Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Av Richard Haave Hanssen , 23. oktober 2017

pwc-picture.jpg

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - avgifter

Av Marit Barth , Per Kirknes og Richard Haave Hanssen , 12. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

I budsjettet er det mest spennende forslaget innenfor merverdiavgiftsområdet at den lave momssatsen økes fra 10% til 12%. Satsendringen er estimert å øke provenyet med 700 mill.

350-kronersgrensen for å importere varer uten merverdiavgift forblir uendret. Vi er litt overrasket over at dette ikke nevnes med et ord i budsjettet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 5. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at Høyesterett i en annen dom nektet mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS. Er alle muligheter for mva-fradrag nå stengt?  

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 3. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om eiendommen brukes i mva-pliktig virksomhet. Resultatet er i strid med praksis fra Skatteetaten der mva-fradrag i slike tilfeller tidligere er godtatt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Praktisk informasjon om skatte- og avgiftssatser i 150 land

Av Simen Stokka , 2. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2017/2018 gir detaljert og praktisk oversikt over skatter og avgifter i over 150 land. Her får man også tabeller over aktuelle skatte- og merverdiavgiftssatser. Med andre ord - et meget praktisk verktøy for selskaper som driver virksomhet på tvers av landegrensene og trenger en rask oversikt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Av Per Kirknes , 15. september 2017

per-kirknes-2.jpg

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

Av Sharon Tan Lauten , 16. mai 2017

 

sharon-tan-lauten.png

Visste du at firmaet ditt kan søke om momsrefusjon fra mange land i Europa? Og at det i tillegg er ganske lett?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Av Synne Hangeland , 28. april 2017

IMG_1899.jpg

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av om det foreslås endringer i fritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Vanskeligheter med ny mva-melding

Av Per Kirknes , 20. april 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i meldingen som ikke gjelder import kan misforstås.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter