<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Pålagt reisetid skal anses som arbeidstid

Av Elin Sarai Advokat | Partner , 6. desember 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle virksomheter som ikke har ansett reisetid som arbeidstid ved utarbeidelse av vaktordninger, rotasjoner, beregning av overtidstillegg etc.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

Av Helga Aune Advokat | Direktør , 30. november 2017

1.png

Redegjørelsesplikten i likestillingsloven og regnskapsloven er  borte fra og med 1. januar 2018. Men; redegjørelsesplikten er trolig bare på en kortvarig ferie…og muligens blir ferien kansellert...

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Av Sigurd T. Kinge , 20. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. De fleste virksomheter plikter nå å ha fastlagte retningslinjer for intern varsling. For mange virksomheter krever dette aktiv tilpasning til regelverket. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Innstramming av adgangen til å bruke ringehjelp og fast ansettelse uten garantilønn

Av Linn Merete Hovland , 7. september 2017

pwc.jpg

Forslag om endringer i arbeidsmiljøloven er sendt på høring. I forslaget presiseres reglene for fast ansettelse, samt at det gis adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. I tillegg foreslås det en kvotebegrensning ved innleie fra bemanningsforetak. Her er en oversikt over de viktigste forslagene.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Har arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. blitt utvidet etter ny avgjørelse fra EMD?

Av Stian Hasli Hansen Advokat | Senior Associate , 14. mars 2016

577A7493_banner

I kjølvannet av EMDs avgjørelse Bărbulescu v Romania i januar i år har det vært både avisoppslag og diskusjoner rundt arbeidsgivers adgang til innsyn i arbeidstakeres e-post.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Gladnyhet! Forslag om økt fleksibilitet i arbeidstidsreguleringen

Av Stian Hasli Hansen Advokat | Senior Associate , 7. januar 2016

pwc-picture

Arbeidstidsutvalget leverte sin innstilling om arbeidstid i går. Her får du en kjapp innføring i forslagene.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett, arbeidstid, arbeidstidsutvalget

Dele artikkelen:

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

Av Lene Sakariassen Advokat | Partner , 5. mai 2015

blog-bilde-avlang-lene-1

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til til 72 år, og laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense er hevet fra 67 til 70 år. Disse endringene må implementeres innen 1. juli 2016 med mindre ordningen har sitt grunnlag i tariffavtale, da kan implementeringen av den nye aldersgrensen vente til tariffavtalen utløper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter