<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre blogger

stake-banner.png

Bloggen om god virksomhetsstyring og risikohåndtering. God styring og kontroll øker tilliten mellom interessenter, og bidrar til økt verdiskapning.

digial transformasjon banner.png

Bloggen Digital transformasjon handler om prosjekter og programmer i overgangen til en digital verden. Her deler vi vår erfaring, innsikt og inspirasjon knyttet til temaet.

finansbloggen-banner.png

Finansbloggen gir deg våre medarbeideres oppfatninger om utvikling innenfor regelverk og praksis som er relevant for finansiell tjenesteyting og kapitalmarkedene.

Granskingsbloggen gir deg våre personlige syn på forebygging, avdekking og håndtering av korrupsjon, hvitvasking og sikkerhetsspørsmål.

skattebloggen-banner.png

Skattebloggen handler om mer enn skatt: Her finner du våre perspektiver på forretningsjus, avgifter, HR-relatert jus og - selvsagt - skatt.

tax-blog-banner.png

Norway's Tax Blog is about more than taxes. Find our perspectives on legal issues, corporate law, employment law, VAT, personal- and payroll tax and corporate tax.