<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Budsjettavtalen 2018

Av Emil Dragvold , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

 • Partiene er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner som foreslått, men med blant annet følgende endringer:
  • Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over syv år
  • Master og linjer i transmisjonsnettet (“monstermaster”) og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt
  • Se vårt blogginnlegg om de foreslåtte endringene i eiendomsskatten 
 • Partene er enige om å øke avgiftene på utslipp av klimagasser opp til 500 kroner per tonn CO2.
  • CO2-avgiften på bensin økes med 10 øre per liter, men veibruksavgiften reduseres tilsvarende.
  • CO2-avgiften på mineralolje økes med 11 øre per liter. Samtidig reduseres veibruksavgiften på diesel med 11 øre per liter.
  • CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart økes med 16 øre per liter, CO-2 avgiften på annen innenriks luftfart økes med 11 øre per liter, CO2 avgiften på naturgass økes med 9 øre mer Sm³ og CO2-avgiften på LPG økes med 13 øre per kg
  • Avgiften på utslipp av klimagassene HFK og PFK foreslås økt fra 457 kroner til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalent
 • “Tesla-avgiften” innføres ikke og det er noen mindre endringer i engangsavgiften som ikke medfører store utslag på nybilpriser sammenlignet med statsbudsjettet. Formålet med endringene er å forsterke omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning.
 • Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.
 • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i små, nyetablerte selskap (gründerbedrifter) øker fra foreslåtte 30 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr. 30 000 kroner til kr. 40 000.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 70 000 pr. ansatt/kr. 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000/kr. 600 000).

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Emil Dragvold

Emil Dragvold

Jeg heter Emil Dragvold og jobber som associate i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg i hovedsak med rådgivning til nasjonale og internasjonale klienter innenfor M&A, nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning og skattemessig strukturering.


emil.dragvold@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter