<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Skattereformen i USA er viktig for norske bedrifter

Av Einar Riddervold Advokat | Direktør , 16. januar 2018

einar-riddervold.jpg

Skattereformen i USA trådte i kraft 1. januar 2018. Reformen gjør store endringer i skattleggingen av både personer og bedrifter. Endringene i bedriftsbeskatningen vil få stor betydning for norske selskaper med datterselskaper og/eller filialer i USA. Jeg anbefaler at selskapene blant annet gjør en ny vurdering av eierstruktur og finansiering av sin virksomhet i USA. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

ESA har godkjent rederiskatteordningen for ytterligere 10 år

Av Hilde Thorstad Advokat | Partner , 15. desember 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

ESA godkjente i går den norske rederiskatteordningen for ytterligere 10 år. Den godkjente ordningen innebærer visse endringer, hvor det blant annet innføres begrensninger for utleie på bareboat-vilkår og hvor vindmøllefartøy tas inn i ordningen. Vi oppsummerer de viktigste endringene i rederiskatteordningen under.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Utsettelse av innføring av nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskattesats

Av Lars Hallvard Walby Advokat | Partner , 12. desember 2017

lars_walby.jpg

Finansdepartementet har besluttet å utsette innføringen av nye dokumentasjonskrav for redusert eller null kildeskattesats på utbyttefordelinger til utenlandsk aksjonærer frem til 1. januar 2019. Beslutningen fremgår av er nevnt i et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av datert 5. desember 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Det amerikanske senatet godkjenner revidert forslag til skattereform

Av Hilde Thorstad Advokat | Partner , 5. desember 2017

pwc.jpg

En revidert versjon av forslaget til skattereform ble vedtatt i det Senatet den 2. desember med 51 mot 49 stemmer. Senatet vedtok flere betydelige endringer i forslaget fra Senatets finanskomité for å sikre flertall.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Budsjettavtalen 2018

Av Emil Dragvold , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Lovfestet gjennomskjæringsnorm på vei – på tide å gjøre tilpasninger?

Av Mats Hestad Advokat | Senior Associate , 20. november 2017

1.png

Finansdepartementet tar sikte på å følge opp Zimmer sitt forslag til lovfestet gjennomskjæringsnorm i løpet av 2018. Forslaget vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring av fisjon med sikte på salg av aksjer og omorganiseringer med utenlandske skattefordeler. Nylige signaler fra Finansdepartementet tyder på at Zimmers forslag vil bli lagt til grunn for lovforslaget på viktige punkter. Det kan derfor være på tide å vurdere tilpasninger før forslaget legges frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

Av Hilde Thorstad Advokat | Partner , 17. november 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Rederiskattereglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart og er godkjent av ESA frem til 31. desember 2017. I forbindelse med re-notifiseringen av den norske ordningen til EFTAs overvåkingsorgan ESA den 24. mai i år foreslo Finansdepartementet endringer i den norske ordningen. For å redusere usikkerhet og gi rederiene mulighet til å tilpasse seg de nye kravene til bareboat utleie, har Regjeringen nå forelagt for ESA overgangsregler som innebærer at de må tilpasse seg innen 31. oktober 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

Av Kjersti Aksnes Gjesdahl , 14. november 2017

unnamed (1).png

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) trer i kraft i EU fra 3. januar 2018. Den norske implementeringen er forsinket og forventet gjennomført i norsk rett i løpet av annet halvår 2018. For å sikre norske aktørers konkurransekraft og sikre en viss harmonisering i mellomtiden har Finanstilsynet vedtatt Forskrift til MiFID II som hensyntar noen av kravene.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

Av Kim Fosshaug Advokat | Senior Manager , 8. november 2017

kim-fosshaug.jpg

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter Advokat | Direktør , 30. oktober 2017

eivind-falck-ytter.jpg

Skal du levere land-for-land rapport (RF-1352), men er usikker på XML-formatet? Har du data i XLS og kommer ikke videre? Ikke fortvil. PwC har utviklet et konverteringsverktøy som løser dine problemer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter