<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

‹ Tilbake til artikler

 

Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så oppløftende. Men IKT er nevnt 34 ganger, innovasjon 48 og omstilling 14. Ettersom digitalisering primært er et virkemiddel for å fornye og forbedre, er lesingen kanskje ikke så dyster som det først kunne se ut som.

Finansminister Siv Jensen la frem et tilnærmet nøytralt statsbudsjett sist torsdag. Pilene peker oppover i norsk økonomi, men budsjettet for 2018 bekrefter et kjent utfordringsbilde: Norge har behov for å fornye, forbedre og effektivisere for i fremtiden å kunne produsere mer for mindre og tilby bedre og enklere tjenester til befolkningen. Det kan ikke skje uten en omfattende digitalisering av norsk forvaltning.

Difis årlige Digitaliseringskonferanse i juni snakket politikere og ledere i store ord om hva som må gjøres for å få fart på digitaliseringen i offentlig sektor. Vellykket digitalisering, ble det påpekt, stiller åpenbare krav til samordning og gevinstrealisering. Vi må legge til rette for prøving og feiling for å gi rom for innovasjon med brukerne i sentrum. Følges de store ordene opp med tilsvarende handlingsrom i Statsbudsjettet?

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slår fast at “Regjeringa fortset å digitalisere Noreg”. Han henviser til en foreslått bevilgning på 588 millioner kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2018. Digitalisert skattemelding, ny tjenesteplattform i Altinn og digitalisering av offentlige innkjøp er positive tiltak. Det er likevel slik at bevilgningen er halvert fra 2017-budsjettet, der det ble satt av 1,2 milliarder til IKT og digitalisering.

Selv om en halvert bevilgning vitner om et redusert ambisjonsnivå, er det samtidig mye viktig innovasjons- og digitaliseringsarbeid som rører seg under overflaten i årets statsbudsjett. Mange prosjekter videreføres og finansieres gjennom vanlige driftsmidler til det enkelte departement. Og vi konstaterer med glede at Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign videreføres i 2018 med en ramme på 10 millioner kroner. Ordningen har i 2016 og 2017 vært et prøveprosjekt i regi av Difi og DOGA, og skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor. Formålet er å utvikle innovative offentlige tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov - og ikke forvaltningens organisering eller eksisterende prosesser. Vi har selv bidratt på prosjekter under ordningen, og anser den som et viktig tiltak for å legge til rette for nytenking og prøving og feiling i offentlig sektor - et av våre fem læringspunkter fra Digitaliseringskonferansen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører og utvider også Medfinansieringsordningen, som i 2018 har en foreslått ramme på 120,9 millioner kroner. De små og mellomstore digitaliseringsprosjektene sliter ofte med å vinne frem i statsbudsjettprosessen, og denne ordningen bidrar til å realisere flere av de mindre prosjektene som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ordningen stiller også tydelige krav til gevinstrealisering.

Vil forvaltningen med dette budsjettet klare å holde nok trykk på digitalisering i offentlig sektor? Det gjenstår å se. Vellykket digitalisering handler grunnleggende sett om å få opp innovasjonstakten og gjennomføringsevnen i virksomhetene. Det starter med at det skapes rom for fornying og digitalisering gjennom tildelingsbrevene, og at lederne gis tilstrekkelig handlingsrom. Vi krysser fingrene for at digitalisering kan bli en resultatvinner selv om den kan sies å være en budsjettaper i årets budsjett.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fem læringspunkter fra Digitaliseringskonferansen

  Årets Digitaliseringskonferanse hadde digital transformasjon som tema. Har offentlige virksomheter det som skal til for å omstille og ...

Les artikkelen