<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Budsjettavtalen 2018

Av Emil Dragvold , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Eksport av varer - Kan du i en kontroll dokumentere at varen er norsk?

Av Kjetil Øpstad Skatterådgiver | Manager , 17. oktober 2017

kjetilopstad.jpg

Alle vet at varer som eksporteres til EU fra Norge er tollfrie på grunn av EØS-avtalen. Mange norske eksportbedrifter er ikke klar over hva som skal til for at kunden skal ha rett til tollfritak. Feil som blir gjort på dette området kan slå tilbake på den norske leverandøren. I verste fall kan du bli møtt med regresskrav på toll som vil spise opp fortjenesten i prosjektet. Det er derfor all grunn til å gjøre skikkelige vurderinger av opprinnelsen til de varene du eksporterer.  

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen Advokat | Partner , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Ha kontroll på tollverdien!

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 4. november 2016

pwc.jpg

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til Norge - og særlig selskaper som importerer fra konsernselskaper i utlandet. Dommen illustrerer særlig to ting - for det første at konsernforhold kan ha vesentlig betydning for hvor beregning av avgift ved import, og for det andre at riktig beregning av merverdiavgift er viktig selv om man har full fradragsrett - tilleggsavgiftsspøkelset er alltid i nærheten.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Av Per Kirknes Advokat | Direktør , 6. oktober 2016

per-kirknes-2.jpg

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

Av Kjetil Øpstad Skatterådgiver | Manager , 23. september 2016

kjetilopstad.jpg

Flypassasjeravgiften ble innført med virkning fra 1. juni i år. Etter tre måneder er det bare 23 flyselskaper som har registrert seg og betaler avgiften. Skatteetaten sender i disse dager brev til selskaper det tror bør være registrert som avgiftspliktige. Disse selskapene bør derfor handle raskt for ikke å komme for skjevt ut.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Brexit – Hva nå for norske virksomheter som er involvert i internasjonal handel?

Av Espen Qvist Advokat | Direktør , 28. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

På selveste St. Hansaften stemte det britiske folk for å tre ut av den Europeiske Unionen (EU). Dette kom nokså overraskende på mange og man spør seg – hva skjer nå?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

Av Synne Hangeland Advokat | Manager , 18. mai 2016

IMG_1899.jpg

Finansdepartementet fattet 13. mai vedtak om at flypassasjeravgiften innføres som planlagt fra 1. juni 2016, altså allerede om to uker. Dette innebærer at flyselskaper som omfattes av avgiften må handle raskt og sørge for at implementering og systemer for innkreving og innberetning kommer på plass.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Nye tollregler i EU

Av Per Kirknes Advokat | Direktør , 6. april 2016

per-kirknes-2

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Av Dag Saltnes , 31. mars 2016

pwc

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i tilfelle av oppløsning av et sameie som bestod av flere tinglyste eiendommer. Det betyr at loven går foran Stortingets årlige dokumentavgiftsvedtak når dette er til ugunst for borgerne, og motsatt hvis det er til fordel. Dette er godt nytt for skatteyterne og som har stor betydning for en forutsigbar anvendelse av skattereglene.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter