<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

«Sunk cost»-fellen i digital utvikling

unnamed (2).jpg ‹ Tilbake til artikler

Når du unngår å investere i nye digitale løsninger fordi du allerede har investert så mye i de gamle systemene har du tapt. Du har havnet i «sunk cost»-fellen.

Hos mange av våre kunder jobber vi med utforming av strategier for å møte den digitale alderen ved å meisle ut målbilder for forretningsprosesser og tilhørende støtte fra digitale systemer. Med unntak av oppstartsbedrifter vil alle virksomheter sitte på en eksisterende systemportefølje og tidligere investeringer som vi tar i betraktning når vi skal identifisere gapet mot behov og prosesser som skal støtte den fremtidsrettede strategien. Vi havner da ofte i situasjoner hvor vi skal evaluere hvorvidt videreutvikling av eksisterende systemer eller investering i nye digitale løsninger er den riktige veien å gå for å møte behovene.

Til tross for at kundene skriker etter bedre og mer brukerorienterte løsninger kan beslutningen likevel havne på videreutvikling av en eksisterende leverandør og plattform som ikke møter kravene. Hvorfor? Fordi beslutningstakere kan bli blendet av investeringene de allerede har gjort på de eksisterende løsningene og ønsker ikke å se at pengene, tiden og innsatsen som har vært lagt ned i en eksisterende løsning går tapt. Hvorvidt beslutningen var den riktige vil være vanskelig å si så lenge man ikke kan sammenligne utfallet av begge, men rasjonalet for beslutningen er sviktende.

Du kan lese mye om sunk cost-fellen på ulike interessante blogger på nettet, og det har vært gjenstand for mye forskning blant økonomer og psykologer. I denne bloggen fra David McRaney er et av eksemplene fra et forskningseksperiment utført av Hal Arkes and Catherine Blumer allerede i 1985. De ba forskningssubjektene forestille seg at de hadde kjøpt en billett til en skitur i Michigan for $100, men hadde deretter funnet en bedre tur i Wisconsin for $50 og kjøpt denne billetten også. Deretter ba de subjektene forestille seg at turene overlappet og ikke lot seg kombinere og at billettene ikke kunne refunderes. Hvilken tur ville de da velge å reise på? Over halvparten valgte den dyreste reisen, selv om denne var dårligere enn den billigere turen til Wisconsin. Dette er den samme mekanismen som kan få deg til å fortsette å spise opp alt som er på tallerkenen på restaurant selv om du allerede er mett, fordi du allerede har betalt for maten og at den ellers går til spille. Vi har også erfart at denne mekanismen kan drive virksomheter til å fortsette å bevege seg utfor stupet enda de ser den komme, som gjengitt i vårt tidligere blogg-innlegg: Too big to fail.

Når vi snakker om beslutninger som påvirker en virksomhets konkurranseevne eller tilfredsheten til deres brukere, kan denne “investeringsblindheten” ha store konsekvenser i dagens digitale verden hvor kundene, eller ansatte, ikke er lojale til annet enn den tilbyderen som til enhver tid leverer de beste tjenestene og opplevelsene. Dette betyr på ingen måte at det alltid er feil å satse på videreutvikling av eksisterende løsninger fremfor å kjøpe nye. Eksisterende løsninger kan ha kompetanse i organisasjonen, integrerte datastrukturer og dessuten velfungerende funksjonalitet som allerede er implementert. De representerer derfor noen verdier som vil gi dem et forsprang mot nye løsninger. Nå har vi også teknologier som RPA (software roboter) som kan gi nytt liv til arbeidskrevende systemer og prosesser med lave investeringer. Men når disse skal vurderes opp mot alternativet, bør dette alltid gjøres på grunnlag av hva som er kostnader og nytte av de ulike alternativene fra hvor de står i dag uten hensyn til hva de har kostet historisk.

Jan Fredrik Stoveland-Alfsen

Jan Fredrik Stoveland-Alfsen

Jeg heter Jan Fredrik Stoveland-Alfsen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har over 10 års erfaring med rådgivning omkring digitale løsninger og prosjekter innen flere bransjer og for ulike typer virksomheter. Jeg leder faggruppen vår innen IT- og virksomhetsarkitektur og brenner for å finne gode løsninger på utfordringer som krever dypere forståelse av sammenhengen mellom forretningsens prosesser, målsetninger og organisering og mulighetene og begreningsene innen IT-arkitekturen.

Legg igjen en kommentar