<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ikke gå i gründerskattefella!

Av Trine Agathe Lorentzen , 25. juni 2018

Lorentzen_2-1

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda kjedeligere hvis skattemyndighetene banker på døra, og du ikke har gjort jobben din.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Åpent anbudssamarbeid med konkurrent vil ofte være ulovlig

Av Sigurd T. Kinge , 17. august 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Høyesterett stadfestet like før sommeren at reglene for anbudssamarbeid mellom konkurrenter er svært strenge, selv om samarbeidet skjer i full åpenhet. Samarbeid med en konkurrent kostet i dette tilfellet to taxiselskaper til sammen 1,3 millioner kroner i overtredelsesgebyr. Dommen kan medføre at konkurransen svekkes.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Av Ida Solberg Henning , 29. mai 2017

Blogg_Banner-Ida-Solberg-Henning.jpg

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, og et hovedskille går mellom private og offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få maksimalt ut av din pensjon, er det sentralt å ha kunnskap om disse ordningene og hvordan de fungerer.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Av Helga Aune , 18. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Likestillings- og mangfoldsperspektivet handler grunnleggende om å sikre at strukturene ikke diskriminerer. Manglende likestilling er et resultat av ubevisst diskriminering på strukturelt grunnlag. Dette skjer gjennom et sviktende fokus på konsekvensene av de strukturene som råder i virksomheten (eller i skolen) som fører til tap av de gode hodene, tap av gode ideer og tap av oppdrag og kunder. Vi kan snakke om diskriminering som skjer uten at vi vet det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

To nye lovforslag på likestillings- og diskrimineringsfeltet

Av Helga Aune , 24. april 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

Rett før påske la regjeringen frem sine lovforslag om ny lov for likestillings- og diskriminering og ny lov for håndhevingsapparatet med et ombud og nemnd. Helt kort oppsummert foreslår regjeringen å samle dagens ulike diskrimineringslover i en felles lov. De fleste som kan litt likestillings- og diskrimineringsjuss vil se at det er mye som videreføres av tidligere lover, men at det er visse presiseringer som må anses som forbedringer: Det er for eksempel et sterkere rettslig vern mot graviditetsdiskriminering. Det innføres et vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet og den nye nemnda får kompetanse til å ilegge erstatning og oppreisning for brudd på diskrimineringsforbud.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Grunnkurs i likestilling og mangfold

Av Helga Aune , 27. mars 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

«Diversity leadership» er et begrep som gradvis har fått større oppmerksomhet verden over. Oversatt til norsk betyr «Diversity leadership» ledelse av mangfold. For mange virksomheter kan økt fokus på likestilling og mangfold være nøkkelen til suksess. Har du reflektert over at et slikt fokus kan gjøre din virksomhet til en mer attraktiv arbeidsplass? Gevinster ved fokus på likestilling og mangfold kan være at din virksomhet tiltrekker seg de beste medarbeiderne og øker forutsetningene for å forstå kundegruppens behov.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Bestride sykemelding? Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker

Av Sigurd T. Kinge , 20. mars 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Arbeidsgivere som hevder en arbeidstaker ikke reelt sett er syk vinner frem i ankenemnda 2 av 3 ganger.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Av Ida Solberg Henning , 7. mars 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Vi omgis av informasjon om pensjon hver eneste dag. Media, interesseorganisasjoner, pensjonsforetak og arbeidsgivere er blant de som gir oss denne informasjonen. Det finnes mye god informasjon, og for at du skal forstå hva som er viktig for deg, er det vesentlig at du kjenner sentrale begreper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Av Ida Solberg Henning , 16. februar 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Folketrygden som offentlig pensjonsordning gjelder fortsatt som en bærebjelke i det nye pensjonssystemet. God pensjonsplanlegging krever kunnskap om folketrygdlovens regler om pensjon. Per dags dato regulerer folketrygdloven fire parallelle alderspensjonsordninger. Etter å ha lest denne bloggposten vil du kunne identifisere hvilken ordning som gjelder for deg. Det kan få vesentlig betydning for din fremtidige pensjon.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Av Heidi Beate Daaland , 8. februar 2017

advokat-heidi-daaland.jpg

Den 6. februar 2017 kom rapporten fra Delingsøkonomiutvalget vedrørende muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Forslagene til tiltak knyttet til det avtalerettslige og fra et forbrukervernperspektiv er få og lite inngripende. I mitt blogginnlegg av 9. januar 2017 reiste jeg flere problemstillinger knyttet til ansvarsforholdet under delingsøkonomien og jeg stilte spørsmål ved om det var tale om en deling med tilstrekkelig og korrekt fordeling av ansvar. Etter å ha lest utvalgets innstilling er min oppfatning at utvalget ikke kommer med noen løsningsforslag som vil føre til at ansvarsfordelingen under delingsøkonomien verken vil bli tilstrekkelig eller korrekt.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter