Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

Av Sharon Tan Lauten, 16. mai 2017

 

sharon-tan-lauten.png

Visste du at firmaet ditt kan søke om momsrefusjon fra mange land i Europa? Og at det i tillegg er ganske lett?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen, 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Av Synne Hangeland, 28. april 2017

IMG_1899.jpg

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av om det foreslås endringer i fritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Vanskeligheter med ny mva-melding

Av Per Kirknes, 20. april 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i meldingen som ikke gjelder import kan misforstås.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Moms på viderefakturering av kostnader?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 24. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Det oppstår ofte spørsmål om det skal beregnes utgående mva på viderefakturering av kostnader til andre. Samtidig oppstår også spørsmålet om den som viderefakturerer kan ta fradrag for inngående mva. Svarene vi får fra Skatteetaten er uklare.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen, 21. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Utbyggere blir ofte pålagt å bygge og bekoste offentlig infrastruktur. Kan utbygger få mva-fradrag for oppføringen av slik infrastruktur? Og kan mva-fradraget beholdes når infrastrukturen overføres til det offentlige? Disse spørsmålene måtte lagmannsretten nylig ta stilling til.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Av Anders Mauritzen Midbøe, 9. mars 2017

anders.jpg

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner nektes rett til merverdiavgiftskompensasjon på anskaffelser til oppføring og drift av slike boliger. Slik vi ser det er det grunn til å stille spørsmål ved om avgiftsmyndighetene praktiserer regelverket for strengt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

Av Henning Eik Tomren, 6. mars 2017

konsert.jpg

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning utarbeidet av oss hvor vi har sett nærmere på mulige konsekvenser for musikkbransjen ved innføring av såkalt “kulturmoms”. I denne sammenheng betyr det moms på konsertbilletter og/eller artisters honorar for kunstnerisk fremføring av åndsverk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, skatteendringer

Dele artikkelen:

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Av Cathrine Lund Haagensen, 28. februar 2017

pwc.jpg

Svenske myndigheter har det siste året arbeidet med å innføre en finansskatt på 15 % knyttet til lønnsgrunnlaget for selskap som omsetter finansielle tjenester som er unntatt fra merverdiavgift, lik finansskatten som fra 1. januar i år (2017) er innført i Norge. Den svenske regjeringen har imidlertid avsluttet dette arbeidet og valgt å skrinlegge denne skatten!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

Av Oddgeir Wiig, 20. februar 2017

PwC_PC_Portugal_MB_05.jpg

Skattedirektoratets vedtak av 5. juli 2016 medførte at tidligere vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon for Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i det alt vesentligste ble opphevet. Direktoratet har imidlertid lagt til grunn at den såkalte ikke-bruken – det vil si tiden hvor de enkelte konsertsaler ikke brukes til et arrangement – skal begrense retten til momskompensasjon. For kommersielle arrangementer (økonomisk aktivitet) vil konserthuseier da ha et incentiv til å leie ut lokalene til en ekstern arrangør framfor å egenprodusere arrangementet. Dette er neppe i samsvar med kompensasjonslovens formål.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen