<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Anders Långberg

Jeg heter Anders Långberg og er konsulent i PwC Consulting. Jeg er spesialisert i implementering av teknologi, fra forprosjekt og rådgivning innenfor målbilder, overordnet arkitektur og informasjonsmodeller til utviklingsmetodikk, implementering og leveranse. Jeg har bred erfaring i hele verdikjeden av utviklingsprosjekt, spesielt gjennomføring av store, smidige leveranser av kundeportaler med sterkt brukerfokus. Min drivkraft er å bruke mest hensiktsmessig teknologi og metodikk for å lage best mulig løsning for sluttbruker av systemet samtidig som rammebetingelser i organisasjon, systemlandskap og økonomi blir ivaretatt.
anders.langberg@pwc.com

Om gode brukeropplevelser - og samspillet mellom digitale og tradisjonelle kanaler

Av Anders Långberg, 21. desember 2016

Har du opplevd å starte en netthandel med en god intensjon om å kjøpe noe, men så avslutte halvveis i prosessen på grunn av alt for mange felter som skal fylles ut, at du ikke kommer videre, eller bare i ren frustrasjon over at løsningen er for dårlig? Eller rett og slett gitt opp på grunn av manglende samspill mellom digitale og tradisjonelle kanaler?

Brukerne har i den digitale tidsalder flere valgmuligheter og tilnærmet ubegrenset tilgang til informasjon, noe som gir økt forhandlingsmakt og høyere forventninger. Da blir det avgjørende å utforme helhetlige tjenester på brukernes premisser. Et større fokus på brukerorientering vil være avgjørende i de fleste bransjer, og brukerne forventer at tjenester individualiseres og situasjonstilpasses.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Kundeopplevelse

Dele artikkelen: