Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Aksjesparekonto fra 1. september

Av Therese Karoline Larsen, 27. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Fra 1. september kan du spare i den skattefavoriserte aksjespartekonto-ordningen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter

Av Therese Karoline Larsen, 6. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter har vært suspendert siden 2016 i påvente av ESAs vurdering av lovligheten av regelverket. ESA har nå konkludert med at reglene ikke strider mot EØS-reglene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen, 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Hvis du venter på selvangivelsen, venter du forgjeves....

Av Rikke Lund Lefdal, 7. april 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

...for fra 2016 er det ikke lenger noe som heter selvangivelse. Nå heter det skattemelding, men utover navneendringen vil du kjenne igjen skjemaet. Skattemeldingen for inntektsåret 2016 ble lagt ut på Altinn den 4. april. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag til endring i reglene om beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold

Av Therese Karoline Larsen, 30. mars 2017

577A7558_banner.jpg

Det har i en lengre periode foregått et arbeid i Skattedirektoratet for å forenkle regelverket rundt naturalytelser. Dette er bra! I forslaget fremheves nettopp siktemålet å være “å forbedre regelverket og derigjennom øke rettssikkerheten og redusere etterlevelseskostnadene”. Går forslaget langt nok i å oppnå nettopp dette, og treffer direktoratet der skoen trykker mest? Det korte svaret er nei.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Av Therese Karoline Larsen, 22. desember 2016

577A7582_banner.jpg

Når finansskatten innføres fra nyttår, må alle virksomheter som omfattes betale 5 % finansskatt på lønn til ansatte. Fordi plikten til å betale finansskatt vil følge de samme reglene som plikten til å betale arbeidsgiveravgift, vil lønnsytelser som er opptjent i 2016, men som ikke utbetales før i 2017 bli rammet av finansskatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

0,7 ‰ - Går du med tanker om internasjonal ekspansjon?

Av Torbjørn Sven Stokke, 5. desember 2016

Gasellebloggen_Stokke.jpg

Norge er et lite land med 5 236 826 innbyggere (pr 1. juli 2016). På samme tidspunkt er verdens befolkning beregnet til å utgjøre 7 432 663 000. Sånn sett utgjør norske forbrukere 0,7 ‰ av verdens befolkning. I et slikt perspektiv er det lett å ønske seg tilgang til et større marked.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Sikkerhet for ansatte på reiser – viktigere enn noen gang

Av Erland Nørstebø, 21. oktober 2016

pwc.jpg

Vi reiser stadig mer – både i jobbsammenheng og på fritiden. Det kommer vi trolig til å fortsette med. Verden er mer urolig enn tidligere, og vi ser at sikkerhetsrisiko knyttet til reising spiller en stadig viktigere rolle for arbeidsgivere. Dette gjelder særlig for virksomheter der ansatte reiser mye på tvers av landegrenser.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Aksjebeskatning

Av Elin Sarai, 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

I forslag til statsbudsjett for 2017, er det foreslått flere endringer knyttet til beskatning av aksjer. Forslagene innebærer økning av oppjusteringsfaktor for beskatning av utbytte mv., endringer i skjermingsrenten, forslag om aksjesparekonto for personlige skattytere, økning av den skattefrie rabatten der ansatte erverver aksjer i  arbeidsgiverselskapet og verdsettelsesrabatt ved formuesbeskatning av aksjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Elin Sarai, 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem kl. 10.00 i dag, og i det følgende får du de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatningsområdet. Kort fortalt innebærer forslagene redusert skatt på alminnelig inntekt, økt trinnskatt, innstramming for beskatning av aksjeinnteker, samt noen andre mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen