<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Oppbevaring av regnskap i nettskyen - har du fått tillatelse?

Av Sebastian Brodtkorb , 23. november 2017

pwc.jpg

Lagrer du regnskapsdokumentasjonen i en nettsky? Da kan du ha et problem. Mange tilbydere av nettbaserte lagringsløsninger vil nemlig ikke oppgi adressen for serverplasseringen. Dersom du ikke kjenner til adressen for serverplasseringen, vil du heller ikke få innvilget dispensasjon for å oppbevare regnskapsdokumentasjon i utlandet. Uten dispensasjon, så skjer lagringen i strid med bokføringslovens bestemmelser om oppbevaring i Norge.

Lagring i Norge

Regnskapsdokumentasjon, elektronisk eller papirbasert, skal oppbevares i Norge. De aller fleste næringsdrivende  lagrer dokumentasjonen elektronisk, og da er det serverplasseringen som er avgjørende. Står serveren i utlandet, så ansees også dokumentasjonen for oppbevart i utlandet. Dette gjelder uavhengig av om det er online tilgang fra Norge.

Midlertidig lagring i utlandet

Midlertidig kan dokumentasjon ligge i utlandet hvis den føres tilbake til Norge innen visse frister, men permanent lagring er ikke tillatt. Selskap og NUFer som oppbevarer dokumentasjon på permanent basis i utlandet, uten å ha dispensasjon fra myndighetene, bryter derfor bokføringsregelverket.

Dispensasjon fra kravet om lagring i Norge

Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravet om lagring av regnskapsdokumentasjon i Norge. Å få dispensasjon innebærer at elektronisk dokumentasjon kan lagres på server i utlandet. Ett av de helt sentrale vilkårene for å innvilget søknaden er at serverplasseringen, inkludert selskapsnavnet og gateadressen, gjøres kjent for myndighetene.  Av sikkerhetsmessige årsaker er det imidlertid mange tilbydere av servertjenester som ikke ønsker å formidle informasjon om den eksakte plasseringen av serveren. På den andre siden vil ikke søknaden om dispensasjon bli innvilget hvis dette ikke oppgis, og da skjer lagringen i utlandet ulovlig.

Hva myndighetene skal med gateadressen, kan man imidlertid lure på. Det er ikke mulig  å hente ut den ønskede informasjonen fra de krypterte rådataene lagret i serverparken. Så å møte opp der for å hente ut hovedbok og saldobalanse nytter ikke. Likevel - selskapsnavnet og gateadressen er et absolutt krav. Ingen adresse, ingen dispensasjon.

Backup i Norge - en praktisk løsning

Hva er så løsningen om du ikke får opplyst adressen fra leverandøren av nettskyen (som av åpenbare grunner ikke ønsker å gjøre denne kjent)? Inntil myndighetene publiserer reviderte retningslinjer for skybasert lagring, så er løsningen å ta backup i Norge slik at lagringen skjer her, eventuelt på ett av kontorene i utlandet hvor det drives virksomhet, for så å søke om dispensasjon for lagring der.

Et annet spørsmål er hva som ansees som regnskapsdokumentasjon, og som dermed må lagres i Norge, eller i utlandet med dispensasjon. Vi har vedlagt en oversikt over det som etter bokføringsloven er ansett som oppbevaringspliktig. I neste blogginnlegg vil jeg komme tilbake til nettopp dette, samt de mange misforståelsene som oppstår i forbindelse med lagring av regnskapsdata. Inntil da, god lagring!

Se presentasjon her

Interesseområder: Bokføring

Dele artikkelen:

Sebastian Brodtkorb

Sebastian Brodtkorb

Jeg heter Sebastian Brodtkorb og har de siste 8 årene arbeidet som advokat i PwC. Min spesialkompetanse er innen merverdiavgift- og bokføringsjuss. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


sebastian.brodtkorb@pwc.com

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter