<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beste praksis innen konsolidering - de beste automatiserer

Av Nora Tretli , Sidsel Roxrud , Line Landmark-Larsen & Marianne Brusdal , 6. september 2017

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Vi gjennomfører derfor benchmarkundersøkelser for å kartlegge hva som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, og hva som skal til for å bygge et hensiktsmessig styringssystem, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering. 

Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner økonomifunksjoner som har gode og effektive prosesser for konsolidering. De beste selskapene i undersøkelsen har en rapporteringstid på 5-6 dager. Hvordan klarer de dette i tillegg til å holde kvaliteten på et høyt nivå? 

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Effektivisering

Dele artikkelen:

Beste praksis innenfor ledelsesrapportering

Av Tanya Lind , 2. april 2017

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Derfor gjennomfører vi benchmarkundersøkelser for å kartlegge hva som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, og hva som skal til for å bygge et hensiktsmessig styringssystem, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Er din business controller en forretningspartner?

Av Fredrik Aaslestad , 23. februar 2017

Tradisjonelt har business controlleren arbeidet for å levere god og relevant styringsinformasjon til virksomhetens beslutningstakere; gjerne gjennom periodisk ledelsesrapportering og ad hoc forretningsanalyser. I PwCs globale CEO-undersøkelse svarer 80 % av de over 1300 spurte topplederne at datautvinning og dataanalyse er strategisk viktig for deres organisasjon. Utnyttelse av såkalt “big data” muliggjør utvinningen av ny, verdifull informasjon og derigjennom viktig forretningsinnsikt og bedre beslutninger.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Kravet om kvartalsrapportering bortfaller – likevel godt IR-arbeide å rapportere Q 1 og Q 3?

Av Per Fossan-Waage , 2. januar 2017

Sent i 2016 opphevet Finansdepartementet kravet om kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dermed var det fritt frem for Oslo Børs til å justere sine egne børsregler for selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Børsen krever nå bare at selskapene rapporterer halvårsregnskap (senest 2 måneder etter 30. juni) og årsregnskap (før utgangen av april) (1).

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Den finansielle årsrapporten: en overveldende mengde av informasjon eller en lesbar kilde til nyttig informasjon om selskapet?

Av Sidsel Roxrud , 1. desember 2016

I de første årene med IFRS i Norge var det stort fokus på at alle notekrav i standardene skulle følges i notene til årsregnskapet. Årsrapportene vokste seg store, mens relevant og viktig informasjon forsvant i en mengde små detaljer. Var det i det hele tatt et budskap i årsrapporten?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Bruk tid på å ta riktige beslutninger, ikke lete etter bilag

Av Marianne Brusdal , 28. oktober 2016

Gratulerer årets Gaselle i Østfold!

For mindre virksomheter og virksomheter i vekst er det avgjørende at ledelsen bruker tid på verdiøkende aktiviteter som strategi og salg. Men samtidig er du nødt til ha god kontroll og god styringsinformasjon. Hvordan kan man effektivt balansere disse hensynene?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Ledelsesrapportering er krevende – Vil du delta i vår benchmark?

Av Per Christer Nielsen Dale , 13. oktober 2016

Ledelsesrapportering blir mer og mer krevende – det handler om individuelt tilpasset styringsinformasjon, og om møte kravene til kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi ønsker å ta pulsen, samt bidra til å peke på mulige forbedringsområder. Vil du delta i vår undersøkelse?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Tar du styringen? - Det er mye å spare på å effektivisere økonomifunksjonen

Av Tanya Lind , 13. oktober 2016

PwCs benchmarkrapport «Tar du styringen?» om effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner er nå tilgjengelig. Benchmarken kartlegger hva som kjennetegner ledende økonomifunksjoner og hva som gjør de beste best.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Er dere klare for ny leasingstandard?

Av Sidsel Roxrud , 29. august 2016

International Accounting Standards Board (IASB) utga i januar 2016 en ny leasingstandard, som vil være effektiv fra 1. januar 2019. Eksisterende standard skiller hovedsakelig mellom operasjonell lease og finansiell lease, hvorav det bare er sistnevnte som balanseføres. Med ny standard skal all lease i utgangspunktet balanseføres. Dette vil stille nye krav til regnskapsrapportering, finansiering, systemer og prosesser mv.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Hvordan skape en ledende økonomifunksjon?

Av Per Christer Nielsen Dale , 27. juni 2016

 

Historisk har rollen til økonomifunksjonen hovedsakelig handlet om å registrere transaksjoner, etterleve lovbestemte krav og rapportere dette til myndigheter og beslutningstakere. Over de siste tiårene har ledende økonomifunksjoner fokusert på å redusere kostnader ved å øke effektiviteten og re-allokere ressurser til mer verdiskapende arbeid. Eksempelvis har man oppnådd økt innsikt og bedre beslutningstaking gjennom å anvende mer tid på analyse av data istedenfor registrering av data. Samtidig har økte krav og strengere regulering medført at en betydelig andel av ressurser frigjort fra transaksjonelle aktiviteter har medgått til etterlevelse av krav.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen: