<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Budsjettavtalen 2018

Av Trine Agathe Lorentzen , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

 • Partiene er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner som foreslått, men med blant annet følgende endringer:
  • Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over syv år
  • Master og linjer i transmisjonsnettet (“monstermaster”) og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt
  • Se vårt blogginnlegg om de foreslåtte endringene i eiendomsskatten 
 • Partene er enige om å øke avgiftene på utslipp av klimagasser opp til 500 kroner per tonn CO2.
  • CO2-avgiften på bensin økes med 10 øre per liter, men veibruksavgiften reduseres tilsvarende.
  • CO2-avgiften på mineralolje økes med 11 øre per liter. Samtidig reduseres veibruksavgiften på diesel med 11 øre per liter.
  • CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart økes med 16 øre per liter, CO-2 avgiften på annen innenriks luftfart økes med 11 øre per liter, CO2 avgiften på naturgass økes med 9 øre mer Sm³ og CO2-avgiften på LPG økes med 13 øre per kg
  • Avgiften på utslipp av klimagassene HFK og PFK foreslås økt fra 457 kroner til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalent
 • “Tesla-avgiften” innføres ikke og det er noen mindre endringer i engangsavgiften som ikke medfører store utslag på nybilpriser sammenlignet med statsbudsjettet. Formålet med endringene er å forsterke omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning.
 • Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.
 • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i små, nyetablerte selskap (gründerbedrifter) øker fra foreslåtte 30 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr. 30 000 kroner til kr. 40 000.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 70 000 pr. ansatt/kr. 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000/kr. 600 000).

Dette blogginnlegget er skrevet av Emil Dragvold. 

Interesseområder: Næringsbeskatning, Merverdiavgift, Toll og særavgifter, Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Trine Agathe Lorentzen

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!


trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter