<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 spørsmål om digitalisering ditt selskap bør stille seg

‹ Tilbake til artikler

Alex.jpg

PwCs årlige topplederundersøkelse forteller oss at over halvparten av alle CEO’er nå gjør vesentlige endringer i egen virksomhet for å møte teknologirevolusjonen vi befinner oss i. Digitalisering er for lengst på alles radar, og teknologi og digitalisering er nå et prioritert satsingsområde for de aller fleste kundene våre. De aller fleste virksomheter er også svært bevisst på at digitalisering krever en dyptgående endring i hvordan virksomheten opererer. Nå handler diskusjonen vi har med våre kunder i langt større grad om hva de skal satse på og hvordan de skal gjennomføre.

Digitalisering betyr å gjøre noe analogt om til noe digitalt, men for virksomheter betyr ordet digitalisering normalt å forbedre og forenkle ved hjelp av digital teknologi. Dette er med andre ord noe de fleste bransjer har drevet med i flere tiår. Likevel så opplever vi langt større interesse og aktivitet rundt digitalisering nå enn tidligere.  En av grunnene er at den digitale teknologiutviklingen siden tidlig på 70-tallet har fulgt en eksponentiell vekstkurve, der den teknologiske utviklingen som tidligere tok en livstid nå tar noen få år. En annen grunn til det betydelige fokuset på digitalisering i senere år er at en fantastisk utvikling i en rekke nøkkelteknologier inntreffer samtidig.Smartere algoritmer, mobile teknologier, håndtering og analyser av store datamengder har nådd en modenhet og et kostnadsnivå som gjør at de er klare til å tas i bruk for fullt. I tillegg ser vi at innovative tjenester som sosiale medier og delingsøkonomien har bidratt til å åpne et univers av nye forretningsmuligheter.

For ikke lenge siden brukte et Fortune 500 selskap i snitt 20 år på å nå en verdi på en milliard dollar. Dagens digitale utfordrere kommer seg dit på fire år og Fortune 500-selskapene byttes ut stadig raskere. Kodak hadde nesten 40 år på å tilpasse seg, fra oppfinnelsen av det digitale kameraet, til selskapet gikk konkurs i 2012. Med eksponentiell utvikling hadde Kodak i dag hatt under 4 år å respondere på annen disruptiv teknologi. Det som gjerne kalles kreativ ødeleggelse viser seg å være fantastisk for forbrukerne, men smertefullt for de selskapene som utsettes for det. Skal man overleve som en bedrift, eller et land, må man altså henge med i teknologiutviklingen.

For å vurdere sin digitaliseringsevne er det noen spørsmål de fleste virksomheter med fordel kan stille seg selv fra tid til annen:

  1. Har ledergruppen og styret god nok innsikt i teknologiske trusler og muligheter og hva som skal til for å møte disse?

  2. Drives den digitale endringen fra styre og ledelse, eller løper toppledelsen etter?

  3. Er teknologi en grunnleggende forutsetning og et essensielt virkemiddel i alle virksomhetens strategier, målbilder og planer?

  4. Brukes teknologien på den mest effektive måten og utnyttes teknologiens gevinstpotensiale på en måte som gjør at man er sikker på at teknologien er det som utnyttes og ikke teknologien som styrer?

  5. Forstår du kundenes og brukernes individuelle behov for forventninger og utnyttes de digitale mulighetene for forstå og samhandle med kundene på deres premisser?

  6. Beskytter virksomheten seg mot de nye sårbarhetene og truslene som teknologien fører med seg?

  7. Evner virksomheten å utføre strategien?

Den raske utviklingen gjør at virksomheter ikke lenger kan planlegge flere år frem i tid med noen særlig grad av sikkerhet. Fremover vil vi gjennom en serie innlegg på denne bloggen utforske ulike tema som handler om hvordan man kan innrette virksomheten slik at man bedre blir i stand til å reagere langt bedre på digitale muligheter og trusler.

Det er bare å innfinne seg med at digitalisering er en reise man ikke blir ferdig med så lenge teknologien utvikler seg. Kontinuerlig digital transformasjon må bli en naturlig og uanstrengt del av hvordan virksomheter tenker på seg selv og sin digitale transformasjon. Heldigvis er rask virksomhetsutvikling og teknologistrategi endelig i ferd med å forstås og avmystifiseres, så om noen år så kaller vi det kanskje bare virksomhetsutvikling og ikke digitalisering.

Følg med oss videre når vi utforsker hvordan din virksomhet kan følge med i denne utviklingen!

Alexander Gray

Alexander Gray

Jeg heter Alexander Gray og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 16 års erfaring med rådgivning innen digitalisering med særlig fokus på tekniske og strategiske problemstillinger innen offentlig sektor, kraftbransjen, helse, e-handel, forsikring, flybransjen og bank/finans. De siste årene har jeg jobbet mye med teknologistrategi, tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur for private virksomheter, i tillegg til å bidratt til flere av de store offentlige omstillingsprosjektene. I denne bloggen vil jeg fokusere på temaer som kan bidra til å belyse utfordringer og muligheter ved digitalisering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen