<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Hvor var du da Trump ble valgt? Gartner symposium 2016, Barcelona

Bloggbilde 1.jpg

Gartner Symposium i Barcelona er en av årets store begivenheter for alle med over middels interesse for digitalisering og IT. Med over 6000 deltakere og 135 utstillere er dette det største årlige arrangementet innen digitalisering i Europa. Norge, som er en av de best representerte nasjonene, hadde i år over 450 deltakere fra 150 ulike virksomheter. Årets tema? “Digital to the Core”.

Som forventet fikk vi en solid dose teknologipåfyll. Hovedbudskapet er ikke vesentlig endret siden i fjor, men inneholder noen nye vinklinger og synspunkter. I tillegg handlet flere av foredragene enn tidligere om evnen til å realisere endringene. Gartner var tydelige i sitt budskap: når en virksomhet skal bli “digital to the core” er det virksomhetens evne til å endre seg som er begrensningen, ikke teknologien.

Kort oppsummert sitter vi igjen med følgende:

  • En helhetlig digital plattform: Gjennomgående for hele konferansen var det fokus på betydningen av å bygge en helhetlig digital plattform tilpasset selskapets strategi, fremfor å fokusere på digitalisering av enkeltkomponenter. Gartner mener det er fem sentrale komponenter i en virksomhets digitale plattform: intelligens, IT-systemer, tingenes internett, kunder og økosystemer.
  • ‘Alt’ om nye fremvoksende teknologier: Teknologi var et naturlig fokus. Nye teknologier som ble omtalt var som forventet tingenes internett, kunstig intelligens og maskinlæring, blockchain, VR og AR, integrasjon og skyløsninger. I tillegg var det noe fokus på trusselaspektet ved ny og foreløpig umoden teknologi (blant annet gjennom en leverandørpresentasjon med tittelen “The internet of very bad things”).
  • Bimodal, fortsatt et buzzword: Bimodal var et av tidligere års store temaer, og hadde fortsatt mye fokus på årets konferanse. Gartner skiller mellom modus 1, som står for forutsigbarhet, pålitelighet, konsistens, beste praksis og business as usual, og modus 2, som står for utforsking, smidighet, kreativitet, innovasjon og eksperimentering. Bimodalitet forutsetter at man kombinerer rask og kontinuerlig leveranse med stabil og sikker forvaltning. Gartner har foreløpig lite fokus på behovet for å håndtere flere modus enn ytterpunktene beskrevet som 1 og 2. Vår erfaring er at virksomheter i praksis ofte må forholde seg til flere modus enn disse.

Og så over til den mykere siden som handlet om realisere endringene:

  • Betydningen av en god historie og ‘elevator pitch’: En forutsetning for en digital transformasjon (eller enhver transformasjon) er å vite hva man skal transformeres til. Betydningen av et tydelig narrativ ble understreket - eller en god historie, sagt på godt norsk. En god historie snakker både til hjernen og hjertet, og selv om de fleste nikker ivrig til betydningen av å lage en såkalt ‘elevator pitch’, er det forbausende få som faktisk er konsekvente på å gjennomføre dette. Hvordan man så kan formidle historien med troverdighet og engasjement ble demonstrert av en av verdens ledende eksperter på kroppspråk, Mark Bowden.
  • Kulturell Hacking - det nye innen kultur?: Flere av innleggene handlet om viktigheten av kultur for å kunne realisere en strategi. At ‘Culture eats strategy for breakfast’ har de fleste av oss tatt inn over seg. Men når man snakker om hvordan man så endrer en kultur kommer de fleste til kort. Gartner løftet i år frem konseptet Cultural hacking, som opprinnelig ble definert av Robert Richman, grunnlegger av Zappos.com. Konseptet tar utgangspunkt i ‘hackerens’ metodikk, nemlig å identifisere og angripe ett eller flere svake punkter, fremfor å analysere totaliteten. Det handler om å gjøre små endringer på viktige arenaer (møteplasser, prosjekter, email etc.) som gir stor og umiddelbar effekt.  

Etter opptil flere presentasjoner om kultur og verdier var vi sultne på mer teknologi. Det passet derfor bra at vårt avsluttende foredrag ble holdt av Salim Ismail og handlet om Exponential Organizations. Det oppsummerte på en fin måte kompleksiteten i det vi står overfor.

Mens Salim avsluttet sin presentasjon om hvordan digitaliseringen vil drive utviklingen fremover, gikk amerikanerne til valg. Det gikk slik mange fryktet men ingen trodde, og i det vi reiser hjem er det først og fremst tilbakegang, og ikke utvikling, mediebildet handler om. Vi får en brutal påminnelse om det som har vært et gjennomgående tema hos flere av foredragsholderne. Teknologi, det er lett. Det er i kultur og verdier de største utfordringene ligger.

Verden har en jobb å gjøre.

Interesseområder: Digitalisering, Omstilling, Emerging technology, Gartner

Dele artikkelen:

Christine Høst

Christine Høst
Jeg heter Christine Høst og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med teknologidrevne endringsprogram, både som linjeleder og som konsulent. Jeg har 10 års erfaring fra telekombransjen, og det samme fra konsulentbransjen. Jeg har jobbet mye internasjonalt og bodd og arbeidet mange år for Telenor i ulike land i Asia. Jeg er spesielt opptatt av store programmer og omstillinger. Det har både en strategidimensjon og en endringsdimesjon i seg som begge ligger mitt hjerte nært. I tillegg er det mer relevant enn noen gang i overgangen mot en stadig mer digitalisert verden. Jeg gleder meg til å dele både erfaringer og refleksjoner i denne bloggen.
christine.host@pwc.com
Du finner meg på:

Alexander Gray

Jeg heter Alexander Gray og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 16 års erfaring med rådgivning innen digitalisering med særlig fokus på tekniske og strategiske problemstillinger innen offentlig sektor, kraftbransjen, helse, e-handel, forsikring, flybransjen og bank/finans. De siste årene har jeg jobbet mye med teknologistrategi, tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur for private virksomheter, i tillegg til å bidratt til flere av de store offentlige omstillingsprosjektene. I denne bloggen vil jeg fokusere på temaer som kan bidra til å belyse utfordringer og muligheter ved digitalisering.
alexander.gray@pwc.com

Renate Enemark Bergersen

Jeg heter Renate Enemark Bergersen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 14 års erfaring med strategi- og virksomhetsutvikling, både som konsulent og fast ansatt. Jeg har både strategisk og operativ erfaring fra forvaltningen, og evner å se hvilke krav mål og strategier stiller til den operative styringen. Jeg brenner for å brukerorientere og forbedre offentlig sektor til det beste for innbyggere og samfunn. og jobber med alt fra omfattende endringsprogrammer på sektornivå til brukerorientering av kommunale tjenester.
renate.enemark.bergersen@pwc.com

Kommentere