<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lean Startup: Hvordan drive innovasjon som en oppstartsbedrift

Aleksander-Torstensen.jpg ‹ Tilbake til artikler

 

I 2011 skapte Eric Ries furore i Silicon Valley med sin bestselger «Lean Startup». Nå er forfatteren ute med en ny bok, «The Startup Way», om hvordan disse prinsippene kan tas utenfor Silicon Valley og brukes i mer etablerte bedrifter. Flere Fortune Global 500 selskaper har tatt i bruk metodikken, bør din bedrift gjøre det samme?

I dagens digitale tidsalder har det blitt enda viktigere at etablerte bedrifter selv driver med entreprenørskap, eller «intraprenørskap», ellers risikerer de å miste sin posisjon i markedet. Ved å benytte beste praksis fra oppstartsbedrifter kan etablerte bedrifter forbedre sin innovasjonsprosess og sikre at de kontinuerlig har fokus på utvikling av produkter og/eller tjenester som løser kundenes/brukernes behov.

Bruk av oppstartsbedriftenes metoder i etablerte selskaper er temaet i Eric Ries sin nyeste bok «The Startup Way», som ble gitt ut i oktober i fjor. Eric Ries sin bestselger «Lean Startup» fra 2011 fokuserte, som navnet tilsier, hovedsakelig på oppstartsbedrifter, og den har satt et solid preg på Silicon Valley. Interessen rundt prosessen har også vært enorm blant etablerte bedrifter, og er nok mye av grunnen til at Eric Ries bestemte seg for å fokusere på dette temaet i sin nyeste utgivelse.

Lean Startup bygger på prinsipper innen lean produksjon, som fokuserer på ulike typer forbedringsarbeid som gir reduksjon i ressursbruk, og samtidig øker verdien for kunden. Metodikken faller innenfor en familie av metodikker kalt smidig (agile), som fokuserer på iterativ utvikling og kontinuerlige leveranser. Lean Startup sitt fokus er å skape et levedyktig business case gjennom kontinuerlig forbedring, validert læring og hypotesedrevet eksperimentering. Sentralt i metoden er å korte ned «time-to-market» på produkter og tjenester ved å introdusere en iterativ utviklingssyklus. I et nøtteskall følger metoden tre steg, en iterativ «build, measure and learn»-prosess:

  • Build: Det bygges et «Minimum Viable Product» (MVP). Dette er et produkt eller en tjeneste som inneholder et minimum av det som trengs for å dekke de viktigste behovene hos kunden.
  • Measure: Basert på hypoteser testes produktet eller tjenesten sammen med kunden.
  • Learn: Basert på tilbakemeldingene fra kunden kan det vurderes om samme strategi skal følges, altså «persevere», eller om det skal gjøres en endring i strategi, altså en «pivot».

 Lean Startup (Eric Ries, 2011)

«Build, measure and learn» og andre Lean Startup-prinsipper kan brukes både av oppstartsbedrifter og mer etablerte bedrifter. I «The Startup Way» dykker Eric Ries inn i hvordan etablerte bedrifter skal kunne lykkes med dette. Ifølge Ries er følgende tiltak nødvendige:

  • Bygge kompetanse om Lean Startup-modellen i selskapet
  • Oppnå forankring av metodikken i toppledelsen
  • Bygge entreprenørskap som en egen linjefunksjon
  • Kontinuerlig forbedre prosesser ved hjelp av eksperimentering og iterasjoner

Flere Fortune Global 500 selskaper som Coca Cola, Intel og General Electric bruker Lean Startup-metodikken for å drive frem innovasjon. I «The Startup Way» skriver Eric Ries om hvordan General Electric har etablert et initiativ de kaller «FastWorks» som baserer seg på Lean Startup. Deres satsing er tegn på at metodikken har gitt avkastning. General Electric har trent opp hundrevis av ansatte i Lean Startup, og startet et titalls prosjekter som bygger på metodikken. Det er ikke uvanlig for større bedrifter som bruker Lean Startup å starte såkalte innovasjonshubber som opererer uavhengige av den større virksomheten. Dette er et virkemiddel for at idéene skal kunne utvikles i et miljø som er løsrevet fra konvensjonell tenkning og som dyrker kreativitet og gründerånd.

Norske bedrifter har i de siste årene i større og større grad adoptert smidige metodikker. En fersk undersøkelse gjennomført av PwC viser at 79% av norske bedrifter bruker en eller annen form for smidig prosjektmetodikk. Utfordringen er at disse metodikkene i praksis anvendes til utviklingen av IT-løsninger. For å henge med i dagens endringstakt er det helt essensielt at norske bedrifter også utvider bruken av smidige rammeverk til avdelingene som jobber med innovasjon, marked og forretningsutvikling.

I følge PwC sin undersøkelse bruker minst en fjerdedel av norske bedrifter fortsatt den klassiske vannfallsmetoden. Dette er en metodikk som følger en lineær og sekvensiell tilnærming til utvikling. Ved bruk av vannfallsmetoden til å utvikle nye produkter eller tjenester risikerer man at noen av behovene analysert tidlig i prosessen har endret seg, eller i verste fall har blitt misforstått. En annen risiko ved bruk av vannfallsmetoden er feilberegninger i tid og kost, som fører til forsinket «time-to-market». Lean Startup handler ikke om å tre nok et rigid rammeverk over hodene på norske bedrifter. Det er et verktøy for å forsikre at bedrifter er tettere tilknyttet markedet i alle steg av utviklingsprosessen.

For å konkurrere i et digitalt og internasjonalt marked må norske bedrifter tettere på kunden i alle steg av innovasjons- og utviklingsprosessen. Vi må våge å mislykkes for å lære, altså følge «fail fast, learn faster»-prinsippet, slik at vi kan bruke tid og ressurser på prosjektene som faktisk skaper verdi for kunden.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fra entreprenørskap til intraprenørskap

  Hva kan etablerte bedrifter lære seg av oppstartsselskaper når det kommer til bruk og utvikling av ny teknologi?  «Ta en tur på NTNUs ...

Les artikkelen