<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er norske virksomheter godt nok rigget for omstilling?

Bloggbilde_v1-medium.jpg ‹ Tilbake til artikler

Prosjekt-, program- og porteføljestyring er kanskje ikke like sexy som robotics, cloud, analytics og big data. Men for å få gjennomført endringer, og høste gevinstene fra dem, er det helt essensielt å være god til å styre og gjennomføre prosjekter og programmer. Har din virksomhet basiskunnskapene på plass?

Endringer skjer overalt, hele tiden. Og nå går det raskere og mer brutalt for seg enn noen gang. Teknologien utvikler seg i et rasende tempo. Markeder og hele næringer endres over natten. Nye aktører og nye forretningsmuligheter dukker opp nærmest på daglig basis. Og mange faller fra. For å henge med, er det viktig at en virksomhet evner å omstille seg.

Hvorfor overlever noen virksomheter, mens andre går under? Hva er årsaken til at noen virksomheter utvikler seg til å bli vinnere, igjen og igjen?

Vi tror at noe av svaret på dette ligger i hvordan en virksomhet forbereder, gjennomfører og styrer endringer. Eller egentlig: hvordan en virksomhet forbereder, gjennomfører og styrer prosjekter og programmer. For, et prosjekt er det vi foretar oss når det dukker opp behov for en endring. Og hvordan man jobber med prosjekter vil derfor si noe om hvordan man jobber med omstilling og endring. Er det kultur for å ta initiativ til å gjøre forandringer i virksomheten? Er det støtte fra ledelsen til å gjennomføre endringer? Setter man av ressurser? Har man den riktige kompetansen? Og klarer man å gjennomføre?

PwC gjennomfører i disse dager, i samarbeid med PMI Norway Chapter og Norsk Forening for prosjektledelse, en landsomfattende spørreundersøkelse om prosjekt-, program- og porteføljestyring nettopp for å få svar på disse spørsmålene.

Et viktig element i spørreundersøkelsen er å forstå hvor langt norske virksomheter har kommet i den digitale omstillingsprosessen, og hva som gjør at man eventuelt ikke klarer å henge med. For det er vanskelig å snakke om omstilling og endring, uten å komme inn på teknologi og digitalisering. Teknologi er et viktig verktøy for alle bedrifter i dag. Uansett bransje, uansett forretningsmodell. I PwCs årlige globale «CEO survey» svarte 3 av 4 at teknologi vil endre konkurransesituasjonen i deres industri de neste 5 årene (2017). Derfor er det viktig å være med på den digitale utviklingen både i egen, og nærliggende, bransjer. Bare på den måten klarer virksomheten å holde følge med, eller å skaffe seg fortrinn overfor, sine konkurrenter.

Da Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tidligere i år diskuterte digitalisering på et frokostseminar i regi av Telenor, trakk de frem tre drivere for en vellykket digital omstilling for Norge. De mener at:  

  • Kunnskap er nøkkelen. Det gjelder både at utdanning må holde tritt med teknologien, men også at alle må videreutdannes hele (arbeids)livet.
  • Offentlig sektor skal være en spydspiss i digitaliseringen av Norge, med tilrettelegging og støtte fra regjeringen.
  • Rammevilkårene for norsk næringsliv skal legge til rette for å gjøre Norge til en digital vinner.

Vi er enige med partilederne. Men savner et fjerde punkt: virksomhetens gjennomføringsevne. For at vi, som land og som virksomheter, skal komme oss helskinnet gjennom en digital omstilling kreves det ikke bare høykvalifisert arbeidskraft, digitale spydspisser og endrede rammebetingelser; det kreves virksomheter med kultur for, og kompetanse til, å få gjennomført endringene.

22.mai gikk startskuddet for årets undersøkelse. Klikk her for å delta i undersøkelsen (åpnes i nytt vindu).

Pia Cecilie Vabro

Pia Cecilie Vabro

Jeg heter Pia Cecilie Vabro og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har erfaring med prosjekt- og produktledelse, både som rådgiver og i linjen. De siste seks årene har jeg jobbet med digital produktutvikling i mediebransjen, en bransje som kanskje særlig har vært preget av store, teknologiske omveltninger – og har evnet å tilpasse seg. Jeg gleder meg over å kunne få jobbe med å overføre den nysgjerrigheten og åpenheten vi nordmenn som privatpersoner har for å ta i bruk nye digitale tjenester og produkter til kontoret, produksjonshallen og styrerommet.

Legg igjen en kommentar