<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Håvard Lande

Jeg heter Håvard Lande og jobber som konsulent i PwC Consulting. Jeg har gjennom snart 10 år som konsulent jobbet med et bredt spekter av ulike typer prosjekter både innen offentlig og privat sektor. Som teknologientusiast og leder av faggruppen for Emerging Technology er kommende teknologier og teknologitrender både et interesseområde og et element som i stor grad er med å påvirke mine prosjekter. De siste årene har mitt hovedfokus vært arbeid innen store offentlige omstillingsprosjekter, med et nasjonalt perspektiv der ny teknologi og effektivisering ved digitalisering har vært sentralt. Mitt hovedområde er innenfor virksomhetsarkitektur, digitalisering, og strategisk rådgivning. Dette er også områder jeg håper å kunne belyse ytterligere gjennom innlegg i denne bloggen.
haavard.lande@pwc.com
Du finner meg på:

RPA: Når tar robotene over?

Av Håvard Lande, 24. februar 2017

Robotene er på vei inn i bedriftene våre med stormskritt, og mange er nok både spente på hva de kan bidra med og hva som hender når mange oppgaver på arbeidsplasser blir erstattet med en datamaskin. RPA, Robotic Process Automation, er en måte å automatisere arbeidsprosesser eller -oppgaver på slik at vi mennesker får mer tid til å kunne gjøre annet, mer verdifullt arbeid. På samme måte som industriroboter har tatt over repetitive oppgaver som for eksempel sveising og sortering i produksjonsindustrien kan disse robotene gjøre det samme for administrative oppgaver.

Les artikkel

Dele artikkelen: