<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre forfattere

Alessandro Rossini

My name is Alessandro Rossini, and I am a senior manager with 14 years of experience in information technology. I have worked in academia for nine years and in industry for over four, and I have had the privilege of contributing to technology at all readiness levels. My background includes a Ph.D. in computer science from the University of Bergen. In addition to research and innovation, my interests span across cloud services, collaboration platforms, and model-driven software engineering. I have lived in Norway for 13 years and speak English, Norwegian, Italian, and Spanish fluently.

Alexander Gray

Jeg heter Alexander Gray og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 16 års erfaring med rådgivning innen digitalisering med særlig fokus på tekniske og strategiske problemstillinger innen offentlig sektor, kraftbransjen, helse, e-handel, forsikring, flybransjen og bank/finans. De siste årene har jeg jobbet mye med teknologistrategi, tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur for private virksomheter, i tillegg til å bidratt til flere av de store offentlige omstillingsprosjektene. I denne bloggen vil jeg fokusere på temaer som kan bidra til å belyse utfordringer og muligheter ved digitalisering.

Børge Kristiansen

Jeg heter Børge Kristiansen og jobber som konsulent i PwC Consulting. De siste åtte årene har jeg jobbet med problemstillinger knyttet til informasjonshåndtering og analyse og i teknologibransjen. Jeg er overbevist om at bedre bruk av data for å skape innsikt er nøkkelen for å lykkes med digitalisering. Men god innsikt i seg selv er ikke nok, og data og analyse er jo i mange sammenhenger bare et nødvendig onde for å skape innsikt. Det er først når vi er i stand til å handle på innsikten at vi virkelig kan gjøre en forskjell og kan ta de riktige beslutningene. Mitt motto er derfor "Innsikt uten handling er verdiløst"

Christine Høst

Jeg heter Christine Høst og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med teknologidrevne endringsprogram, både som linjeleder og som konsulent. Jeg har 10 års erfaring fra telekombransjen, og det samme fra konsulentbransjen. Jeg har jobbet mye internasjonalt og bodd og arbeidet mange år for Telenor i ulike land i Asia. Jeg er spesielt opptatt av store programmer og omstillinger. Det har både en strategidimensjon og en endringsdimesjon i seg som begge ligger mitt hjerte nært. I tillegg er det mer relevant enn noen gang i overgangen mot en stadig mer digitalisert verden. Jeg gleder meg til å dele både erfaringer og refleksjoner i denne bloggen.

Digital transformasjon

Henrik Evensen

Jeg heter Henrik Evensen og jobber som konsulent i PwC. I bagasjen har jeg en mastergrad i finans fra NHH, der deler av studiet ble gjennomført ved HEC Montreal og UC Berkeley. Til daglig jobber jeg på strategiprosjekter som drives av teknologi. Jeg motiveres av å forenkle eksisterende løsninger, stadig se nye muligheter i det etablerte og å bidra til å løse samfunnsaktuelle utfordringer.

Håvard Lande

Jeg heter Håvard Lande og jobber som konsulent i PwC Consulting. Jeg har gjennom snart 10 år som konsulent jobbet med et bredt spekter av ulike typer prosjekter både innen offentlig og privat sektor. Som teknologientusiast og leder av faggruppen for Emerging Technology er kommende teknologier og teknologitrender både et interesseområde og et element som i stor grad er med å påvirke mine prosjekter. De siste årene har mitt hovedfokus vært arbeid innen store offentlige omstillingsprosjekter, med et nasjonalt perspektiv der ny teknologi og effektivisering ved digitalisering har vært sentralt. Mitt hovedområde er innenfor virksomhetsarkitektur, digitalisering, og strategisk rådgivning. Dette er også områder jeg håper å kunne belyse ytterligere gjennom innlegg i denne bloggen.

Jan Fredrik Stoveland-Alfsen

Jeg heter Jan Fredrik Stoveland-Alfsen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har over 10 års erfaring med rådgivning omkring digitale løsninger og prosjekter innen flere bransjer og for ulike typer virksomheter. Jeg leder faggruppen vår innen IT- og virksomhetsarkitektur og brenner for å finne gode løsninger på utfordringer som krever dypere forståelse av sammenhengen mellom forretningsens prosesser, målsetninger og organisering og mulighetene og begreningsene innen IT-arkitekturen.

Lars Meinich Andersen

Jeg heter Lars Meinich Andersen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med en rekke teknologiimplementeringer på tvers av ulike bransjer, både som konsulent og linjeleder. Jeg er genuint opptatt av hvordan en riktig tilnærming til Data & Analytics kan være med på å skape konkurransemessige fortrinn for virksomheter, og hvordan man i skjæringspunktet teknologi/forretning kan oppnå nye og spennende gevinster. Jeg ser frem til å dele mine tanker rundt hvordan jeg tror man kan lykkes med Data & Analytics i denne bloggen.

Lene Skjervheim

Jeg heter Lene Skjervheim og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har bred erfaring fra teknologitunge miljøer i både privat og offentlig sektor, og er brennende opptatt av mulighetene som digitalisering gir for brukeren og for virksomheten. Sektorene jeg kjenner best er telekommunikasjon og helse, som begge er samfunnskritiske sektorer med stort potensiale ved bruk av teknologi. De siste årene har jeg fokusert på porteføljestyring, og har blant annet bidratt i etablering og videreutvikling av porteføljestyring av nasjonale e-helsetiltak i offentlig sektor. Jeg gleder meg til å dele erfaringer fra mitt arbeid på denne bloggen. Vi skrives!

Pia Cecilie Vabro

Jeg heter Pia Cecilie Vabro og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har erfaring med prosjekt- og produktledelse, både som rådgiver og i linjen. De siste seks årene har jeg jobbet med digital produktutvikling i mediebransjen, en bransje som kanskje særlig har vært preget av store, teknologiske omveltninger – og har evnet å tilpasse seg. Jeg gleder meg over å kunne få jobbe med å overføre den nysgjerrigheten og åpenheten vi nordmenn som privatpersoner har for å ta i bruk nye digitale tjenester og produkter til kontoret, produksjonshallen og styrerommet.

Thea Sørvig Østbye

Jeg heter Thea Sørvig Østbye og er konsulent i PwC Consulting. I PwC jobber jeg med omstilling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, og gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for å skape gode og gjennomsiktige beslutningsgrunnlag for våre kunder. Jeg er opptatt av å utvikle løsninger til det beste for samfunnet og er interessert i de mulighetene digitalisering gir til å effektivisere offentlig sektor og gi brukerne bedre og mer tilgjengelige tjenester.