<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2017

sharon-tan-lauten.png

Har selskapet ditt pådratt seg kostnader i UK? Da kan det være lurt å se om dere også har betalt lokal moms, for den kan det være muligheter for å få igjen.

Hva betyr momsrefusjon for dere?

  • Tilbakebetaling av moms.
  • Spare penger på noe som ellers ville vært ført som en kostnad i regnskapet.

Med andre ord, dersom ditt selskap har pådratt seg kostnader med lokal moms i UK er det mulig å få denne tilbake. Dersom dere i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 har pådratt merverdiavgiftskostnader i UK i forbindelse med virksomheten, kan dere søke om refusjon av denne innen 31. desember 2017.

Noen forutsetninger for å søke momsrefusjon i UK:

  • Søker må ha fakturaer med lokal moms og sende originalen med søknaden.
  • Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i UK siste 12 måneder.
  • Varer og tjenester som er anskaffet, er til bruk i søkers virksomhet.
  • Merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i UK.
  • Attest fra avgiftsmyndighetene i Norge som bekrefter momsregistrering må legges ved (denne må ikke være eldre enn 12 måneder)
  • Selve søknaden må sendes på et eget skjema fra de britiske avgiftsmyndighetene

Husk originale kvitteringer og at fakturaene er stilet til selskapet

Vi ser at mange blir nektet refusjon av moms når originalfakturaer ikke legges ved søknaden. For eksempel godkjenner de ikke bilder av fakturaene som dokumentasjon for søknaden. Det er derfor viktig å passe på at medarbeiderne deres får med originale kvitteringer fra hoteller, restauranter o.l. En annen erfaring er at hotellet må påføre firmanavn og adresse på kvitteringen for at dere skal oppnå refusjon.

Lang saksbehandlingstid

Fra søknaden om momsrefusjon er sendt inn kan det erfaringsmessig ta opptil 6 måneders behandlingstid..

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Sharon Tan Lauten Advokatassistent DNA | Supervisor

Sharon Tan Lauten Advokatassistent DNA | Supervisor

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er Supervisor og advokatassistent i PwC Skatterådgivere AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Skatterådgivere AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Skatterådgivere AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Skatterådgivere AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Skatterådgivere AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.


sharon.tan.lauten@pwc.com

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter