<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

RPA: Når tar robotene over?

Håvard Lande ‹ Tilbake til artikler

Håvard Lande

Robotene er på vei inn i bedriftene våre med stormskritt, og mange er nok både spente på hva de kan bidra med og hva som hender når mange oppgaver på arbeidsplasser blir erstattet med en datamaskin. RPA, Robotic Process Automation, er en måte å automatisere arbeidsprosesser eller -oppgaver på slik at vi mennesker får mer tid til å kunne gjøre annet, mer verdifullt arbeid. På samme måte som industriroboter har tatt over repetitive oppgaver som for eksempel sveising og sortering i produksjonsindustrien kan disse robotene gjøre det samme for administrative oppgaver.

RPA-robotene skiller seg fra industrirobotene ved at det er programvare som ofte kjøres i virtuelle maskiner. De bruker tilsvarende teknologi som i en årrekke har blitt benyttet i testing av brukergrensesnitt. Dette er regelbasert logikk som styrer input fra tastatur og mus i de samme programmene som vi mennesker bruker. Det medfører at RPA egner seg for å på en enkel måte tilby interaksjon mellom ulike applikasjoner uten å måtte investere i dyre integrasjoner. Dette kan for eksempel være håndtering av søknader i bank, forsikring og offentlige virksomheter hvor data skal oppdateres i flere systemer og det finnes ulike manuelle rutiner og steg for å overbygge begrensninger i systemstøtte, noe som er vanlig når eldre systemer fortsatt er i bruk for deler av virksomheten, eller ved pålegg om nye regulatoriske krav.

Man kan se på det som en robot som flytter bokser mellom to ulike maskiner på et tradisjonelt samlebånd. Vi trenger da ikke lenger å ha en person til å flytte boksene (tilsvarende filer eller datafelt) mellom maskinene, noe som er repetitivt og lite produktivt men samtidig nødvendig. Saksbehandler kan isteden bruke sin tid på å vurdere saker og gi verdi for kunden og virksomheten.

Som illustrert i figuren under vil en bedrift naturlig ha etablert systemstøtte for de prosessene som kjennetegnes ved 1) å ta lang tid å gjennomføre, og/eller 2) ha høyt volum. Disse prosessene er illustrert i rødt i figuren, derimot vil det fortsatt være en rekke resterende prosesser som blir gjennomført manuelt. Det vil i mange tilfeller ikke være lønnsomt å automatisere disse ved implementering av utvidet systemstøtte i eksisterende systemportefølje, derimot vil disse være ideelle å automatisere ved bruk av RPA.

Prosesser som vil være lønnsomt å automatisere.

Siden RPA arbeider i grafisk brukergrensesnitt (GUI) på samme måte som et menneske er det en effektiv teknologi for å på en kostnadseffektiv måte kunne tilby automatisering av manuelle prosesser. RPA vil typisk være egnet for å "lappe på" arbeidsprosesser der eksisterende systemstøtte er avvikende eller manglende og derfor krever manuelle prosesser. De aller fleste bedrifter vil trolig kunne ha utbytte av en robot for å håndtere enkelte manuelle prosesser på en billig og effektiv måte. Det er også relativt enkelt å sette opp et pilotprosjekt for å prøve ut teknologien og samtidig få en prosjektleveranse med reell verdi. Dette vil som regel kunne gjøres på et par uker.

Der hvor RPA ikke vil fungere spesielt bra er der hvor eksisterende systemstøtte i for stor grad avviker fra arbeidsprosessene i selskapet. Selv om det vil fungere som et midlertidig effektiviseringstiltak, øker den tekniske gjelden og gjør det vanskeligere å oppgradere systemer eller endre arbeidsprosesser på sikt. Da er det bedre å se på muligheten for å bytte ut systemet i seg selv. RPA er ikke et hovedalternativ for å integrere systemer og automatisere prosesser på forretningslaget, en integrert ERP-løsning eller fagsystemer som kommuniserer på en enterprise service bus vil støtte et helt annet nivå av automatisering og utveksling av data.

