<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Lene Skjervheim

Jeg heter Lene Skjervheim og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har bred erfaring fra teknologitunge miljøer i både privat og offentlig sektor, og er brennende opptatt av mulighetene som digitalisering gir for brukeren og for virksomheten. Sektorene jeg kjenner best er telekommunikasjon og helse, som begge er samfunnskritiske sektorer med stort potensiale ved bruk av teknologi. De siste årene har jeg fokusert på porteføljestyring, og har blant annet bidratt i etablering og videreutvikling av porteføljestyring av nasjonale e-helsetiltak i offentlig sektor. Jeg gleder meg til å dele erfaringer fra mitt arbeid på denne bloggen. Vi skrives!
lene.skjervheim@pwc.com
Du finner meg på:

Mot en felles visjon om én journal

Av Lene Skjervheim, 23. juni 2016

Regjeringen ga i går sin tilslutning til at hver innbygger skal ha én journal. Hvordan får man 17.000 virksomheter til å gå i takt for å realisere visjonen?

Helse – og omsorgssektoren er en av de mest kunnskaps-, teknologi-, og informasjonsintensive sektorene vi har. Den er stor og kompleks med over 300.000 ansatte fordelt på omkring 17.000 virksomheter. Det er blant annet statlige sykehus, kommunale sykehjem, selvstendig næringsdrivende fastleger, samt private aktører.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Porteføljestyring

Dele artikkelen: