<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny forretningsmodell eller bare strøm på papir?

‹ Tilbake til artikler

Noen ganger kan det faktisk være godt nok å bare “sette strøm på papir”. I hvert fall midlertidig.

PwCs årlige undersøkelse innen Digital IQ viser at til tross for at digitalisering stadig løftes på toppledernes agenda, så har selvtilliten innen digital modenhet sunket. Blant annet fordi det allerede enorme mulighetsrommet stadig vokser, i takt med den teknologiske utviklingen. Det har rett og slett blitt enda vanskeligere å vite hvor man skal satse innen digitalisering.

Å bli kvitt de store tidstyvene, effektivisere den eksterne kommunikasjonen ved å ta den på nett, og å redusere manuelt arbeid med noen små automatiseringsgrep kan gi god avkastning, selv om man ikke akkurat snur bransjen på hodet. Alt trenger ikke handle om tjenesteinnovasjon og mini-revolusjoner. Å bare automatisere eller forenkle litt kan ofte gi handlingsrom til å digitalisere andre, viktigere deler av virksomheten eller forfølge nye forretningsmuligheter. Det kan også være det avgjørende grepet som skal til for å kunne tilby selskapets tjenester til konkurransedyktige priser. I disse tilfellene kan det derfor være lurt å bare “sette litt strøm på papir”.

Men er det nok? Nei, ikke for å overleve i lengden. Det vil heller ikke være i nærheten nok til å innfri kundenes forventninger på sikt. Teknologi bør åpenbart brukes til langt mer mer enn bare å effektivisere - og digitalisering har i lengre tid hatt dramatiske konsekvenser for virksomheters forretningsmodeller og bransjene de opererer i.  Dette er en viktig erkjennelse, for man går fort glipp av disruptive muligheter og bransjeforskyvninger dersom man er for sneversynt og bare fokuserer på effektiviseringsmulighetene ved digitalisering.

Så hvordan skal man sette rett ambisjonsnivå på digitaliseringen? Svaret er at det er lov å satse på flere hester samtidig. Som en forenkling grupperer vi gjerne digitaliseringsinitiativ i fire overordnede ambisjonsnivåer:

  1. Effektivisering og automatisering

Ny eller forbedret systemstøtte og digitale verktøy kan redusere kostnader ved å forenkle eller automatisere manuelle oppgaver og gjør at oppgaver utføres raskere og med høyere kvalitet.

  1. Kundeinteraksjon

Digital samhandling muliggjør enklere og bedre dialog med kundene og brukerne. Gjennom apper, nett-tjenester, sosiale medier og maskin-til-maskin-kommunikasjon kan virksomheten få bedre kundeinnsikt, redusere kostnader og forbedre kunderelasjonen ved tjenester som i større grad møter kundene på deres premisser.

  1. Nye tjenester, produkter og forretningsmodeller

Teknologi gjør det mulig å tilby helt nye tjenester, produkter og forretningsmodeller. Teknologi kan for eksempel brukes til å; skape individuelt tilpassede tjenester eller produkter (som forslag til filmer, musikk eller varer en bruker vil være interessert i), muliggjøre deling av begrensede ressurser (som ledige leiligheter eller en bil med sjåfør), bruksbasert betaling (som etter faktisk bruk av et programvareprodukt, lyskilde, eller server-kapasitet) og ikke minst muliggjør et samhandlende økosystem av virksomheter som skaper større verdi for kunden.

  1. Utvikle nye markeder eller starte bransjeglidning

Fra tid til annen er noen nye tjenester eller forretningsmodeller så disruptive at de skaper et nytt marked eller utfordrer eksistensgrunnlaget for eksisterende bransjer. Noen ganger dukker disse digitale forretningsmulighetene opp nærmest tilfeldig, mens andre ganger er de et resultat av målrettet analyse, innovasjon og strategiutvikling.

Digitalt bevisste virksomheter unngår å legge ambisjonsnivået for høyt på alle virksomhetsområder samtidig. De glemmer heller ikke at det er bedre å starte med noe som gir litt verdi nå, enn vente på noe som forhåpentligvis gir stor verdi om fem år. Det betyr at de innimellom velger litt mindre elegante digitale løsninger dersom de kan gi umiddelbar forretningsgevinst. Digitale vinnere jobber også kontinuerlig med å gripe digitaliseringsmuligheter internt i virksomheten, i tillegg til å oppsøke forretningsmuligheter som ligger akkurat utenfor horisonten. Digitaliseringsinitiativ er nemlig ikke noe bare IT-driver med, men en naturlig del av den daglige forretningsutviklingen.

Man vinner nok ingen bransjepriser av å bare sette strøm på papir, men noen ganger kan det være helt nødvendig for å kunne samle erfaring og ressurser til å strekke seg mot de virkelig store mulighetene.

Alexander Gray

Alexander Gray

Jeg heter Alexander Gray og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 16 års erfaring med rådgivning innen digitalisering med særlig fokus på tekniske og strategiske problemstillinger innen offentlig sektor, kraftbransjen, helse, e-handel, forsikring, flybransjen og bank/finans. De siste årene har jeg jobbet mye med teknologistrategi, tjenesteutvikling og virksomhetsarkitektur for private virksomheter, i tillegg til å bidratt til flere av de store offentlige omstillingsprosjektene. I denne bloggen vil jeg fokusere på temaer som kan bidra til å belyse utfordringer og muligheter ved digitalisering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lean Startup: Hvordan drive innovasjon som en oppstartsbedrift

  I 2011 skapte Eric Ries furore i Silicon Valley med sin bestselger «Lean Startup». Nå er forfatteren ute med en ny bok, «The Startup ...

Les artikkelen
Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen