<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 tips for bedre endringsberedskap

‹ Tilbake til artikler

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til endringer i din bedrift. Det er fortsatt sant.

Som rådgivere jobber vi daglig med bedrifter i endring. I større og mindre grad. Vi ser bedrifter som går gjennom store omstillingsprosjekter som påvirker hele organisasjonen og fører til betraktelige nedskjæringer eller utvidelser. Og vi ser hvordan mindre endringer fører til at en person kan få en lettere arbeidshverdag, eller måtte begynne med helt nye arbeidsoppgaver. Derfor stiller vi oss naturlig nok ofte spørsmålet «Er norske virksomheter egentlig godt nok rigget for omstilling?»

Vi reflekterer mye over hvorfor store prosesser går tilsynelatende smertefritt i noen bedrifter, mens andre har vanskelig for å gjøre små, nesten bagatellmessige endringer. Er det selve endringene som gjøres som er avgjørende for hvordan de blir mottatt og utført? Eller er det hvordan endringene blir utført?

Vi hadde en teori om at hvordan en bedrift forbereder, gjennomfører og styrer prosjekter og programmer sier noe om hvor godt de klarer å gjennomføre og ta imot forandringer. For å teste denne hypotesen gjennomførte vi i mai en landsomfattende undersøkelse om prosjekt-, program- og porteføljestyring.  And the results are in!

425 toppledere, medarbeidere og prosjektansatte fra små, mellomstore og store bedrifter i offentlig og privat sektor har svart på hvordan deres bedrift forbereder og gjennomfører endringer og hvordan de leder og styrer prosjekter.

Så - hva lærte vi av norske ledere og ansatte om hva som skal til for å sette en bedrift i god endringsberedskap? 

  1. Tenk digitalt

Over halvparten av norske bedrifter mener at de er godt nok rustet til å være med på dagens raske teknologiske utvikling. Men digitaliseringsinitiativ er ikke bare noe IT driver med, det må være en naturlig del av den daglige forretningsutviklingen. Det er lov til å være dristig i sin utforskning av nye teknologier på tvers av fagområder. 

Les også: Tre steg mot bedre digital IQ.

  1. Skap en kultur for endring

Kulturen er bedriftens personlighet, og en sterk bedriftskultur kan være en drivkraft og en barriere både når det kommer til å ta inn over seg behovet for å forandre seg og når det kommer til å gjennomføre endringer. Det er viktig at man skaper en kultur og holdning blant de ansatte om at forandringer er positivt og vil være til det beste både for dem selv og for bedriftens som helhet.

  1. Kommuniser og involver

Vi tør å påstå at en forutsetning for god bedriftskultur er åpen kommunikasjon og relevant informasjonsflyt mellom ledelse og ansatte. De ansatte er avhengige av å vite hva som skjer og hvorfor, for å forstå hvilke endringer som må gjennomføres og hvorfor de skal bidra i prosessen. Toppledere i norske bedrifter i offentlig sektor mener selv at de deler for lite informasjon om hvilke prosjekter som pågår i deres bedrift, og hva gevinstene er, med sine ansatte. 

  1. Sett tydelige og målbare mål

I mange norske bedrifter legger man større vekt på at selve prosjektet leverer innenfor sine avtalte rammer, og mindre vekt på de faktiske gevinstene prosjektet skal levere. Det kan bli så mye snakk om prosjektets budsjett, tidsbegrensninger og kvalitetskrav at man glemmer at det ble satt i gang for å gjøre bedriften mer effektiv eller forbedre de ansattes arbeidshverdag. For å flytte fokus til de mer langsiktige utbyttene fra et prosjekt, er det viktig å definere tydelige og målbare effektmål.

  1. Sørg for å velge de riktige ressursene til prosjektet

Ofte skylder man på ressursmangel når prosjekter blir forsinket eller må stanses helt. Men hva betyr egentlig ressursmangel? Det kan være både mangel på folk, men også mangel på folk med rett kompetanse. Å velge riktige ressurser til prosjektet kan være avgjørende for suksess, det kan føre til færre forsinkelser og kanselleringer.

  1. Bruk data og faktabasert analyse i beslutningsprosesser

Data og analytics har de senere årene blitt en mye større del av mange bedrifters styringsprosesser. Men det virker som de ennå ikke bruker det aktivt når de planlegger og prioriterer sine prosjekter og programmer. Det er også få bedrifter som har tatt i bruk spesialiserte verktøy i selve prosjekt- og programstyringen. Det kan være hensiktsmessig å vurdere om bruk av data og spesialiserte styringsverktøy kan bidra til en bedre prosjektportefølje og bedre programstyring

Les også: Slik lykkes du med data og analytics.

  1. Ta prosjektlederfaget på alvor

For at en bedrift skal være i stand til å levere vellykkede programmer og prosjekter er kompetanse på prosjektledelse viktig. Få bedrifter bruker mye tid på opplæring og utvikling innen prosjektledelsesfaget hos sine ansatte. Gjør dine ansatte i stand til å levere prosjekter.

Ble du nysgjerrig og har lyst til å lese mer? Klikk her for en fullstendig versjon av rapporten. 

Pia Cecilie Vabro

Pia Cecilie Vabro

Jeg heter Pia Cecilie Vabro og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har erfaring med prosjekt- og produktledelse, både som rådgiver og i linjen. De siste seks årene har jeg jobbet med digital produktutvikling i mediebransjen, en bransje som kanskje særlig har vært preget av store, teknologiske omveltninger – og har evnet å tilpasse seg. Jeg gleder meg over å kunne få jobbe med å overføre den nysgjerrigheten og åpenheten vi nordmenn som privatpersoner har for å ta i bruk nye digitale tjenester og produkter til kontoret, produksjonshallen og styrerommet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fem læringspunkter fra Digitaliseringskonferansen

  Årets Digitaliseringskonferanse hadde digital transformasjon som tema. Har offentlige virksomheter det som skal til for å omstille og ...

Les artikkelen