Så, når tar robotene egentlig over og når forsvinner våre arbeidsplasser til et anonymt datasenter? I henhold til PwC’s årlige CEO Survey, hvor 1379 ledere av store selskaper blant annet svaret på spørsmål om globalisering og teknologi, sier 52% at de vil være flere ansatte om 12 måneder til tross for at de har et stort fokus på automatisering og effektivisering. Antakelsen er at den tid og energi som spares for den enkelte ved automatisering kan brukes til andre oppgaver som gir økt verdi for selskapet. I denne virkeligheten er det dog enda viktigere med riktig kompetanse hos de ansatte, og der sier mange av lederne at det nå er vanskelig å ansette personer som er kreative med evne for innovasjon, problemløsning, lederskap og tilpasningsdyktighet - noen av de driverne som er forutsetninger for videre effektivisering og tilvekst i morgendagens marked.

Som illustrert i figuren under har utviklingen av teknologien for saksbehandling tradisjonelt sett hatt fokus på å samle all tilgjengelig data i en felles visning som ved i en CRM løsning eller tilsvarende. Neste steg har nå vært automatisering ved gradvis mer bruk av regelbaserte RPA løsninger. Men hva vil skje i tiden fremover? Illustrasjon av fremtidens automatisering.

Utviklingen av AI og maskinlæring (som for eksempel IBM Watson eller rammeverk som Googles TensorFlow) går svært raskt, og tilbyr enklere grensesnitt for å koble opp ulike typer av systemer og data til disse. Dette vil gi robotene mulighet til å i langt større grad dekke mer av prosessene som følge av muligheten til å gjøre individuelle vurderinger og lære av tidligere feil. Jo flere saker roboten håndterer jo mindre feil vil den gjøre. I tillegg ser vi allerede nå effekten av talestyrte robot assistenter som Google Assistant (Google Home), og Amazon Alexa for privatmarkedet, i tillegg til ulike former for chat-roboter (chatbots) som driver tjenester som kommer ut på flere sosiale medier og plattformer som blant annet Facebook. Denne teknologien vil gjøre det mulig for virksomheter å erstatte og forbedre kundeinteraksjonen, med vesentlig større presisjon og verdi enn det et tradisjonelt talestyrte kundesystem kan. Når det er sagt vil også AI-teknologien etterhvert bli en integrert del av eksisterende systemportefølje, slik at morgendagens systemer kan tilby innebygd funksjonalitet basert på maskinlæring. Spørsmålet er da om RPA vil eksistere i dagens format med å lappe på manglende systemstøtte ved å jobbe direkte i brukergrensesnittet, eller om man heller vil ha integrerte systemer med læringsegenskaper som kan tilpasses til å håndtere et bredt spekter av oppgaver? Det siste vil trolig være mer sannsynlig, men samtidig vil dette være en langsiktig prosess for gradvis utfasing av eksisterende systemportefølje.

Så når tar robotene egentlig over? RPA og robotics begynner å få gradvis større innpass i bedriftene våre. Dette gir nye muligheter for automatisering, men samtidig kan dette gi nye fallgruver i forhold til riktig bruk. Teknologien vil per dags dato kunne benyttes til å fristille tidsbruk på enkle repetitive oppgaver, men på ingen måte kunne erstatte all menneskelig involvering. Derimot vil det kunne være en god assistent, og muliggjøre at bedriftens ansatte kan benytte sin tid på mer verdiskapende oppgaver, noe som igjen stiller andre krav til kompetanse. Robotene er her, men de er våre venner og det er opp til deg å finne ut hvordan du best kan utnytte de mulighetene dette gir.

 

Håvard Lande

Håvard Lande

Jeg heter Håvard Lande og jobber som konsulent i PwC Consulting. Jeg har gjennom snart 10 år som konsulent jobbet med et bredt spekter av ulike typer prosjekter både innen offentlig og privat sektor. Som teknologientusiast og leder av faggruppen for Emerging Technology er kommende teknologier og teknologitrender både et interesseområde og et element som i stor grad er med å påvirke mine prosjekter. De siste årene har mitt hovedfokus vært arbeid innen store offentlige omstillingsprosjekter, med et nasjonalt perspektiv der ny teknologi og effektivisering ved digitalisering har vært sentralt. Mitt hovedområde er innenfor virksomhetsarkitektur, digitalisering, og strategisk rådgivning. Dette er også områder jeg håper å kunne belyse ytterligere gjennom innlegg i denne bloggen.

Legg igjen en kommentar