<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva skal til for å lykkes med Data & Analytics? Riv ned siloene

Lars-1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Innsikt er relevant for hele virksomheten. Analytics er en muliggjører for å koordinere seg på tvers av siloer og avdelinger og bør være en integrert del av virksomheters strategi.

Tidligere i år hadde jeg gleden av å delta på Gartners Data & Analytics Summit i London. Temaet for konferansen var «Lead in the Age of Infinite Possibilities», og skulle gi deltakerne et innblikk i:

  • Hvordan etablere en Data & Analytics-strategi?
  • Hvordan forholde seg til trender som AI, Hadoop, IoT og Blockchain?
  • Hvordan hente ut gevinst fra Business Intelligence og Master Data-programmer?
  • Hvordan sikre en struktur som ivaretar governance og personvern?

Seminaret gav verdifullt innsyn i alt fra hvordan British Airways benytter lagring og håndtering av Big Data til å forstå kundene sine bedre, til hvordan Jaguar og Land Rover har lykkes med å rulle ut en Business Intelligence-løsning som erstatning for PowerPoint som diskusjonsgrunnlag i møter.

Men det var likevel ett tema som gikk igjen i mange av foredragene – og det handlet om kultur. Majoriteten av de eksemplene som ble trukket frem på hva som skal til for å lykkes med Data & Analytics handlet om å bygge en kultur som oppfordrer til at bruk av data og teknologi skal være en kritisk driver i alle beslutningsprosesser.

Mange vil nok tenke at man allerede har en bedriftskultur som gjør det mulig å lykkes med sine initiativ innen Artificial Intelligence, Hadoop, Big Data eller Master Data, men er det egentlig slik?

Mitt favorittforedrag fra konferansen ble ikke holdt av en teknolog, men av sosialantropologen Gillian Tett, Editor i Financial Times. Hun snakket om hvordan mennesker ofte bygger siloer for å sikre at vi kan utføre en lang rekke komplekse oppgaver på en så effektiv måte som mulig – noe som naturlig nok gjenspeiles i måten mange virksomheter er organisert på. Utfordringen oppstår når siloene, eller avdelingene, blir navlebeskuende og glemmer hvorfor de egentlig er til og hva som er den overordnete strategien til det selskapet de er en del av.

Eksempelet hun trakk fram for å beskrive hvordan dette kan gå galt var da Sony skulle ta den gule Walkmanen inn i den digitale tidsalderen. Sent på 90-tallet hadde Sony merkevaren, teknologien og kompetansen til å være den naturlige aktøren som skulle være i front for digitaliseringen av musikkindustrien, men slik gikk det ikke. De interne maktkampene mellom siloene, hardware-divisjonen, software-divisjonen og musikk-divisjonen, gjorde at man i 1999 endte opp med å lansere tre ulike digitale musikkprodukter på én og samme lansering – ett fra hver av de tre divisjonene som hadde sine interne maktkamper.

Naturlig nok reagerte markedet med forvirring, og ingen av produktene som Sony lanserte ble noen suksess. Interne siloer forårsaket at selskapet tok dårlige beslutninger knyttet til produkt- og teknologiutvikling, og produktene de lanserte feilet. Dette åpnet for et annet produkt, fra et annet selskap, ledet av en mann som ikke hadde spesielt mye til overs for siloer, Steve Jobs. I 2001 lanserte Apple sitt digitale musikkprodukt, iPod, og fortsettelsen av den historien kjenner de fleste.

Hva var det som skilte Sony og Apple fra hverandre for snart 20 år siden? Det kan ha vært mye, men hovedpoenget er at en svært viktig del av Apple-kulturen var, og er, at man brainstormer og samarbeider tvers av siloer. Man utnytter kompetanse på tvers av fagmiljøer for å lage ett produkt, og lar mulighetene i teknologien være førende for det man utvikler.

Hva har så dette med Data & Analytics å gjøre? Skal man lykkes med Data & Analytics må man tørre å endre måten man tenker på når det kommer til data og bruk av data i sentrale beslutningsprosesser. Data & Analytics representerer en mulighet for nytenkning og må være en integrert del av bedriftskulturen og tankesettet på tvers av siloer. Man kan f.eks. gjøre som Land Rover, å kaste PowerPoint ut av møter og la visualisering av live data i Tableau være diskusjonsgrunnlaget, uavhengig av om du jobber i økonomi eller i R&D.

Ved å la datadrevet beslutningsstøtte være en integrert del av bedriftskulturen kan teknologien være med på å rive ned siloene og sørge for at man på tvers av kompetanseområder får ny innsikt og kommer opp med en idé som kan være den neste iPoden.

Lars Meinich Andersen

Lars Meinich Andersen

Jeg heter Lars Meinich Andersen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med en rekke teknologiimplementeringer på tvers av ulike bransjer, både som konsulent og linjeleder. Jeg er genuint opptatt av hvordan en riktig tilnærming til Data & Analytics kan være med på å skape konkurransemessige fortrinn for virksomheter, og hvordan man i skjæringspunktet teknologi/forretning kan oppnå nye og spennende gevinster. Jeg ser frem til å dele mine tanker rundt hvordan jeg tror man kan lykkes med Data & Analytics i denne bloggen.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler