<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten. Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg. God fornøyelse!

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg gleder meg til å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

Transcript av filmen
My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!

trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Statsbudsjettet 2018 - næringsbeskatning

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner og Einar Riddervold , 12. oktober 2017

1.png

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om lemping i reglene om eiendomsskatt for produksjonsanlegg.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - livestream starter kl 12

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 12. oktober 2017

Statsbudsjettet_bloggbilde.jpg

I dag kl 10 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018.
Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og avgiftsområdet vil medføre for deg og din bedrift. Dette blir streamet på denne siden

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - hva venter vi på?

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , Therese Karoline Larsen og Marit Barth , 6. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

Torsdag 12. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning, mva

Dele artikkelen:

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper - dette må du vite!

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 13. september 2017

577A7569_banner.jpg

Fra 1. juli i år har det vært mulig å få skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Er ordningen så god som den ser ut? Eller er det noen snubletråder du bør passe på? Det er i hvert fall veldig mange vilkår som må være oppfylt før du kan glede deg over skattefradraget. Nedenfor vil jeg forsøke å gi deg en oversikt over ordningen og hva du eller gründerselskapet ditt må passe på.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 19. august 2016

pwc.jpg

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele eller leie ut alt fra drillen du fikk til jul til familiehytten på fjellet. Flere og flere benytter delingsøkonomiens muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Det som til nå har vært noe uklart, er hvordan slik utleie og «deling» skal håndteres skatte- og avgiftsmessig. Det er fra myndighetenes side satt ned et utvalg som skal utrede konsekvensene av delingsøkonomien, herunder om det er behov for tilpasninger av lovgivningen. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling. Skatteetaten har imidlertid allerede nå publisert en bindende forhåndsuttalelse knyttet til utleie gjennom løsningen AirBnB, hvor de bekrefter at slik utleie kan ha både en skattemessig og en merverdiavgiftsmessig side dersom aktiviteten overstiger et visst nivå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

På tide å skille snørr&barter...?

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 16. februar 2016

blog-bilde-avlang-trine-2

Debatten i media ruller videre etter henleggelsen av Transocean-saken. Andre får uttale seg om den konkrete saken. Jeg har et hjertesukk om rettssikkerhet, forutberegnelighet og en tidvis forutinntatt skatteforvaltning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Budsjettforliket 2016

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 26. november 2015

pwc-picture

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket kommet til enighet om statsbudsjettet for 2016 med enkelte endringer og merknader. Dette er endringer som kommer i tillegg til de endringene som ble foreslått i selve statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, med endringer i tilleggsproposisjonen 30. oktober. Hvis du ønsker full oversikt over skatte- og avgiftskonsekvensene av årets budsjett kan du lese våre andre artikler her.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattemessig behandling av verdipapirfond

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 7. oktober 2015

PwC

Finansdepartement har foreslått nye regler for skattemessig behandling av verdipapirfond. Reglene er i stor grad i tråd med vårens høringsforslag, men enkelte endringer er blitt foreslått. Blant annet er sjablongen for beregning av aksjeandel, og dermed skattemessig behandling av utdeling til andelseierne, endret slik at mer enn 80 % aksjeandel gir full aksjebeskatning, mens aksjeandel under 20 % aksjeandel gir full rentebeskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, skatteendringer

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattereform – Næringsbeskatningen

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 7. oktober 2015

blog-bilde-avlang-trine-2.jpg

Forslag til statsbudsjett for 2016 og Regjeringens oppfølging av Scheel-utvalgets forslag til skattereform ble lagt frem i dag kl 10. Til tross for et betydelig antall lekkasjer i forkant knyttet det seg stor spenning til hva som ville komme. Jeg hadde ventet meg noen flere overraskelser enn det både budsjettet og stortingsmeldingen legger opp til. En viss pekepinn om hvor Regjeringen er på vei har vi imidlertid fått.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter