Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Kontakt oss

Trine Agathe Lorentzen
Advokat og partner  
Mobil: 952 60 115
E-mail: trine.agathe.lorentzen@no.pwc.com

Lene Sakariassen
Advokat og partner 
Mobil: 952 60 256
E-mail: lene.sakariassen@no.pwc.com

Marit Barth
Advokat og  partner 
Mobil: 952 60 496
E-mail: marit.barth@no.pwc.com

Therese Karoline Larsen
Advokat og partner  
Mobil: 952 60 154
E-mail: therese.karoline.larsen@no.pwc.com