<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til vår nye blogg om digital transformasjon

‹ Tilbake til artikler

 

"Projects are the means by which we introduce change"

Vi i PwC brenner for prosjekter og prosjektstyring. Ikke for prosjektene i seg selv, men for endringen de er med på å skape, både i næringslivet og i samfunnet. Vår ambisjon er å jobbe sammen med våre kunder med å løse komplekse og viktige problemstillinger, som driver samfunnet og næringslivet fremover.

Endring i dag handler i stor grad også om ny teknologi og digitalisering. Ny teknologi, delingsøkonomien og digitalisering er noen av de sterkeste driverne for endring i dagens samfunn. Samtidig som digitaliseringen utfordrer eksisterende forretningsmodeller, introduserer den også enorme muligheter som var vanskelige å se for seg for bare få år siden. I PwC jobber vi både med å omstille det eksisterende, og med å etablere det nye.

I denne bloggen ønsker vi å dele av erfaringene våre, og å gi et innblikk i de problemstillingene vi er med på å løse. Alt fra porteføljestyring i helse- og omsorgssektoren (se vårt første blogginnlegg her) til etablering av nye, spennende og disruptive selskaper. Nøkkelord er prosjekt-, program-, og porteføljestyring, ny teknologi, digitalisering, gevinstrealisering og omstilling. 

Skribentene er alle konsulenter PwC Consulting Oslo, et av norges ledende konsulenthus. Vi har flere års erfaring fra selskaper i både offentlig og privat sektor. Vi drives av ønsket om å skape endring, vi brenner for ny teknologi, og vi er nysgjerrige på det digitale skiftet og de mulighetene dette skaper.

Legg igjen mailadressen din, og få en mail hver gang vi publiserer et nytt innlegg.

Christine Høst

Christine Høst

Jeg heter Christine Høst og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med teknologidrevne endringsprogram, både som linjeleder og som konsulent. Jeg har 10 års erfaring fra telekombransjen, og det samme fra konsulentbransjen. Jeg har jobbet mye internasjonalt og bodd og arbeidet mange år for Telenor i ulike land i Asia. Jeg er spesielt opptatt av store programmer og omstillinger. Det har både en strategidimensjon og en endringsdimesjon i seg som begge ligger mitt hjerte nært. I tillegg er det mer relevant enn noen gang i overgangen mot en stadig mer digitalisert verden. Jeg gleder meg til å dele både erfaringer og refleksjoner i denne bloggen.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen