<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Av Shadabi Zaman , 19. september 2017

England har utviklet sin egen digitale valuta, hvor sentralbanken garanterer for verdien. Fremtiden er kryptovaluta som ikke er kun for kriminelle.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Årets-CEO undersøkelse er klar - Mer tro på vekst, men stadig større uro for det større bildet

Av Eli Moe-Helgesen , 6. februar 2017

PwCs årlige CEO-undersøkelse er nettopp lansert. Enorme omveltninger utløst av globalisering og teknologisk endring preger næringslivet, og i årets undersøkelse deler nærmere 1400 CEOer sine synspunkter på virkningen av disse kreftene på vekst, talent, tillit og samfunn.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Krig og kjærlighet i masseovervåkningens tidsalder

Av Jan Henrik Schou Straumsheim , 5. januar 2017

Fredag 6. januar lukkes høringen om digitalt grenseforsvar (DGF). Løsningsforslaget som presenteres i høringsbrevet fra Lysne II-utvalget er kontroversielt: Etterretningstjenesten bør få lov til å overvåke all tele- og datatrafikk som går inn gjennom eller ut over landets grenser. Storebror ser deg, eller?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 4. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering, og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. I januar og mai 2018 introduseres hhv Payment Service Directive II (PSD II) og ny personvernforordning i norsk lov. Arbeidet med å tilrettelegge for etterlevelse og benytte seg av muligheter må gjøres i 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Liten tue kan velte stort lass - Digitalisering forandrer maktbalanse og bransjer

Av Ronny Stavem , 11. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Agder og Nordland!

Spør tre personer om å definere digitalisering, og du vil garantert få tre ulike svar. Men alle tre svarene vil ha noe til felles; digital transformasjon endrer dagens spilleregler. Små og mellomstore bedrifter kan yppe seg i konkurranse med de store, og komme seirende ut av kampen. Store aktører - med gårsdagens forretningsmodeller, monolittiske løsninger, lang endringstid og med system-spagetti som tilsynelatende henger sammen med strips og gaffateip - kan ikke lenger avskrive mindre aktører. For du som er liten kan over natten være vinneren.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Fintech – hot or not?

Av Lars Erik Fjørtoft , 23. august 2016

Under Arendalsuka 2016 inviterte Finans Norge og Finansforbundet til seminar med tittelen; Fintech - hot og not. Foruten de to organisasjonenes ledere, Idar Kreutzer og Pål Adrian Hellman, var forbrukerombud Gry Nergård og lederen av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, invitert for å bidra til et godt møte og paneldebatt. Det var stinn brakke i flotte lokaler som Sparebanken Sør stilte til rådighet. Jeg var så heldig å bli invitert til å innlede debatten med å reflektere rundt tiden vi lever i, og hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor. Nedenfor har jeg skrevet litt om tankene jeg har gjort meg, og som jeg bidro med inn i debatten.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Er du en digitaliseringsvinner eller setter du virksomhetens verdier i fare?

Av Ronny Stavem , 27. mai 2016

Bruken av teknologi for drastisk å forbedre ytelse eller utstrekning av virksomheter, såkalt digitalisering, er på alles lepper om dagen. Bedriftsledere i alle bransjer gjør digitale fremskritt med bruk av analyse av store datamengder, mobile løsninger, skytjenester, sosiale medier og smarte dingser, i tillegg til å forbedre bruken av tradisjonell teknologi som ERP for å endre kunderelasjoner, interne prosesser og verdibudskap. Denne digitaliseringsbølgen, eller tsunamien som mange heller opplever den som, fører med seg en kompleksitet og et omfang som gjør det svært utfordrende å etterleve både regulatoriske og lovpålagte krav om å ha kontroll på hvem som kan ha tilgang til hva.

Les artikkel

Interesseområder: Tilgangsstyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Dronene kommer! (og denne gangen mener de alvor.....)

Av Lars Erik Fjørtoft , 13. mai 2016

Droner har vi lest og hørt om lenge, først som fantastiske innretninger i Star Wars, siden som morsomme leketøy og som del av krigsindustrien. Nå kommer neste generasjons droner; de som bidrar til å effektivisere industrien – digitaliseringsdronene…..

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Digitalisering

Dele artikkelen:

Verdens ledere er teknologioptimister, men er bekymret for utsiktene til vekst

Av Eli Moe-Helgesen , 4. mai 2016

Hvert år gjennomfører PwC en omfattende undersøkelse der vi intervjuer toppledere om forventninger og hvilken risiko de er bekymret for. I årets undersøkelse deltok mer enn 1400 ledere fra virksomheter over hele verden. Årets funn viser at økonomisk og politisk uro gjør topplederne mer bekymret enn tidligere - både for verdensøkonomien og eget selskap.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Digitalisering

Dele artikkelen:

IT-styring - er det så viktig da?

Av Lars Erik Fjørtoft , 28. april 2016

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

IT styring/IT Governance handler om hvordan IT spiller sammen med virksomheten (og hvordan virksomheten spiller sammen med IT).

Dårlig IT-styring er lett å kjenne igjen og gir seg utslag i spenninger mellom avdelinger og inn mot IT-avdelingen, samt at man over tid sakker akterut på utviklingssiden. Dette skyldes at IT-styring også handler om maktfordeling. Min erfaring med IT-styring er som rådgiver og som daglig leder i BSK med ansvar for bankenes felles infrastruktur. I mitt hode har alltid IT-styring handlet om balansering av krefter mellom aktører.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, IT-risiko og -kontroll

Dele artikkelen: