<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norge er blant de dårligste i verden på å redusere karbonutslipp

Av Jeanett Bergan , 15. november 2017

lavkarbon.jpg

PwC har gjort sin årlige analyse av hvilke land som tar mest grep i en overgang til en lavkarbonøkonomi. Dessverre viser analysen at Norge henger etter andre land i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Mens de beste landene i undersøkelsen har redusert karbonutslippene sine med over 2,5 prosent årlig siden 2000, ligger Norge blant de dårligste landene med en reduksjon på (bare) 0,9% - kun bedre enn Saudi Arabia, Argentina, Brasil og Mexico. Det er for dårlig. Norge må også bidra på hjemmebane om Paris-målene skal nås.

Karbonintensiteten til den norske økonomien falt bare med 0,2 prosent i 2016. Resultatet kan forklares med redusert oljeforbruk og økt bruk av gass- og vannkraft. Den norske reduksjonen står i sterk kontrast til andre land og områder som Storbritannia, Kina og USA og EU som alle har en høyere omstillingstakt enn Norge.

Norges utgangspunkt er et lavt karbonavtrykk sammenlignet med mange andre land, men fortsetter Norge og være en sinke i omstillingen til en lavkarbonøkonomi vil landets gode posisjon raskt kunne endre seg.

lavkarbonøkonomi3.png

lavkarbonøkonomi2.png

Det er niende gang analysen gjennomføres og den viser nok en gang at nasjonale handlinger ikke er tilstrekkelig for å hindre mer enn to grader oppvarming.

De tre hovedfunnene fra analysen er:

  1. Den globale karbonintensiteten, eller utslipp mer million dollar BNP, falt med 2,6 prosent i 2016. Dette er et skritt i riktig retning. Dårlige nasjoner økte sitt karbonavtrykk med 1 prosent, men snittet er uansett langt unna behovet for reduksjon som er på 6,3 prosent årlig om vi skal nå Parisavtalens mål. 
  2. Storbritannia og Kina leder an i arbeid med å sikre en grønn vekst, med en omstillingstakt på henholdsvis 7,7% og 6,5% i 2016 oppnådd ved redusert kullforbruk og bedret energieffektivitet samtidig som økonomisk vekst.
  3. Analysen viser at landene for alvor må ta grep om Parisavtalen skal være mulig.

Gapet mellom retorikk og realitet skaper utfordringer for næringslivet. Selskaper blir oppfordret av investorer og andre til å vurdere risiko i et 2-graders scenario. Men de planlegger ikke for et tograders utfall, fordi signaler fra myndigheter er at målene skal nås. 

På tross av økt karbonprisregulering i flere land verden over, er prisingen for lav til å utløse tilstrekkelige lavkarboninvesteringer. Mange selskaper må nå planlegge for flere mulige utfall inkludert økt ekstremvær og annen alvorlig klimapåvirkning. 

lavkarbonøkonomi1.png

Les mer om PwC Low Carbon Economy Index her.

Interesseområder: bærekraft

Dele artikkelen:

Jeanett Bergan

Jeanett Bergan
Jeg heter Jeanett Bergan og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft knyttet til selskaper og investeringer. Før jeg begynte i PwC våren 2017 ledet jeg KLPs arbeid med ansvarlige investeringer i 10 år. I årene før dette jobbet jeg som rådgiver på det samme fagområdet i KPMG og før det i Storebrand. Gjennom min karriere har jeg lært svært mye om verdens utfordringer. De er mange og komplekse. De kan ikke løses av individer, selskaper eller investorer alene, men alle kan gjøre noe. Det å ta ditt ansvar, det å sikre at din virksomhet ikke medvirker til kritikkverdige forhold, det å sikre at din kapital ikke finansierer uønsket virksomhet forventes og er et avgjørende bidrag. Samtidig ser vi i dag at nye generasjoner ikke bare forventer dette, men de ser aktivt etter slike virksomheter og verdsetter et slikt verdigrunnlag. Det gir store muligheter for selskaper som ser dette. Jeg brenner for dette samfunnsansvaret og arbeider for bærekraft både for enkeltindivider, selskaper, samfunnet og investorer. I mitt arbeid ønsker jeg å være en drivkraft for dette.
jeanett.bergan@pwc.com

Kommentere