<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Too big to fail. Faren for teknologidrevet virksomhetsutvikling

‹ Tilbake til artikler

577A2570.jpg

Har du noen gang vært en del av noe som er for stort til å feile? Du vet at du er på vei mot stupet, men det er lettere å gå utfor stupet og ta fallet, enn å stoppe på kanten. Det å stoppe er ikke lenger et alternativ, fordi investeringene har vært for høye og forventningene fra alle rundt deg er for store. Alle venter på det store svevet.

PwC var så heldige å høre Frede Hermansen, fra ledergruppen i Politidirektoratet, snakke om sine erfaringer fra Merverdiprogrammet i politiet. Programmet ble stoppet rett før en investering på 2,4 milliarder, etter at en ikke ubetydelig sum på 240 millioner kroner hadde vært lagt inn i planleggingen av prosjektet over de tre siste årene. Hva skjer i kulissene da, når noen tør å stille det grunnleggende spørsmålet. Er vi fortsatt sikre på at dette er riktig å gjøre?

Undersøkelser viser at en stor andel av IKT-prosjektene feiler. Frede reflekterte rundt noen av de viktigste fallgruvene vi ser for store programmer og prosjekter:

  • Manglende gjennomføringskapasitet i organisasjonen resulterer ofte i for høy andel konsulenter og et prosjekt som utvikler seg på utsiden av linjen
  • For lang ledetid fra behovsspesifikasjon til ferdig utviklet løsning gjør at faren for å utvikle ‘gårsdagens løsning’ øker betydelig
  • Jo lenger du har kommet i prosessen, jo vanskeligere er det å være kritisk til de grunnleggende forutsetningene - bordet fanger.

Sistnevnte forsterkes i prosjekter der investeringene er høye tidlig i programmet (høy frontloading). Jo mer du allerede har investert, jo vanskeligere er det å være kritisk. Og til slutt kan du ende i den fella med å tilpasse strategien til teknologien du utvikler, fremfor å tilpasse teknologien til strategien.

Organisasjoner kan dermed stå i fare for å drive med teknologidrevet virksomhetsutvikling, fremfor virksomhetsdrevet teknologiutvikling.

Trenden går nå mer mot smidig utvikling, hyppige mindre leveranser og tett integrasjon med linjen. Like fullt er det viktig å bevare evnen til å stille de kritiske spørsmålene gjennom hele prosessen. Spesielt dersom grunnleggende forutsetninger er i ferd med å endres.

Teknologien utvikler seg raskere, og har større konsekvenser på tvers av hele virksomheten enn noen gang. Å se denne helheten krever både teknologiforståelse OG forretningsforståelse og setter helt nye krav til hvordan vi driver utvikling, hvordan vi styrer virksomheten og hvordan vi organiserer oss.

Det handler ikke lenger bare om teknologi, det handler om omstilling. Og det er der den største utfordringen ligger.

Christine Høst

Christine Høst

Jeg heter Christine Høst og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har mange års erfaring med teknologidrevne endringsprogram, både som linjeleder og som konsulent. Jeg har 10 års erfaring fra telekombransjen, og det samme fra konsulentbransjen. Jeg har jobbet mye internasjonalt og bodd og arbeidet mange år for Telenor i ulike land i Asia. Jeg er spesielt opptatt av store programmer og omstillinger. Det har både en strategidimensjon og en endringsdimesjon i seg som begge ligger mitt hjerte nært. I tillegg er det mer relevant enn noen gang i overgangen mot en stadig mer digitalisert verden. Jeg gleder meg til å dele både erfaringer og refleksjoner i denne bloggen.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen