<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Slik skaper du tjenester brukerne elsker

Av Renate Enemark Bergersen, 21. november 2018

Det snakkes stadig om tjenestedesign, brukerorientering og design thinking. Likevel er det forbausende mange tjenester som ikke fungerer slik vi ønsker, eller til og med er direkte irriterende å bruke. Så hva skal til for å skape innovative tjenester som brukerne elsker?

 

Du har en skikkelig god ide som du er overbevist om vil være akkurat det brukerne dine trenger. Du setter i gang, men innser etterhvert - og kanskje litt for sent - at det ikke treffer. Hva skjedde?

Kanskje du glemte å spørre brukerne dine om hva de faktisk trenger? Eller kanskje tok du deg ikke tid til å forstå hvordan hverdagen deres ser ut, hvordan din tjeneste passer inn, hva som kan gjøre livet deres enklere eller hva som vil begeistre dem. I stedet så du verden fra ditt ståsted uten å være oppmerksom på hvilke begrensninger det medfører.

Her er noen tips til hva du bør være oppmerksom på for å unngå å havne i denne situasjonen:

Les artikkel

Interesseområder: Endringsledelse, Research, Innovation, Tjenestedesign

Dele artikkelen:

Bridging the technological “valley of death”

Av Alessandro Rossini, 6. november 2018

Five actions for academia and industry to co-create innovation

Les artikkel

Interesseområder: Technology, TRL, Research, Academia, Valley of Death, Industry, Technology Readiness Level, Innovation, Technology Research, Commercialization

Dele artikkelen:

Lean Startup: Hvordan drive innovasjon som en oppstartsbedrift

Av Aleksander Torstensen, 3. april 2018

I 2011 skapte Eric Ries furore i Silicon Valley med sin bestselger «Lean Startup». Nå er forfatteren ute med en ny bok, «The Startup Way», om hvordan disse prinsippene kan tas utenfor Silicon Valley og brukes i mer etablerte bedrifter. Flere Fortune Global 500 selskaper har tatt i bruk metodikken, bør din bedrift gjøre det samme?

Les artikkel

Interesseområder: Omstilling, Effektivisering, Agile

Dele artikkelen:

7 tips for bedre endringsberedskap

Av Pia Cecilie Vabro og Mari Bergkastet Jonassen , 9. november 2017

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til endringer i din bedrift. Det er fortsatt sant.

Som rådgivere jobber vi daglig med bedrifter i endring. I større og mindre grad. Vi ser bedrifter som går gjennom store omstillingsprosjekter som påvirker hele organisasjonen og fører til betraktelige nedskjæringer eller utvidelser. Og vi ser hvordan mindre endringer fører til at en person kan få en lettere arbeidshverdag, eller måtte begynne med helt nye arbeidsoppgaver. Derfor stiller vi oss naturlig nok ofte spørsmålet «Er norske virksomheter egentlig godt nok rigget for omstilling?»

Vi reflekterer mye over hvorfor store prosesser går tilsynelatende smertefritt i noen bedrifter, mens andre har vanskelig for å gjøre små, nesten bagatellmessige endringer. Er det selve endringene som gjøres som er avgjørende for hvordan de blir mottatt og utført? Eller er det hvordan endringene blir utført?

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Prosjektstyring, Gevinstrealisering, Programstyring, Omstilling, Endringsledelse, Bedriftskultur

Dele artikkelen:

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

Av Renate Enemark Bergersen, 19. oktober 2017

Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så oppløftende. Men IKT er nevnt 34 ganger, innovasjon 48 og omstilling 14. Ettersom digitalisering primært er et virkemiddel for å fornye og forbedre, er lesingen kanskje ikke så dyster som det først kunne se ut som.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Samfunn

Dele artikkelen:

Et arbeidsmarked i utvikling

Av Henrik Evensen, 26. september 2017

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The Future of Jobs»-rapport i 2016. De trekker frem app-utviklere, stordataanalytikere og dronepiloter som eksempler på yrker som ikke fantes for 10 år siden. Videre spår de at denne utviklingen vil akselerere i fremtidens arbeidsmarked. Noen yrker vil da bli overflødige, samtidig som teknologi vil bane vei for nye arbeidsplasser. Dermed vil fremtidens arbeidsmarked trolig se svært annerledes ut enn dagens.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Omstilling, Emerging technology, Effektivisering, Automatisering

Dele artikkelen:

Hva skal til for å lykkes med Data & Analytics? Riv ned siloene

Av Lars Meinich Andersen, 28. juni 2017

Innsikt er relevant for hele virksomheten. Analytics er en muliggjører for å koordinere seg på tvers av siloer og avdelinger og bør være en integrert del av virksomheters strategi.

Tidligere i år hadde jeg gleden av å delta på Gartners Data & Analytics Summit i London. Temaet for konferansen var «Lead in the Age of Infinite Possibilities», og skulle gi deltakerne et innblikk i:

  • Hvordan etablere en Data & Analytics-strategi?
  • Hvordan forholde seg til trender som AI, Hadoop, IoT og Blockchain?
  • Hvordan hente ut gevinst fra Business Intelligence og Master Data-programmer?
  • Hvordan sikre en struktur som ivaretar governance og personvern?
Les artikkel

Interesseområder: Analytics

Dele artikkelen:

Fem læringspunkter fra Digitaliseringskonferansen

Av Renate Enemark Bergersen, 19. juni 2017

Årets Digitaliseringskonferanse hadde digital transformasjon som tema. Har offentlige virksomheter det som skal til for å omstille og innovere?

For de av oss som brenner for utvikling av offentlig sektor er Difis digitaliseringskonferanse noe man ikke kan gå glipp av. I år gikk den av stabelen den 8. og 9. juni, og samlet over 1300 deltakere.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Fra entreprenørskap til intraprenørskap

Av Aleksander Torstensen, 7. juni 2017

Hva kan etablerte bedrifter lære seg av oppstartsselskaper når det kommer til bruk og utvikling av ny teknologi? 

«Ta en tur på NTNUs Entreprenørskole!» sa finansminister Siv Jensen nylig, under åpningen av det nye fakultet for økonomi på NTNU. Hun var mektig imponert over det toårig masterprogram innen entreprenørskap, som er en del av instituttet for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Her utdannes elevene til morgendagens forretningsutviklere ved å starte egen bedrift som en del av studiet. Finansministeren anbefalte alle å ta turen dit for å møte engasjerte og ambisiøse studenter.

Les artikkel

Interesseområder: Agile

Dele artikkelen:

Sunk-kost fellen i digital utvikling

Av Jan Fredrik Stoveland-Alfsen, 31. mai 2017

Når du unngår å investere i nye digitale løsninger fordi du allerede har investert så mye i de gamle systemene har du tapt. Du har havnet i sunk-kost fellen.

Hos mange av våre kunder jobber vi med utforming av strategier for å møte den digitale alderen ved å meisle ut målbilder for forretningsprosesser og tilhørende støtte fra digitale systemer. Med unntak av oppstartsbedrifter vil alle virksomheter sitte på en eksisterende systemportefølje og tidligere investeringer som vi tar i betraktning når vi skal identifisere gapet mot behov og prosesser som skal støtte den fremtidsrettede strategien. Vi havner da ofte i situasjoner hvor vi skal evaluere hvorvidt videreutvikling av eksisterende systemer eller investering i nye digitale løsninger er den riktige veien å gå for å møte behovene.

Les artikkel

Dele artikkelen: