holdt tilbake opplysninger og stadig ha endret forklaringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett – kjemisk fritt for oppfølging av Scheel-utvalget

Av Trine Agathe Lorentzen, 12. mai 2015

blog-bilde-avlang-trine-2

Høringsfristen for Scheel-utvalgets forslag til endringer i næringsbeskatningen utløp den 5. april i år. Det knyttet seg derfor en viss spenning til om Finansdepartementet ville gi noen signaler i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Forslaget til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen er imidlertid kjemisk fritt for oppfølging av Scheel-utvalget. Forventningene til høstens budsjett økes proporsjonalt.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Likhet etter skatteloven? Forslag om nye skatteregler for verdipapirfond

Av Trine Agathe Lorentzen, 20. april 2015

eivind-falck-ytter-tax-awards

Våren er kommet og pengene du skal få igjen på skatten (dersom du er en av de heldige) skal plasseres – men hvor? Ny jakke, ny bil eller i verdipapirfond? Dersom du velger det siste er det lurt å lese videre om forslaget til nye regler om skattemessig behandling av verdipapirfond. Dette gjelder for øvrig alle (selskaper eller personer) som er forvalter av eller investerer i verdipapirfond i dag.

 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Forslag om 41 % skatt på eierinntekter - er det en god ide?

Av Trine Agathe Lorentzen, 14. januar 2015

blog-bilde-avlang-trine-1

Etter mitt syn er Scheelutvalgets forslag om 41 % skatt på eierinntekter treffsikkert hvis formålet er å redusere privatpersoners aksjeinvesteringer. Forslaget er dessverre langt mer inngripende enn det kan synes som ved første øyekast. Les mer om forslaget nedenfor og bedøm selv.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen