Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

Av Knut Ekern , 12. oktober 2017

knut-ekern.jpg

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Med stor praktisk betydning for kapitalintensiv virksomhet foreslår regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Forslaget innebærer i praksis at det stort sett kun blir grunnarealer og bygninger isolert sett som kan eiendomsbeskattes. Vindkraftverk, vannkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum omfattes ikke av forslaget, som innebærer at  gjeldende regler for disse anleggene videreføres. Materielle endringsforslag i reglene om eiendomsbeskatning av vannkraftverk omtales også.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - næringsbeskatning

Av Trine Agathe Lorentzen og Einar Riddervold , 12. oktober 2017

1.png

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om lemping i reglene om eiendomsskatt for produksjonsanlegg.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - livestream starter kl 12

Av Trine Agathe Lorentzen , 12. oktober 2017

Statsbudsjettet_bloggbilde.jpg

I dag kl 10 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018.
Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og avgiftsområdet vil medføre for deg og din bedrift. Dette blir streamet på denne siden

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

Av Hilde Thorstad , 11. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EØS-selskaper som tidligere har hatt en norsk filial med skattemessig underskudd til fremføring har i mange år blitt nektet å utnytte det fremførbare underskuddet ved å motta konsernbidrag med skattemessig effekt fra andre konsernselskaper med norsk skatteplikt. Dette var også tilfelle for noen av PwC sine kunder, som med bistand fra PwC tok opp kampen mot skattekontorets praksis ved å ta ut søksmål mot skattekontorenes vedtak.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattemyndighetene utfordrer PE-bransjen - igjen!

Av Ståle Wangen , 9. oktober 2017

blogg_staale-wangen.jpg

Ikke før støvet har lagt seg etter at Herkules-saken fikk sin avklaring i Høyesterett høsten 2015 så utfordrer skattemyndighetene private equity bransjen på nytt. Også denne gangen er det beskatningen av carried interest som er i fokus.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - hva venter vi på?

Av Trine Agathe Lorentzen , Therese Karoline Larsen og Marit Barth , 6. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

Torsdag 12. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning, mva

Dele artikkelen:

Praktisk informasjon om skatte- og avgiftssatser i 150 land

Av Simen Stokka , 2. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2017/2018 gir detaljert og praktisk oversikt over skatter og avgifter i over 150 land. Her får man også tabeller over aktuelle skatte- og merverdiavgiftssatser. Med andre ord - et meget praktisk verktøy for selskaper som driver virksomhet på tvers av landegrensene og trenger en rask oversikt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

Av Hilde Thorstad , 14. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

EFTA-domstolen har i en ny rådgivende uttalelse av 13. september 2017 uttalt at det kan være i strid med etableringsfriheten etter EØS-retten å nekte norske selskaper skattemessig fradrag for konsernbidrag ytet til et konsernselskap i en EØS stat som har skattemessig underskudd i denne staten. Et vilkår er at underskuddet i konsernselskapet er endelig, og ikke kan utnyttes i hjemstaten i tidligere perioder eller i fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper - dette må du vite!

Av Trine Agathe Lorentzen , 13. september 2017

577A7569_banner.jpg

Fra 1. juli i år har det vært mulig å få skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Er ordningen så god som den ser ut? Eller er det noen snubletråder du bør passe på? Det er i hvert fall veldig mange vilkår som må være oppfylt før du kan glede deg over skattefradraget. Nedenfor vil jeg forsøke å gi deg en oversikt over ordningen og hva du eller gründerselskapet ditt må passe på.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

SkatteFUNN-ordningen

Av Stian Brumoen , 23. august 2017

pwc.jpg

Alle SkatteFunn-søknader som blir sendt inn før 1. september, vil bli behandlet av Forskningsrådet før årsskiftet. SkatteFunn-ordningen er en lavterskel støtteordning rettet mot alle typer foretak.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter