<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Et arbeidsmarked i utvikling

Henrik banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The Future of Jobs»-rapport i 2016. De trekker frem app-utviklere, stordataanalytikere og dronepiloter som eksempler på yrker som ikke fantes for 10 år siden. Videre spår de at denne utviklingen vil akselerere i fremtidens arbeidsmarked. Noen yrker vil da bli overflødige, samtidig som teknologi vil bane vei for nye arbeidsplasser. Dermed vil fremtidens arbeidsmarked trolig se svært annerledes ut enn dagens.

1. Omtrent 40 prosent av dagens jobber vil ifølge en studie utført av Oxford University være automatisert innen 2030. Roboter vil ta over rutinepregede, regelstyrte arbeidsoppgaver. I praksis utfører roboten da de samme operasjonene som mennesker tidligere utførte manuelt. Mange kontoroppgaver vil delvis eller fullstendig automatiseres, og mennesker vil da kun bistå når avvik oppstår. Dette illustreres særdeles godt av Deutsche Bank direktør John Cryans uttalelse da han annonserte at 15 000 stillinger ville bli kuttet: «In our banks we have people behaving like robots doing mechanical things, tomorrow we’re going to have robots behaving like people».

2. Fysisk krevende yrker er vanskeligere å automatisere enn typiske kontoroppgaver. Samtidig vil behovet for fysisk arbeidskraft øke i tråd med utvikling i samfunnet forøvrig. Eksempelvis vil behovet for håndverkere og helse- og omsorgsarbeidere øke i i takt med befolkningsvekst, og da spesielt andelen eldre i Norge.

3. Teknologi skaper rom for nye muligheter. Roller og samspill endres, og nye forretningsmodeller vokser frem. Behovet for spesialisert kompetanse i korte perioder gjør at fagressurser i større grad vil organisere seg som konsulenter eller jobbe freelance. Videre er en mulig implikasjon at arbeidsgivere i økende grad må akseptere at medarbeidere har flere arbeidsgivere.

4. Økt krav til innovasjonsevne fører til at bedrifter etablerer rendyrkede stillinger som jobber med forskning og utvikling. Det er nettopp endrede rammebetingelser som skaper disse stillingene, og evnen til å smidig tilpasse seg høy endringstakt vil bli utslagsgivende. Smidig arbeidsmetodikk sikrer at man følger teknologisk utvikling kontinuerlig fremfor å måtte ta drastiske grep når gapet til konkurrentene blir for stort.

5. Tidligere antok mange at arbeidstakere med komplekse oppgaver var immune mot teknologisk innovasjon. Automatisering, kunstig intelligens og blockchain vil endre dette, og mange arbeidstakere med høyere utdannelse vil enkelt erstattes av selvbetjent aktivitet utført av konsumenten. Alt fra selv å legge ut bolig for salg til diagnostisering gjennom apper og juridisk bistand uten advokatleddet er noe av det som står på trappene hva gjelder nyskapende teknologi. Blockchain vil utfordre tillitsskapende institusjoner ved at man ikke lenger er avhengig av tillitsskapende tredjeparter for å inngå trygge avtaler. Dermed er det ikke bare kontor- og produksjonsarbeidere, men også yrkesgrupper som eiendomsmeglere, advokater, leger, revisorer og forsikringsmedarbeidere som vil oppleve endring i sine respektive bransjer som følge av teknologiens inntog.

Teknologi bør omfavnes av både tradisjonelle og nyskapende bedrifter. Med høy endringstakt og stadig ny teknologi tilgjengelig, krever det endringsvillighet og nye arbeidsmetoder for å holde tritt. Det er bedre å hive seg på teknologibølgen i tide, fremfor å drukne i gammel storhet mens man ser resten av samfunnet surfe mot digital suksess.

Henrik Evensen

Henrik Evensen

Jeg heter Henrik Evensen og jobber som konsulent i PwC. I bagasjen har jeg en mastergrad i finans fra NHH, der deler av studiet ble gjennomført ved HEC Montreal og UC Berkeley. Til daglig jobber jeg på strategiprosjekter som drives av teknologi. Jeg motiveres av å forenkle eksisterende løsninger, stadig se nye muligheter i det etablerte og å bidra til å løse samfunnsaktuelle utfordringer.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lean Startup: Hvordan drive innovasjon som en oppstartsbedrift

  I 2011 skapte Eric Ries furore i Silicon Valley med sin bestselger «Lean Startup». Nå er forfatteren ute med en ny bok, «The Startup ...

Les artikkelen
Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen