<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre blogger

Norges skatteblogg

Skattebloggen handler om mer enn skatt: Her finner du våre perspektiver på forretningsjus, avgifter, HR-relatert jus og - selvsagt - skatt.

Les Norges skatteblogg

@stake - God styring og kontroll

Bloggen om god virksomhetsstyring og risikohåndtering. God styring og kontroll øker tilliten mellom interessenter, og bidrar til økt verdiskapning.

Les @stake

Finansbloggen

Finansbloggen gir deg våre medarbeideres oppfatninger om utvikling innenfor regelverk og praksis som er relevant for finansiell tjenesteyting og kapitalmarkedene.

Les Finansbloggen

Norway's Tax blog

Norway's Tax Blog is about more than taxes. Find our perspectives on legal issues, corporate law, employment law, VAT, personal- and payroll tax and corporate tax.

Les Norway's Tax blog