<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Jan Fredrik Stoveland-Alfsen

Jeg heter Jan Fredrik Stoveland-Alfsen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har over 10 års erfaring med rådgivning omkring digitale løsninger og prosjekter innen flere bransjer og for ulike typer virksomheter. Jeg leder faggruppen vår innen IT- og virksomhetsarkitektur og brenner for å finne gode løsninger på utfordringer som krever dypere forståelse av sammenhengen mellom forretningsens prosesser, målsetninger og organisering og mulighetene og begreningsene innen IT-arkitekturen.
jan-fredrik.stoveland-alfsen@pwc.com
Du finner meg på:

Sunk-kost fellen i digital utvikling

Av Jan Fredrik Stoveland-Alfsen, 31. mai 2017

Når du unngår å investere i nye digitale løsninger fordi du allerede har investert så mye i de gamle systemene har du tapt. Du har havnet i sunk-kost fellen.

Hos mange av våre kunder jobber vi med utforming av strategier for å møte den digitale alderen ved å meisle ut målbilder for forretningsprosesser og tilhørende støtte fra digitale systemer. Med unntak av oppstartsbedrifter vil alle virksomheter sitte på en eksisterende systemportefølje og tidligere investeringer som vi tar i betraktning når vi skal identifisere gapet mot behov og prosesser som skal støtte den fremtidsrettede strategien. Vi havner da ofte i situasjoner hvor vi skal evaluere hvorvidt videreutvikling av eksisterende systemer eller investering i nye digitale løsninger er den riktige veien å gå for å møte behovene.

Les artikkel

Dele artikkelen: