<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Nytt år - ny momssats

Av Marit Barth Advokat | Partner , 9. januar 2018

577A7524_banner.jpg

Den lave momssatsen øker fra 10 til 12 % fra 1. januar 2018. Det er bare to år siden denne satsen ble økt sist gang. Politikernes jakt på inntekter øker i takt med reduksjon i skattesatsen. Det er helt tydelig at det er en dreining mot økt beskatning av forbruk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Brexit – tollkonsekvenser for norske bedrifter

Av Per Kirknes Advokat | Direktør , 5. januar 2018

vat.jpg

Hvordan Brexit kommer til å påvirke norske bedrifter er svært uklart. Mange har en «vent og se»- holdning, men er det den beste strategien? Etter mitt syn er det på tide å analysere hvor dere står, og hva dere kan gjøre for å redusere eventuelle negative utslag av de forhandlingene som pågår.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Budsjettavtalen 2018

Av Emil Dragvold , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Introduksjon av VAT i de arabiske gulfstatene fra 1. januar 2018 – er din virksomhet klar?

Av Teresa Sermak Advokatfullmektig | Associate og Espen Qvist , 21. november 2017

vat.jpg

Vi står foran innføringen av et nytt momssystem i de arabiske gulfstatene. Innføringen av momssystem i disse statene representerer en stor juridisk og økonomisk forandring for så vel statene selv, men også for de som driver virksomhet eller er involvert i transaksjoner i disse statene. Nedtellingen har nå startet. De første statene innfører sitt momssystem fra 1. januar 2018. Er din virksomhet klar?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2017

Av Sharon Tan Lauten Advokatassistent DNA | Supervisor , 13. november 2017

sharon-tan-lauten.png

Har selskapet ditt pådratt seg kostnader i UK? Da kan det være lurt å se om dere også har betalt lokal moms, for den kan det være muligheter for å få igjen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 1. november 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. Avklaringen er nyttig både for utviklere av boliger og næringseiendom.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Av Richard Haave Hanssen Advokat | Direktør , 23. oktober 2017

pwc-picture.jpg

Høyesterett avsa 12. oktober en dom som presiserer kravet til leieavtale for å få fradrag for inngående mva ved oppføring av fast eiendom. Det må etter denne dommen være avklart hva lokalene skal brukes til. Dommen slår etter min oppfatning fast hva som har vært tidligere praksis fra avgiftsmyndighetene, men reiser samtidig noen nye spørsmål som ikke kan anses fullstendig avklart.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - avgifter

Av Marit Barth Advokat | Partner , Per Kirknes og Richard Haave Hanssen , 12. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

I budsjettet er det mest spennende forslaget innenfor merverdiavgiftsområdet at den lave momssatsen økes fra 10% til 12%. Satsendringen er estimert å øke provenyet med 700 mill.

350-kronersgrensen for å importere varer uten merverdiavgift forblir uendret. Vi er litt overrasket over at dette ikke nevnes med et ord i budsjettet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 5. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at Høyesterett i en annen dom nektet mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS. Er alle muligheter for mva-fradrag nå stengt?  

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen Advokat | Direktør , 3. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om eiendommen brukes i mva-pliktig virksomhet. Resultatet er i strid med praksis fra Skatteetaten der mva-fradrag i slike tilfeller tidligere er godtatt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter