<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Mari Bergkastet Jonassen

Jeg heter Mari Bergkastet Jonassen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har sju års erfaring som prosjekt- og prosessleder på prosjekter i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Jeg synes det er spennende å bidra til at virksomheter tar i bruk teknologi til å jobbe smartere og på nye måter. De siste årene har jeg jobbet mye innenfor helsesektoren, som jeg personlig synes er en svært spennende bransje. Helsesektoren består av mange selvstendige virksomheter, og jeg ser virkelig viktigheten av god styring for å klare å gjennomføre endringer i denne bransjen.
mari.jonassen@pwc.com

Er norske virksomheter godt nok rigget for omstilling?

Av Mari Bergkastet Jonassen og Pia Cecilie Vabro , 22. mai 2017

Prosjekt-, program- og porteføljestyring er kanskje ikke like sexy som robotics, cloud, analytics og big data. Men for å få gjennomført endringer, og høste gevinstene fra dem, er det helt essensielt å være god til å styre og gjennomføre prosjekter og programmer. Har din virksomhet basiskunnskapene på plass?

Les artikkel

Dele artikkelen: