<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Store mangler i compliancefunksjonene i finansiell sektor i Finland - hva kan vi lære i Norge?

Av Shadabi Zaman & Kjersti Aksnes Gjesdahl , 7. november 2017

Finanstilsynet i Finland, “Finansinspektionen” har foretatt et tematilsyn av verdipapirforetaks-, fond- og AIF-forvalteres organisering av compliancefunksjonen. Deres rapport ble offentliggjort 17. oktober 2017. Tematilsynet gir oss noen interessante observasjoner som også norske aktører og rådgivere bør notere seg. Mange av de samme utfordringene som er avdekket i Finland, er også kjent i det norske markedet. Finansiell sektor har det mest regulerte compliance-regimet, men vi har også tidligere sett at trendene for utviklingen av compliancefunksjonen i finans har fått betydning for innholdet i arbeidet også i andre sektorer.

Les artikkel

Interesseområder: compliance

Dele artikkelen:

Compliance- hva er god praksis?

Av Petra Liset , 6. mars 2017

Når vi er ute hos våre kunder og diskuterer god virksomhetsstyring og intern kontroll, får vi ofte spørsmål om hva som er god praksis, hvordan gjør «de andre det?».

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Internkontroll

Dele artikkelen:

Cyberkriminaliteten vokser internasjonalt. Er situasjonen bedre i Norge?

Av Nils Harald Børve , 1. juli 2016

PwCs internasjonale “cybercrime survey” viser at forekomsten av rapportert nettkriminalitet blant våre respondenter har gått kraftig opp. Er det bedre i Norge?

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Risikostyring, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: