<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Marte Andresen

Jeg heter Marte Andresen og er konsulent i PwC Consulting. Gjennom mitt arbeid i PwC dyrker jeg mitt engasjement for å forbedre offentlig sektor. Hver dag bistår vi offentlige kunder i omfattende omstilling og tverrsektorielle innovasjonssatsninger ved å etterstrebe å forstå brukernes behov og hvordan linje og prosjekt kan understøtte realisering av gevinster. Ved å utarbeide formålsrettede analyser har jeg bistått reformer i å skape gode beslutningsgrunnlag og tilrettelegge for uttak av forventede gevinster. For tiden er krysningspunktet mellom offentlig forvaltning og disruptiv teknologisk og samfunnsmessig utvikling et tema som både utfordrer og fascinerer meg spesielt.
marte.andresen@pwc.com
Du finner meg på:

Det finnes ingen artikler i denne kategorien foreløpig. Gå til startsiden for å se våre siste blogginnlegg!